Hvilke rettigheder har du?

Hvilke rettigheder har du?

Som led i behandling af personoplysninger har du følgende rettigheder:

Du kan få adgang til behandlede personoplysninger.

Du kan tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger.

Du kan få rettet forkerte, upræcise eller ufuldstændige personoplysninger.

Du kan få slettet dine personoplysninger i tilfælde af lovmæssig opsigelse eller i tilfælde af juridisk ukorrekt behandling.

Du kan begrænse databehandlingen.

Du kan få et udtræk af dine personoplysninger i et maskinlæsbart format til dig selv eller en anden kontrollant.

Du kan protestere over databehandlingen, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er juridisk korrekt.

Du har ret til ikke at være genstand for automatisk beslutningstagning.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Hvad angår forespørgsler relateret til beskyttelse af personoplysninger, skal du anvende følgende kommunikationskanaler:

Via e-mail:

dpo@skoda-auto.cz

Via almindelig post:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

I forbindelse med udøvelse af dine rettigheder kan virksomheden Škoda AUTO opkræve et rimeligt gebyr på baggrund af de administrative omkostninger forbundet med sagsbehandlingen, når forespørgslerne fra et dataemne åbenlyst er ubegrundede eller meget omfattende.

 Data Protection Officer (DPO)

I forbindelse med spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger kan der rettes direkte henvendelse til virksomhedens Data Protection Officer (DPO) hos virksomheden Škoda AUTO.

 Indgivelse af en klage

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå Škoda AUTO behandler dine personoplysninger, kan du indgive en klage til virksomhedens Data Protection Officer (DPO) hos virksomheden Škoda AUTO eller til en tilsynsmyndighed.

   Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/