• SVK

Ceny

Ceny pre víťazov a tombola

Škoda zabezpečila pre víťazov všetkých maratónov v Škoda BIKE OPEN TOUR sérii vo všetkých kategóriách športové ceny značky Škoda. Účastníci, ktorí úspešne absolvujú jednotlivé maratóny v Škoda BIKE OPEN TOUR sérii, sa môžu zúčastniť jednotlivých tombôl o celkovo 9 Škoda bajkov.

Podmienkou pre zaradenie do finálnej tomboly o 6 Škoda bajkov je úspešné absolvovanie minimálne 4-och pretekov z celej Škoda BIKE OPEN TOUR série. Do celkového bodovania sa každému účastníkovi započítavajú 4 najlepšie výsledky z absolvovaných pretekov z celej Škoda BIKE OPEN TOUR série. Výsledné bodovanie série určí celkovo 33 víťazov v 11 kategóriach na prvých, druhých a tretích miestach.

Výhercov celkovo 15 Škoda bajkov určia jednotlivé tomboly tak, aby mal šancu na výhru každý hobby bajker. Žrebovanie zastrešujú časomerači z VOS-TPK, ktorí pre účel tombôl použijú žrebovací softvér.

Všetky preteky v Škoda BIKE OPEN TOUR sérii spravodlivo a objektívne vyhodnocuje časomiera VOS-TPK. Táto spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s meraním a vyhodnocovaním pretekov v rôznych športových odvetviach.