Information vedrørende behandling af personoplysninger

Samtykke til behandling af personoplysninger

Jeg giver hermed Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, virksomhedsnummer: 00177041, registreret i handelsregistret ved retten i Prag, afsnit B, optegnelse 332, dataansvarlig for personoplysninger (i det følgende kaldet “virksomheden Škoda AUTO“),

utvungent og frivilligt mit samtykke til behandling af følgende personoplysninger: navn, e-mailadresse, fødselsdato samt – afhængigt at den enkelte sag – også andre informationer om mig, som Škoda AUTO har fået kendskab til, og som Škoda AUTO vil anvende til at målrette sine markedsføringsaktiviteter bedre i forhold til mine behov,

med det formål at: kontakte mig angående tilbud vedrørende mærkeprodukter og serviceydelser fra Škoda, herunder informationer om produkter, serviceydelser, begivenheder og konkurrencer, og at få fremsendt nyhedsbreve samt hilsner i særlige anledninger.

Samtykket er givet for en periode på 5 år.

Jeg anerkender, at jeg på et hvilket som helst tidspunkt har ret til at trække mit samtykke tilbage enten elektronisk på hjemmesiden http://www.skoda-auto.com/data-privacy eller ved skriftlig henvendelse til virksomheden Škoda AUTOs adresse. Jeg har ret til at trække samtykket tilbage inden udløbet af den behandlingsperiode, som jeg har givet det for. Tilbagetrækningen af samtykket har ingen indvirkning på lovligheden af den behandling af personoplysninger, som foretages på grundlag af samtykket inden tilbagetrækningen heraf.

I det nedenfor anførte bilag, der udgør en integreret del af dette samtykke, kan du finde yderligere informationer angående behandling af personoplysninger. På hjemmesiden http://www.skoda-auto.com/other/personal-data kan du også finde generelle informationer vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Information vedrørende behandling af personoplysninger

Med dette dokument giver vi – virksomheden Škoda AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, virksomhedsnummer: 00177041, registreret i handelsregistret ved retten i Prag, afsnit B, optegnelse 332 (i det følgende kaldet “Škoda AUTO“) – som dataansvarlig for persondata informationer om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder i den forbindelse.

Behandlingen af personoplysniner omfatter følgende aktiviteter:

Gennemførelse af marketingaktivitete

 

Formålet med databehandlingen:

At rette henvendelse angående tilbud vedrørende mærkeprodukter og serviceydelser fra Škoda, herunder informationer om produkter, serviceydelser, begivenheder og konkurrencer, og at fremsende nyhedsbreve og hilsner i særlige anledninger

Beskrivelse af formålet med databehandlingen:

Dine personoplysninger anvendes med det formål at kunne give dig informationer om produkterne og serviceydelserne fra Škoda AUTO, begivenheder, konkurrencer, i forbindelse med abonnement på nyhedsbrev, i forbindelse med reklamer samt ved fremsendelse af kataloger eller hilsner i særlige anledninger. Vi kan også anvende dine personoplysninger i forbindelse med målretning for de ovennævnte typer af kommunikation.

Lovmæssigt grundlag for databehandlingen:

Vi har beføjelse til at behandle dine personoplysninger i henhold til det samtykke, du har givet os. Hvis du ikke har givet os dit samtykke, vil vi ikke behandle dine personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler:

Identifikationsdata, kontaktdata, beskrivende data, virksomhedsprofil, tekniske informationer om produktet, købshistorik, informationer om familie og andre personer, kommunikation, interaktion og afledte profiler baseret på disse data, netværksidentifikatorer

Behandlings- og opbevaringsperiode:

5 år, efter at samtykket til behandling af personoplysninger er givet

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan videresende personoplysningerne til:

Marketingbureauer, eventbureauer, mediebureauer, medlemmer af distributionsnetværket, serveroperatører, guest management-bureauer, informationslinje.

Efter anmodning herom kan dine personoplysninger overdrages til offentlige myndigheder – især retsmyndigheder, det tjekkiske politi og andre retshåndhævende myndigheder – i det nødvendige omfang og inden for lovens rammer.

Kilde til personoplysninger:

Vi modtager personoplysningerne direkte fra dig.

Overdragelse af personoplysninger til andre lande eller overstatslige organisationer:

Som en del af databehandlingen kan dine persondata blive overført til modtagere i tredjelande, fx USA. I sådanne tilfælde kan overførslen finde sted på basis af en afgørelse truffet af den Europæiske Union om, at databeskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt, fx til organisationer, som deltager i Privacy Shield-ordningen, eller ved anvendelse af standardkontrakter, fx den standardkontrakt, som er udarbejdet af den Europæiske Kommission, uden at der er foretaget nogen ændringer i teksten, i henhold til de nuværende lovning angående beskyttelse af personoplysninger. Du kan se de nyeste informationer på http://www.skoda-auto.com/other/privacy-statement.

Automatisk beslutningstagning baseret på personoplysninger:

I forbindelse med denne databehandling sker der ikke automatisk beslutningstagning baseret på personoplysninger.

Andre informationer

Personoplysninger kan blive gemt af hensyn til offentlighedens interesser og blive anvendt til videnskabelige, historiske eller statistiske forskningsprojekter. I veldokumenterede sager kan personoplysninger også blive behandlet i forbindelse med løsning af juridiske sager inklusive sager om opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og overvågning samt evaluering af juridiske risici.