Hvordan bilister opfatter cyklister

Af Adam Marsal

I en undersøgelse ved navn ”Drivers’ perceptions of a cyclist”, som er gennemført af University of Strathclyde i Glasgow, forskede videnskabsfolkene i, hvad bilister ikke bryder sig om ved cyklister, og hvad der kunne forbedre det gensidige forhold på vejene. Mens nogle af forventningerne er ret utopiske og vanskelige at opfylde, er der stadig mange ting, som den enkelte cyklist kan have i tankerne.

Projektets spørgeundersøgelse blev udfyldt og indsendt af 620 bilister, hvilket udgør et relativt stort grundlag for undersøgelsen. Undersøgelsen var ret kompleks, men vi kan fokusere på flere eksempler på situationer, hvor en cyklist gør bilisterne mere usikre på vejen.

Hvad bilister ikke bryder sig om ved cyklister

Blandt de værste adfærdsmønstre, der blev nævnt, var arrogant kørsel som fx at køre midt på vejen, uforudsigelighed som fx ikke at række armen ud for at dreje eller generel ubetænksomhed. Bilisternes tolerance overfor irriterende adfærd faldt eksponentielt i takt med det større antal køretøjer på vejen på et givet tidspunkt.

Bilisterne beskrev ofte cyklisterne som uansvarlige (på grund af manglende kendskab til reglerne på vejene), sårbare, farlige, uforudsigelige eller endda arrogante, hvilket blev fremhævet med eksempler på cyklister, der tror, at de er usårlige, eller mener, at andre trafikanter skal påtage sig ansvaret for dem.

Hvilken type cyklister er populære

Når de blev spurgt, var størstedelen af bilisterne enige i, at den ideelle cyklist var en ansvarlig cyklist. Det skulle komme til udtryk i opmærksomhed og venlighed i forhold til andre trafikanter. Cyklisterne forventedes at være synlige og at give tegn til deres næste handlinger – især når de skal dreje. De mest uheldige situationer er mest sandsynlige på ujævn vej, hvor cyklisterne pludselig kan slingre foran bilisterne, eller når cykelstier pludselig slutter og munder ud i trafikken. Blandt de værste overtrædelser, der blev nævnt, var cyklister, der kører i den forkerte retning på ensrettede veje, kører over for rødt lys eller kører på fortovene.

De aspekter af cyklisternes adfærd, der anses for vigtigst at arbejde på med henblik på at forbedre det gensidige forhold, er:

1. Forudsigelig adfærd og større opmærksomhed: 49 %

2. En korrekt placering på vejen: 35 %

3. Synlighed: 34 %

Hvad har vi lært af undersøgelsen? Det samme perspektiv, som cyklisterne måske kan lære fra oplevelserne ved dagligdags cykling på vejene. Trafik handler ikke kun om at komme fra et sted til et andet, men også om kommunikation mellem trafikanterne. Der er ikke så stor forskel på, om du kører i bil, bus eller på cykel – i sidste ende er vi alle mennesker. Mennesker, der truer med hårde ord eller endda fysisk, skal nok forvente en ubehagelig reaktion den anden vej. Omvendt vil mennesker, der opfører sig pænt, normalt blive godt modtaget selv af helt fremmede.

Kommunikation på vejen

Du kan aldrig vide, hvem der sidder bag rattet i det øjeblik, hvor du høre en bil suse forbi. Mens nogle bilister anser dem selv for erfarne og sikre, kan andre mangle gode køreevner eller evnen til at bedømme afstand korrekt. Bilister kan være vrede over deres job, deres partner, deres virksomhed, og andre kan have tømmermænd eller have et skænderi med deres chef i en håndfri telefonsamtale. Du kan endda møde en komplet nybegynder, som er ude på sin første køretur nogensinde.

I alle de nævnte tilfælde skal vi være ansvarlige partnere, som kan arbejde sammen og forstå hinanden i enhver situation – de skal altid vide, hvad de kan forvente af os. For nogle af dem kan det være en svær opgave at passere en cyklist på en korrekt og sikker måde – ikke fordi de er uhøflige, men måske bare fordi de mangler erfaring.

Lad os gøre det nemmere!

Enhver cyklist kan lære reglerne på vejene. Vi skal være forudsigelige, synlige og opmærksomme på vores omgivelser. Øjenkontakt med bilisterne siger mere end ord; når bilisten ved, at vi forstår vedkommendes intention om at dreje, er der straks færre bekymringer om en mulig kollision hos begge parter. Det er fristende at køre over for rødt lys, men det kan resultere i manglende respekt for trafikreglerne selv hos bilisterne, og det vil alle cyklister gerne undgå. Begge grupper kan gøre vores veje mere sikre, og alle starter med at feje for egen dør.