Lär dina barn att cykla till skolan!

Författare Adam Marsal

Känns det ibland som om du jobbar extra som taxichaufför? Fram och tillbaka till skola och aktiviteter. Det finns en annan lösning, låt barnen cykla! En samlad expertis berättar om alla fördelar med att barnen cyklar till skolan. 

Det är inte alla föräldrar som vill låta sina barn cykla till skolan. Speciellt inte utan att själva vara med och stå för säkerheten. Andra värderar kanske fördelarna med att dagligen cykla högre än att de låter riskerna styra. För det finns massor av fördelar, som den dagliga motionen och att daglig motion också gör dig smartare och då bättre I skolan. Trots att två av tre barn vill cykla til skolan så är det bara två procent av Europas barn som gör det. Det vanligaste argumentet är just rusningstrafiken och den fara som den utgör, skulle alla cykla så skulle den hetsiga trafiken kring skolorna dock försvinna.

Enligt flera undersökningar från hela Europa så spenderar de barn som får skjuts till skolan i snitt två och en halv timme I bilen per vecka, bara på väg till och från skolan. Inte nog med att det motsvarar åtta procent av skoltiden, det är också för de allra flesta mer tid än som läggs på träning. Cykling och andra sporter förbättrar hälsan allmänt, allt mellan benstomme och psykisk hälsa förbättras. Det är fördelar man får ta del av om man cyklar till skolan, och som förälder får man njuta av gladare barn.

När är det dags?

Även om femåringar kan cykla så vore det inte ansvarsfullt att låta dom cykla ensamma till förskolan. Speciellt inte om det innebär att röra sig i trafiken. Experter som vi pratat med anser att åttaåringar är trafikmogna nog att kunna cykla i trafik med lågt tryck och låg tillåten hastighet. I Tyskland till exempel finns det ingen lag ( som i Österrike där barnen måste vara 12 för att få cykla till skolan) men en nationell rekommendation att barnen inte ska cykla till skolan innan de fyllt tio. Här är det vanligaste anledningarna till att barn under åtta inte ska cykla till skolan.

Tänk på det här när ditt barn ska cykla till skolan:

Innan åtta års ålder så har barn svårt att hantera information från flera håll samtidigt.

Dom har också svårt att uppfatta från vilken riktning ett ljud kommer.

Det är fortfarande upp till åtta års ålder väldigt lätt att bliss distraherad. Och svårt att koncentrera sig på en uppgift under lång tid.

När vuxna lätt kan uppfatta saker som händer i periferin så koncentrerar sig barn bäst på det som händer rakt framför ögonen. Det gör barn mer utsatta för faror som kommer från sidan.

Lågstadiebarn har svårt att bedöma avstånd och fart korrekt.

För lite äldre barn är fördelarna med att cykla stora:

Cykling lär barn hur man agerar i trafiken.

Daglig fysisk aktivitet ger stora hälsomässiga fördelar.

Att fatta beslut i trafiken stärker barn i deras oberoende.

Det är ett miljömässigt bra transportsätt, både utbildande och ett klokt alternativ för framtiden.

Det är billigare än att ta bilen.

Så förbereder du dina barn för att cykla till skolan!

Kolla upp den bästa vägen, cykla med barnen ett par dagar i början så att du vet att allt funkar och dina barn sköter sig i trafiken.

Kolla upp så att de kan grundläggande trafikregler.

Gå igenom trafikregler lite mer allmänt. Hur man gör i en korsning och berätta hur bilar kör. Tänk på att berätta hur man signalerar med armen att man ska svänga. Kolla upp så att ditt barn verkligen har förstått.

Förklara varför dom ska hålla ut från bilar som står parkerade.

Se till att hjälmen passar bra och att dom anser att den är snygg. Ditt barn måste vilja ha hjälm på sig! Kolla också upp så att alla lampor funkar.

Träna på att cykla ihop med dina barn och se till så att deras trygghet på cykeln är i topp. Det är viktigt att ha självförtroende i trafiken och att veta hur man ska cykla.

Lycka till!