Emissionerne reduceres med ½ ton pr. år, hvis du cykler på arbejde en dag

Af Jiri Kaloc

Det kan måske føles som om, at det ikke betyder noget, om man cykler på arbejde en gang om ugen. En ny undersøgelse viser det modsatte! Selv små ændringer kan have stor betydning for vores klima. Lad os se nærmere på, hvad vi som individuelle cyklister kan gøre for at bidrage.

Aktiv transport kan reducere din personlige emissioner med en fjerdedel

En ny undersøgelse, som er offentliggjort i tidsskriftet Global Environmental Change, konkluderede, at det kan spare helt op til en fjerdedel af de personlige CO2-emissioner, hvis man skifter til aktiv transport. Den viser, at en forøgelse af den aktive transport reducerer CO2-aftrykket markant, selv i de europæiske byer, hvor mennesker ofte går eller kører på cykel.

Barcelona cycling
Cykling reducerer emissionerne med 1 ton pr. år. © Profimedia

Medforfatter Dr Audrey de Nazelle fra Centre for Environmental Policy hos Imperial udtalte følgende: “Vores resultater viser, at selv om ikke alle bilture kan erstattes af cykelture, så er potentialet for at reducere emissionerne enormt.”

Selv små ændringer tæller

Forskerne indsamlede data om transportmæssig adfærd fra næsten 2.000 mennesker i syv europæiske byer – Antwerpen, Barcelona, London Örebro, Rom, Wien og Zürich. Chefforsker dr. Christian Brand fra University of Oxford udtalte følgende: ”Vi har konstateret, at personer, der skifter fra bil til cykel på blot en enkelt tur om dagen, reducerer deres CO2-aftryk med ca. 0,5 ton om året.”

Cycling in Rome
Det gør en stor forskel at cykle til arbejde en gang om ugen. © Profimedia

Hvad angår byerne i denne undersøgelse, var CO2-emissionerne fra transport mellem 1,8 ton i Storbritannien og 2,7 ton i Østrig pr. person. En reducering på 0,5 ton ville have stor betydning. ”Hvis blot 10 % af befolkningen ville ændre adfærd, når det gælder transport, ville de sparede emissioner udgøre ca. 4 % af livscyklus-CO2-emissionerne fra al bilkørsel”, tilføjede dr. Christian.

Cyklister udleder 84 % færre emissioner end personer, der ikke cykler

Undersøgelsen viste, at personer, der allerede cyklede, havde 84 % lavere CO2-emissioner fra den daglige transport i forhold til personer, der ikke cykler. Undersøgelsen konkluderede også, at et skifte fra bil til cykel har størst fordele, når det gælder forretningsture, sociale ture og fritidsture samt pendling til arbejde eller skole.

Cycling in a city
Indbyggere cykler på en gade i Wien. © Profimedia

Cykling er godt for klimaet, den sociale lighed og befolkningens helbred

Forskerne bemærkede, at cykling ikke kun er godt for klimaet, men også som et middel til at reducere sociale uligheder og forbedre befolkningens helbred og livskvaliteten i byerne.

“Investeringer i god infrastruktur til fodgængere og cyklister vil sandsynligvis reducere uligheder, fordi konceptet betyder, at forskellige befolkningsgrupper blander sig med hinanden, så modellen med opdeling i beboelseskvarterer efter socioøkonomisk status, som i øjeblikket er fremtrædende, ikke længere ville blive opretholdt. Dette er endnu et bevis på de mange fordele ved aktiv transport foruden vores tidligere undersøgelser, der viser, at cykling er den bedste måde at komme rundt i byen på både for det fysiske og det mentale helbred, og at promovering af cykling hjælper med til at bekæmpe overvægt. Det skulle kunne opmuntre forskellige sektorer til at samarbejde om at skabe en god fremtid set fra mange sundhedsmæssige, miljømæssige og sociale perspektiver”, udtalte Dr. Nazelle.