NCF informerer: Nye regler for utstyr fra 2022

Av Norges Cykleforbund

Det vil bli nye regler for utstyr i aldersbestemte klasser, både på landevei og i terreng.

På landevei og terreng vil det nå bli tillatt å bruke elektronisk girsystem for aldersbestemte klasser. I terreng vil det også bli tillatt å bruke sykkel med karbonfelger for de aldersbestemte klassene.

Nedenfor er bakgrunn og vedtak som ble fattet i NCFs styremøte 17.12.2021.

UTSTYRSREGLEMENT ALDERSBESTEMTE KLASSER LANDEVEI

Grenutvalg Landevei ønsker å tilpasse regelverket til markedsutviklingen, og redusere fokuset på utstyr. Revidering av utstyrsreglement skal gi like konkurransevilkår for rytterne. GU Landevei har innhentet informasjon og diskutert elektronisk giring, aluminium vs karbon og utveksling.

Når det gjelder å tillate karbon er skepsisen stor, med følgende argument:
– Det åpnes for adskillig dyrere utstyr og press dersom man tillater karbonhjul.
– El-gir er på sykkelen, hjul kan byttes ut.
– Tilgangen på aluminiumshjul til sykler med Di2 er god og vil også være det fremover.

Teknisk utvalg har vært høringsinstans.

VEDTAK:
Styret i NCF vedtar å tillate elektronisk girsystem i utstyrsreglement for aldersbestemte klasser landevei. Dette iverksettes fra sesongen 2022. Utstyrsreglementet vil
ellers være uforandret.

 

UTSTYRSREGLEMENT ALDERSBESTEMTE KLASSER TERRENG

Elektronisk girsystem og karbonfelger er blitt standard utrustning på stadig flere terrengsykler. Både elektronisk girsystem og karbonfelger blir tilgjengelig i stadig lavere prisklasser. Sykler som ellers går innenfor regelverket med tanke på vekt, vil ikke bli tillat brukt i aldersbestemte klasser slik de er utrustet ved innkjøp. Dette vil i så fall medføre at flere vil anskaffe sykler hvor man må bytte ut deler av utstyret, som er levert på sykkelen ved anskaffelse.

Grenutvalg Terreng mener at de innførte vektgrenser for henholdsvis halvdempede sykler (Hardtail) på 10,5 kg og fulldempede sykler (Full Suspension) på 12,0 kg er viktig å videreføre med tanke på å sikre formålet med regelverket. For at regelverket skal være balansert og samsvare med sykler tilgjengelig i markedet, ønsker GU Terreng å tillate elektronisk girsystem og karbonfelger fra sesongen 2022.

Teknisk utvalg har vært høringsinstans.

VEDTAK:
Styret i NCF vedtar å tillate elektronisk girsystem og karbonfelger for aldersbestemte klasser terreng, som iverksettes fra sesongen 2022. Utstyrsreglementet vil ellers være uforandret.