Ny forskning: Flere hodeskader i forbindelse med el-sparksykler enn vanlige sykler

Av Jiri Kaloc

Elektriske sparksykler er det siste tilskuddet i det urbane bybildet. Disse sparksyklene er raske og er lette å bruke, slik som sykler. Utfordringen med disse sparkesyklene er at det er registrert et stort antall hodeskader som følge av bruken av denne transportformen. Hva kan vi gjøre for å forhindre disse skadene? 

Antall skader har økt

Et team fra UCSF (Universitetet i California, San Francisco) analyserte data hentet en nasjonale oversikte over skadete som besøker legevakten i amerika. Her fant de at skader relatert til sparkesykler i Amerika har økt med 222% fra 2014 til 2018, med 39 000 skader registrert. Antallet sykehusinnleggelser økte dramatisk i samme periode med 365% til 3300. Skader som følge av sparkesykler økte også fra 6 per 100 000 personer i 2014 til 19 i 2018. Den vanligste skaden var brudd (27%), hjernerystelse og skrubbsår (23%) og kutt (14%).

Skremmende mange hodeskader

Det som er enda mer bekymringsfullt, er at nesten en tredjedel av pasientene fikk hodeskader. Dette er mer enn 2 ganger frekvensen av hodeskader registrert hos syklister. Omtrent en tredjedel av de registrerte skadene på sparkesykkel var kvinner, og mennesker mellom 18 og 34.

«Det var en høy andel mennesker med hodeskader, noe som kan være veldig farlig,» sier Breyer, ved UCSF partner hospital Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center. «Til sammen indikerer den nær doblingen av sparkesykkel hodeskader fra 2017 til 2018 at det bør være bedre sikkerhetstiltak og regulering av brukene.»