Mik az Ön jogai?

Mik az Ön jogai?

A személyes adatok kezelése kapcsán az Ön jogai a következők:

Hozzáférés a kezelt személyes adatokhoz.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása.

A helytelen, pontatlan vagy hiányos személyes adatok kijavítása.

A személyes adatok törlése, amennyiben a kezelés céljának jogalapja megszűnik, vagy jogszerűtlen adatkezelésre kerül sor.

Az adatok kezelésének korlátozása.

A személyes adatok kikérése géppel olvasható formátumban saját maga, vagy egy másik adatkezelő részére.

Tiltakozás az adatkezelés ellen, amennyiben Ön szerint a személyes adatok kezelése jogszerűtlen.

Az automatizált döntéshozatalból való kimaradás.

Hogyan gyakorolhatja jogait?

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos megkereséseit az alábbi elérhetőségeken juttathatja el hozzánk:

Postai levél:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Az Ön jogai gyakorlásával kapcsolatban a Škoda AUTO társaság jogosult indokolt mértékben díjat felszámítani, figyelembe véve a kérés feldolgozásával kapcsolatos adminisztrációs költségeket, amennyiben egy adott érintettől érkező megkeresések nyilvánvalóan megalapozatlanok vagy túlzott mértékűek.

 Adatvédelmi tisztviselő

A személyes adat védelmével kapcsolatos kérdéseivel közvetlenül fordulhat a Škoda AUTO társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez.

 Panasz benyújtása

Amennyiben nem ért egyet azzal, ahogy a Škoda AUTO kezeli vagy feldolgozza személyes adatait, a Škoda AUTO társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez, vagy pedig a valamely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt.

   Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/