Podczas jazdy grupowej warto sobie pomagać, sygnalizując zagrożenia na drodze lub planowane manewry. Jak zasygnalizować innym uczestnikom treningu stojący na poboczu samochód, chęć wyprzedzenia lub słaby stan nawierzchni? Bartosz Huzarski pokazuje, jak się zachować podczas jazdy w grupie i tym samym zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych kolarzy.

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies oraz dot. Twoich praw można znaleźć w sekcji Informacje dot. przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookies oraz innych technologii web. Poniżej możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych także do celów wymienionych poniżej.