Cyklister drabbas mer sällan av psykisk ohälsa jämfört med resten av befolkningen

Författare Monica Buck

En amerikansk studie som tittade på 1,2 miljoner vuxna amerikaner för att jämföra hur fysisk aktivitet påverkar mental hälsa visar på att det är bra att träna. Det kanske inte kommer som någon överraskning, en träningsform som var extra bra var givetvis cykling. Cyklister var en av de grupper som var minst drabbade. 

Forskarna tittade på effekterna av träning, typ av sport, intensitet och längd jämfördes också. Faktorer som civilstånd, ålder och kön togs också med I beräkningen. Det fanns en tydlig koppling mellan träning och en bättre mental hälsa, risken att drabbas av försämrad mental hälsa minskade från 22 till 11 procent. 45 minuters träning tre till fem gånger i veckan gav bäst resultat.

Studien visar också på att vissa former av träning är bättre än andra, det enda som var bättre än cykling var lagsport. I snitt upplevde cyklister 21 procent färre dagar sjukskrivning på grund av mental ohälsa jämfört med personer som inte tränade alls.

Ytterligare en anledning att dra ut och cykla alltså!