Sykkelveietikette

Av Megan Flottorp

Det er flere og flere som tar i bruk sykkelen som transportmiddel. I byer verden over bygges det ut nye flotte sykkelveier til alle de som går for dette flotte, helselige og miljøvennlige transportalternativer. Det at det blir flere og flere sykelister på sykkelveiene, gjør at det også blir viktigere og viktige å overholde regler og ta hensyn til andre syklister. 

Enten man sykler på et sykkelfelt som ligger på siden av en bilvei, eller man sykler på en helt avskilt sykkelvei så er det flere åpenbare regler man må være oppmerksom på. Under har vi tatt en titt på sykkelveietikette og hvordan man kan bidra til å holde sykkelveiene tryggere.

Urban Cycling
Kan du sykkelveietikkete? © Profimedia

Overhold reglene som gjelder på bilveien

Hvis man har ferdes i byen og på veien før, enten med bil eller som fotgjenger så er man sannsynligvis kjent med regler på veien. Disse reglene gjelder også når man sykler, noe som betyr at det ikke er masse nye regler som må læres. På bilveien skal syklister også sykle på høyre side, forholde seg til lyskryss, vikeplikt, skilting og andre hindringer slik som en bil. Det er også viktig å signalisere hvor man skal, og for å gjøre dette bruker man hendende i stede for blinklys.

 

Pass på at sykkelen er i orden

Det er alltid viktig å passe på at sykkelen er i orden, og dette gjelder spesielt når man skal ut å ferdes i trafikken. Pass på at bremsene fungerer som de skal, at det er tilstrekkelig med luft i dekkene og at girene også fungerer slik de skal. På denne måten vil man kunne unngå farlige situasjoner, der for eksempel bremsene ikke funger eller lignende. Ideelt sett bør man ha meg seg alt verktøy man trenger hvis man plutselig får problemer med sykkelen. Det er veldig forståelig at de fleste ikke har med seg verktøy hvis de sykler til butikken, men en telefon burde alle ha med seg for å søke hjelp hvis problemer oppstår. Får man problemer så må man huske på å flytte seg fra kjørebanen, slik at man ikke skaper farlige situasjoner for andre som ferdes på sykkelveien.

Berlin Cycling
Is your bike in a good shape? © Profimedia

Sett et godt eksempel på sikkerhet

Ta hensyn til alle som ferdes på sykkelveien, og sykle alltid på riktig side. På denne måten vil du unngå at de andre som ferdes på sykkelveien eller veien blir usikker på deg og hvordan du skal bevege deg. Bruk hjelm og kle deg etter været. Nå på høsten er det spesielt viktig å benytte klær som lyser opp og som er synlig. I tillegg er refleks og lys påbudt, slik at andre syklister, fotgjengere og bilister seg deg.

 

Passer alltid andre varsomt 

En av de beste måtene å unngå ulykker på er å passere andre på veien eller sykkelveien med varsomhet. Dette innebærer at man alltid skal passere på venstresiden (yttersiden), med god avstand og forsvarlig hastighet. Sykkelveier er merket på lik linje som vanlig bilvei. Det betyr at merkingen i bakken hjelper syklistene med å se hvor man kan kjøre forbi, og hvor man må holde seg i sitt eget felt. Følger man disse anmodningene vil man være til mindre fare på sykkelveien.

Bicycle lane Copenhagen
Man må være forsiktig når man skal passere. © Profimedia

Jevn og moderat fart

Sykkelveier er ikke stedet å kjøre intervaller eller å vise andre hvor fort man kan sykle. På de tidspunktene av døgnet det er mest trafikk er det veldig viktig å ta ekstra hensyn til andre som ferdes på sykkelveien. Det betyr at man må holde seg unna sykkelveiene på disse tidspunktene hvis man ønsker å sykle veldig fort. Skal man holde høy fart over lang tid er det å anbefale at man benytter bilveien. På denne måten vil man unngå farlige situasjoner med andre syklister.