Sykkelvennlig Vertskap

Av We Love Cycling

Nå er det mulig for overnattingssteder å få et synlig bevis på at de både ønsker tursyklister velkommen og legger til rette for det. I artikkel under finner du flere overnattingsteder som har tilrettelagt for syklister.

Sykkelvennlig Vertskap – del av større satsing

Etableringen av denne merkeordningen springer ut av en større sykkelturismesatsing knyttet til et EU-finansiert Interreg-prosjekt som Syklistforeningen har vært involvert i siden 2019. Dette er et samarbeidsprosjekt med mål om å utvikle blant annet sykkelturismen i grensetraktene mellom Norge og Sverige, i de gamle fylkene Østfold, Hedmark og Akershus på norsk side og Dalsland og Värmland på svensk side.

Som del av denne satsingen er det blitt utviklet kriterier for sykkelvennlig overnatting. Basert på erfaringer fra svenske og norske tursyklister er det valgt ut seks hovedkriterier som et overnattingssted må oppfylle sett fra en syklists ståsted.

 

Kriteriene for Sykkelvennlig Vertskap

Mulighet til å låse inn sykkelen
Helst innendørs eller under tak.

Mulighet for å kunne spyle/vaske sykkelen
Gjerne vannslange.

Mulighet for å låne verktøy for å gjøre enkle reparasjoner
Sett med sekskantnøkler, dekkspaker, god sykkelpumpe og gjerne også en skiftenøkkel og en oljekanne. Det bør være mulig å kjøpe lappesaker og noen reserveslanger.

Tørkemuligheter for klær
Helst også vaskemulighet.

God kunnskap og informasjon om sykkelveien videre
Severdigheter, overnattingsmuligheter, avstander, servicemuligheter.

Informasjon om mulighetene for å få med sykkelen på offentlig kommunikasjon
Hvor kan man få med sykkelen på offentlig transport.

SLF har nå utviklet en digital plakett som det enkelte overnattingssted får tilsendt, og som kan brukes for å vise kundene at de satser på å ta godt imot syklister på tur. Godkjenningen revideres hvert andre år.  

 

Sjekk ut Syklistenes Landsforening egen side med oversikt over sertifiserte «Sykkelvennlig vertskap»