Hvordan vil samspillet mellom selvkjørende biler og syklister bli?

Av Jiri Kaloc

Selvkjørende biler er under rask utvikling, og sannsynligheten for at de tar over veien i vår levetid er stor. Utfordringen for disse bilene er alle de løse brikkene som beveger seg i trafikken. En av disse løse brikkene er syklister, og de er det ikke alltid like lett å få øye på. Under skal vi prøve å se for oss hvordan situasjonen på veien kommer til å se ut i fremtiden. 

Er det sikkert?

Per dags dato er det ikke mange selvkjørende biler, men vi kan finne noen på veien rundt om i verden. Noen amerikanske stater tillater selvkjørende biler, men land som Tyskland, Frankrike, England og Nederland jobber med lover for å regulere bruken av disse kjøretøyene. Denne reguleringen er nok et resultat at teknologien er så fersk at den ikke anses som sikker nok til bruk på offentlige veier. Syklister som beveger seg forutsigbart i trafikken som et hvilket som helt annet kjøretøy, er ikke noe problem for de selvkjørende bilene. Utfordringen er syklister som ikke er like erfarende, og som har et mer uforutsigbart kjøremønster. Teknologien har ikke kommet så langt at disse situasjonene blir tolket på riktig måte av bilens systemer, noe som kan føre til alvorlige situasjoner.

Fordelen med selvkjørende biler

Hvis vi ser for oss at vi er i år 2030. Selvkjørende biler har blitt vanligere enn mer tradisjonelle biler, men det er fortsatt mange syklister og gående på og langs veien. Softwaren de selvkjørende bilene har er svært mye bedre enn vi har nå i 2021. Hvilke fordeler kan slike biler ha ovenfor syklister?

Ingen teksting mens man kjører – Facebook, Twitter, Instagram og andre sosiale medier vil nok distrahere sjåføren i like stor grad som de gjør i dag. Fordelen i 2030 er at bilen kjører seg selv, så da blir ikke dette lenger en utfordring!
Sikrere infrastruktur – Fysiske avsperringer mellom veien og sykkelstier, samt objekter langs veien er en stor fordel for selvkjørende biler. Da disse bilene bruker dette for å navigere. Fordelen avsperringene er for selvkjørende biler vil gjøre at disse vil bli satt opp over alt, noe som vil være en stor fordel for syklistenes sikkerhet.
Alltid oppmerksom – Selvkjørende biler har et synsfelt via kameraer på 360°, til sammenligning med oss mennesker som i beste tilfellet har et synsfelt på opp til 180°. Systemet til de selvkjørende bilene kan kombinere kameraene, lyssensorer og radarer for å være på vakt konstant. Dette betyr at de ikke trenger å scanne over omgivelsene frem og tilbake som oss mennesker, og de blir ikke distrahert eller slitne.
Slutt på misstolkning av syklisters fart – Selvkjørende biler vil ikke misstolke farten til andre objekter langs veien. Her vil hardwaren og softwaren gi bilen de eksakte tallene til en hver tid.
Mer disiplinerte sjåfører – Selvkjørende biler vil være programmert slik at de tar hensyn til forholdene og omgivelsene. Så det vil bli slutt på de som bremser eller gasser alt for sent.
Slutt på aggressive bilister – Selvkjørende biler vil aldri ha dårlige dager, og de vil ikke bli frustrerte som oss mennesker.

Ulempene med selvkjørende biler

Vårt besøk til fremtiden i 2030 lover godt for hvordan de selvkjørende bilene vil håndtere syklister. Sikkerheten vil bli mye bedre og flere kan føle seg mer sikker når de ferdes i trafikken på sykkel. Selv om alt høres helt topp ut, så er det fortsatt noen ulemper.

Større sjans for kø – Selvkjørende biler vil gjøre at antallet biler på veien vil øke, da det ikke lenger er noen grense for hvem som kan kjøre dem. Dette gjelder spesielt for transport og taxi næringen. Kjøretøyene vil være mye billigere å drift, som vil føre til at firmaene som driver i denne næringen har rå til å ha enda flere.
Slutt på menneskelig empati – Kulturen for hvordan man tar hensyn til syklister og andre myke trafikanter varierer fra hvor man er i verden. Selvkjørende biler vil bli programmert for å ta hensyn, men hvilken kultur vil den baseres på? Dette er ikke lett å si, men vi tror dette kan føre til at trafikkbildet over hele verden vil bli mer fordelaktig for syklister.

Konklusjon?

Vi må nok vente lengre enn 2030 før vi har en god nok infrastruktur, hardware og software til å ivareta syklistenes sikkerhet. Slik som teknologien beveger seg nå med elsykler, elbiler og selvkjørende biler er vi på vei i riktig retning!