Information om behandling af personoplysninger via cookies og andre webteknologier

Denne hjemmeside (“hjemmesiden”) drives af Škoda AUTO a.s. med hovedsæde: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic, postnummer: 29360, virksomhedsnummer: 001 77 041, registreret i handelsregistret ved retten i Prag, afsnit B, optegnelse 332, ("Škoda AUTO" eller "vi") med det formål at levere serviceydelser til brugere ("bruger" eller "dig") af hjemmesiden.

I nærværende ”Information om behandling af personoplysninger via cookies og andre webteknologier” (“information” eller “erklæring”) forklares det, hvordan vi behandler dine personoplysninger via webteknologier. Denne erklæring omhandler især, (i) hvilke webteknologer hjemmesiden kan anvende, (ii) hvilke af dine personoplysninger vi behandler, (iii) hvordan og til hvilket formål vi anvender og behandler disse oplysninger, (iv) hvem vi overfører disse oplysninger til, og (v) hvordan vi beskytter disse oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse med behandling af disse oplysninger.

Vi kan til enhver tid opdatere denne erklæring. Alle ændringer til denne erklæring vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og såfremt der foretages ændringer af væsentlig karakter, vil du blive underrettet herom.

Hvilke webteknologier kan hjemmesiden anvende:

Vi såvel som bestemte tredjeparter, som leverer indhold, reklame eller anden funktionalitet på vores hjemmeside, kan anvende forskellige typer af teknologier til at indsamle og behandle data, når du besøger hjemmesiden, herunder cookies og andre teknologier.

Cookies

Cookies er små filer, som gemmes på din enhed, og som hjælper os med at indsamle data om dine aktiviteter. Cookies giver os især mulighed for at gemme dine indstillinger og præferencer, huske dine adgangsdata, levere målrettet indhold og marketingkommunikation, og de hjælper os til at forstå, hvilke dele af vores hjemmeside der er mest populære, og analysere, om hjemmesiden fungerer. Cookies kan afsættes af os ("førstepartscookies") eller af tredjepart, hvis serviceydelser vi bruger ("tredjepartscookies").

 

Du kan tilbagekalde eller [preference-management-link]administrere dit samtykke ved at klikke på dette link[/preference-management-link]

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt konfigurere din browser til at acceptere alle cookies, deaktivere cookies eller underrette dig, når der sendes en cookie. Vær opmærksom på, at hjemmesiden er indstillet til at fungere optimalt med cookies aktiveret. Det betyder, at enkelte af hjemmesidens funktioner muligvis ikke vil fungere korrekt, hvis cookies deaktiveres.

IP-adresse

En IP-adresse er et unikt nummer, som er tildelt en computer eller en anden enhed, som kommunikerer via internetprotokollen. Hver gang der overføres data, har du behov for at kende IP-adressen på afsenderen og modtageren.

Pixel-tags

Pixel-tags er en softwarekode, som giver mulighed for tracking af brugere og deres adfærd på hjemmesider, hvor der er anvendt pixel-tags. Det kan være en simpel tracking af, hvorvidt en bruger har besøgt en hjemmeside. Men det kan også være en detaljeret tracking af handlinger som fx tilføjelse af et produkt til indkøbskurven, valg af et produkt, afsendelse af en formular etc. Pixel-tags kan videresende indsamlede informationer til en tredjepart, fx til leverandøren af koden.

Personoplysninger, som behandles:

Hjemmesiden behandler følgende kategorier af personoplysninger og data om dig:

Brug af hjemmesiden. Vi kan behandle data om, hvordan du bruger hjemmesiden via din computer, din telefon eller en anden enhed, som du besøger hjemmesiden fra. Vi kan fx behandle følgende:

  • Data om enheden: hardwaremodel, enhedens unikke id, MAC-adresse, IP-adresse, operativsystemets version og enhedens indstillinger
  • Log: tidspunktet for og varigheden af brugen af hjemmesiden, søgedata og alle andre informationer gemt i cookies, som unikt kan identificere din browser eller konto
  • Lokationsdata: data vedr. din position indsamlet ved hjælp af forskellige positionsbestemmelsesteknologier som fx GPS, Wi-Fi-adgangspunkter eller andre sensorer, som kan levere data angående enheder i nærheden
  • Andre data: data om din brug af hjemmesiden, som vi kan behandle, hvis du besøger eller anvender tredjeparts hjemmesider eller applikationer til at samarbejde med os, og data om, hvordan du interagerer med indholdet af hjemmesiden

Vi kan kombinere de indsamlede personoplysninger om dig eller dine aktiviteter med andre informationer, som vi modtager fra offentligt tilgængelige kilder i tilfælde, hvor dette er tilladt i henhold til lovgivningen.

 

Formål med og beskrivelse af databehandlingen:

Vi behandler og anvender personoplysninger med følgende formål:

Sikring af hjemmesidens funktionalitet. Dine personoplysninger hjælper os til at sikre, at grundlæggende features som fx navigation, adgang til sikrede dele af hjemmesiden, hurtig hentning af internetindhold og brugerautentificering fungerer korrekt. Hjemmesiden kan ikke fungere korrekt uden at behandle de data, som er nødvendige i forhold til dette formål.

Lagring af brugerpræferencer på domænet, mens sessionen er i gang, eller i et kort tidsrum, som ligger inden for rimelighedens grænser. Personoplysninger anvendes til at øge brugerkomforten ved at gemme data om dine indstillinger som fx sprog, region, skærmopløsning og samtykke til at anvende cookies.

Lagring af brugerpræferencer på tværs af hjemmesider. Personoplysninger anvendes til at forbedre brugerkomforten ved at sammenkoble hjemmesider, for så vidt angår indstillinger som fx sprog, region, skærmopløsning og samtykke til at anvende cookies.

Tracking af hjemmesidetrafikken: Analytiske førstepartscookies anvendes til at tracke trafik. Denne type cookies indeholder ikke unik brugeridentifikation.

Statistik over og analyse af brugeradfærd. Personoplysninger anvendes til at generere statistikker, tracke og analysere brugeradfærd på forskellige hjemmesider. Data kan blive anvendt til generering af anonymiserede rapporter. Der kan blive foretaget opslag af brugeren ud fra bestemte kombinationer af personoplysninger, som er gemt i interne databaser.

Markedsføring af produkter og forbindelse til sociale netværk. Dine personoplysninger anvendes til at informere dig om produkter og serviceydelser fra Škoda AUTO og tredjeparter, begivenheder, konkurrencer, nyhedsbreve og reklamer og til fremsendelse af kataloger. Nogle af disse personoplysninger anvendes til at målrette de ovennævnte typer af informationer. Dine personoplysninger anvendes også til at sikre, at hjemmesider er sammenkoblet med sociale netværk, og at indhold kan deles gennem disse netværk.

 

Hvordan vi behandler dine data:

Behandlingen af personoplysninger vil især omfatte automatisk eller manuel indsamling, sortering, anvendelse og sletning af personoplysninger samt lagring af personoplysninger på datamedier for at opfylde de formål, som er defineret ovenfor.

Behandling af personoplysninger – nødvendighed/frivillighed:

Vi kan behandle bestemte personoplysninger, såfremt der foreligger en legitim interesse hos Škoda AUTO eller en tredjepart. Dette gælder især cookies, der behandles med det formål at

  1. sikre hjemmesidens funktionalitet
  2. lagre brugerpræferencer på domænet, mens sessionen er i gang
  3. tracke hjemmesidetrafikken

I forbindelse med andre formål behandler vi kun dine personoplysninger, såfremt du har givet dit samtykke til dette. Afgivelse af personoplysninger til en sådan behandling er frivilligt, hvilket betyder, at du ikke behøver at afgive sådanne oplysninger. Hvis du ikke har givet os dit samtykke, vil vi ikke behandle dine personoplysninger.

 

Databehandlingens varighed:

For cookies, som anvendes til at sikre hjemmesidens funktionalitet, ophører databehandlingen, når sessionen er afsluttet. For cookies, som anvendes til at lagre præferencer for brugere på domænet, mens sessionen er i gang, eller i et kort tidsrum, som ligger inden for rimelighedens grænser, og som behandles med udgangspunkt i en legitim interesse, foretages databehandlingen i 6 måneder efter brugerens sidste session.

I forbindelse med behandling af data, som foretages i henhold til et samtykke, behandles personoplysninger i det tidsrum, som er angivet på samtykkeerklæringen, eller indtil samtykket trækkes tilbage.

 

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan videresende personoplysningerne til:

I begrundede tilfælde kan vi stille de afgivne og indsamlede personoplysninger til rådighed for andre parter, især: marketingbureauer, associerede selskaber og leverandører af analytiske og statistiske serviceydelser.

Google Analytics

Denne hjemmeside anvender Google Analytics, der leveres af Google, Inc. ("Google"), som anvender cookies til at analysere, hvordan brugere anvender denne hjemmeside. Mere specifikt anvender hjemmesiden følgende moduler:

Google Tag Manager – anvendes til at administrere tags og kodestykker på hjemmesiden.
Google Analytics – digitale analyseværktøjer, som bruges til at analysere data med henblik på at opnå en dybere forståelse af kundeoplevelsen.
Google Analytics 360 Suite – digitalt analyseværktøj, som bruges til at analysere data med henblik på at opnå en dybere forståelse og dermed hjælpe virksomheder til at måle og forbedre effekten af marketing.
Google Adwords - Adwords er et produkt fra Google som har til formål at skabe, styre og evaluere onlinereklamer eller hele reklamekampagner. Google Adwords anvender cookies til sin funktion primært på områderne for kampagneoptimering og korrekt målretning af reklamer.
DoubleClick - DoubleClick er en erhvervsrettet tjeneste fra Google til realisering af online markedsføring. Den anvender cookies til sin funktion fortrinsvis på områderne for kampagneoptimering og korrekt målretning af reklamer.

Informationer om brugen af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), som genereres af en cookie, kan blive overført til og gemt på servere i USA.
Google vil anvende disse informationer med det formål at undersøge brugen af hjemmesiden og udarbejde rapporter om denne brug til hjemmesidens ejer samt yde andre services med relation til aktiviteterne på hjemmesiden og brugen af internettet generelt. Google kan også videregive disse informationer til tredjemand, hvis det forskrives ved lov, eller hvis disse tredjepersoner behandler disse informationer for Google. Du kan deaktivere brugen af cookies på hjemmesiden som beskrevet ovenfor eller ved ændring af de respektive indstillinger i din browser. Såfremt du foretager en sådan ændring for alle typer cookies, skal du dog være opmærksom på, at du ikke i fuldt omfang kan gøre brug af alle features på denne hjemmeside.
Hvis du ønsker at deaktivere tracking foretaget af Google Analytics på alle hjemmesider, skal du gå ind på følgende side: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nærmere informationer om Google Analytics og beskyttelse af personlysninger kan du finde her https://www.google.com/intl/da/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Denne hjemmeside anvender analyse-cookies, pixel-tags og andre teknologier fra Facebook, Inc. ("Facebook"), som tillader indsamling eller hentning af informationer fra hjemmesiden og andre sider på internettet, mens disse informationer kan anvendes af Facebook til at levere reklamemålings- og reklamemålretningsserviceydelser.

Hvis du trækker dit samtykke til indsamling af data via cookies på hjemmesiden tilbage, eller du deaktiverer indsamling af data via cookies i en browser, kan du afslutte Facebooks indsamling og anvendelse af informationer. Men såfremt du gør dette for alle typer cookies, skal du dog være opmærksom på, at du ikke kan gøre brug af alle features på denne hjemmeside i fuldt omfang.

Hotjar

Denne side anvender Hotjar tjenesten, udbudt af virksomheden Hotjar Ltd, som anvender cookies, der giver mulighed for at analysere måden, hvorpå brugerne anvender denne side.
Hotjar er en erhvervsrettet tjeneste, som giver mulighed for at spore og evaluere bevægelser/klik fra en computermus på en hjemmeside. Det giver mulighed for en konstant forbedring af brugeroplevelsen for at gøre den mere brugervenlig. Hotjar tjenesten anvender cookies til sin funktion.

Andre parter

Efter anmodning herom kan dine personoplysninger overdrages til offentlige myndigheder – især retsmyndigheder, det tjekkiske politi og andre retshåndhævende myndigheder – i det nødvendige omfang og inden for lovens rammer.

 

Kilde til personoplysninger:

Direkte fra dig

Overdragelse af personoplysninger til tredjelande:

I forbindelse med databehandlingen kan dine personoplysninger blive overført til følgende tredjelande, fx lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

I forbindelse med Google Analytics og/eller Facebooks ovenfor beskrevne anvendelse af analyse-cookies og andre webteknologier kan dine personoplysninger blive overført til servere, som er placeret i USA. En sådan overførsel er lovlig, såfremt der foreligger en en afgørelse truffet af den Europæiske Kommission om, at databeskyttelsesniveauet for personoplysningerne er tilstrækkeligt, og der foreligger en egnet tredjepartscertificering under Privacy Shield, fx et fælles juridisk instrument mellem den Europæiske Kommission og USA, der sikrer et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med overførslen af personoplysninger til USA, i henhold til den relevante afgørelse fra Europa-Kommissionen. Behandling af data på basis af en sådan overførsel kræver ikke opfyldelse af andre retlige betingelser.

Du kan få flere informationer på http://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Automatisk beslutningstagning baseret på personoplysninger, som kan være af juridisk eller på anden vis væsentlig betydning:

Som en del af databehandlingen vil der ikke finde automatisk beslutningstagning sted.

Andre informationer

Personoplysninger kan blive gemt af hensyn til offentlighedens interesser og blive anvendt til videnskabelige, historiske eller statistiske forskningsprojekter.

Vi har ingen indflydelse på indhold på eksterne hjemmesider, som er forbundet med hjemmesiden via hyperlinks. Vi er ikke ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger på eksterne hjemmesider. Disse hyperlinks stilles til rådighed som en service over for brugerne og tilgås på eget ansvar.

For at sikre størst mulig beskyttelse mod uautoriseret adgang til eller uautoriseret ændring, afsløring eller ødelæggelse af data, som vi indsamler og behandler, har vi truffet de fornødne organisatoriske og tekniske foranstaltninger, herunder fysiske, elektroniske og forvaltningsprocedurer for at beskytte og sikre informationerne, som er indsamlet via denne side. Dine følsomme data og/eller personlige data, som du har indtastet på vores hjemmeside, er krypteret og beskyttet ved et SSL-certifikat. Til trods for ovenstående kan vi ikke garantere, at dine personoplysninger er sikre, hvis de overføres af dig, eller hvis du behandler dine personoplysninger på en usikker måde.