Terms And Conditions – whatsyourtour

Disse reglene styrer vilkårene for konkurransen ««#whatsyourtour» (heretter referert til som «konkurransen») og er det eneste dokumentet som fullstendig og obligatorisk regulerer reglene for denne konkurransen.

1. Vert for og arrangør av konkurransen

Verten for konkurransen er Škoda Auto a.s., et aksjeselskap med hovedkontor i tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia, Organisasjonsnummer 00177041, registrert i handelsregisteret administrert av kommunedomstolen i Praha, seksjon B, filnummer 332 (heretter referert til som «verten»).

Arrangøren av konkurransen, som gir praktiske trinn i organiseringen, er MUSTARD s.r.o., registrert kontor Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjekkia, ID-nr. 28531418, registrert i handelsregisteret administrert av kommunedomstolen i Praha i seksjon C, oppføring 148383. (heretter referert til som «arrangøren»)

  1. Varighet og plattform for konkurransen

Konkurransen holdes fra 00:01 (CET) 26.6. 2024 til 23:59 (CET) 06.07. 2024. Konkurransen gjennomføres på We Love Cyclings Instagram-, Facebook- og Youtube-kontoer, heretter referert til som «konkurranseplattformene», der kommunikasjonen med deltakerne primært foregår.

3. Deltakere i konkurransen

Enhver person som har fylt minst 18 år, og som er bosatt i et av landene der konkurransen avholdes, kan delta i konkurransen. Konkurransen avholdes i følgende land: ANDORRA, ØSTERRIKE, BELGIA, BOSNIA, BULGARIA, KROATIA, TSJEKKIA, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, TYSKLAND, STORBRITANNIA, HELLAS, UNGARN, ISLAND, IRLAND, ITALIA, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, NEDERLAND, NORGE, POLEN, PORTUGAL, ROMANIA, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPANIA, SVERIGE, SVEITS.

Enhver person som har deltatt i forberedelsen av denne konkurransen, hovedsakelig personer ansatt av eller i et lignende knyttet til verten eller arrangøren, er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Det samme gjelder enhver person i et lignende forhold med den deltakende autoriserte Škoda-partneren eller med byråer som er betrodd å sikre denne konkurransen, deres familiemedlemmer og personer nær dem.

4. Konkurransemekanisme, evaluering av vinnere

Deltakere blir med i konkurransen ved å inkludere en spesifikk emneknagg i bildetekstene til nylig publiserte eller eksisterende innlegg på Instagram. Det er avgjørende at deltakerne er eiere av innholdet; innleggene må stamme fra deres kontoer. Vær oppmerksom på at Instagram Stories ikke vil være kvalifisert for denne konkurransen. Etter at konkurranseperioden er over, vil medlemmer av We Love Cycling-teamet velge de beste bidragene basert på kvaliteten på innholdet. Kriteriene for bedømming inkluderer kreativitet, relevans for konkurransetemaet og generell visuell appell. Vi vil varsle de utvalgte vinnerne via Instagram Direct Message (DM), Facebook-melding eller via e-postadresse (hvis oppgitt på YouTube) for å informere dem om gevinsten og de neste trinnene for å kreve premiene deres. Hvis en vinner ikke svarer eller oppgir kontaktopplysninger innen 48 timer etter at meldingen er sendt, vil premien deres utløpe uten kompensasjon.

 

5. Beskrivelse av premier

1x Škoda oppholdsprogram ved Tour de France 2024

6. Informasjon om behandling av personopplysninger

Verten, som behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til Personvernforordningen (GDPR), EU 2016/679), gir deg herved informasjon om behandlingen av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til behandlingen.

Behandlingen skjer innenfor rammen av følgende aktivitet:

– Organisering av konkurranser og sikring av rettferdig stemmegivning i en avstemmingskonkurranse

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi har rett til å behandle personopplysningene dine på grunnlag av inngåelse av en kontrakt (disse konkurransereglene).

Kategorier av personopplysninger som vi behandler: Identifikasjonsdata, kontaktopplysninger, informasjon om gjensidig kommunikasjon og interaksjon.

Behandlingsperiode: Vi behandler personopplysningene dine i ett år etter at konkurransen er avsluttet.

Kategorier av prosessorer og mottakere som vi kan gi personopplysninger til: Behandlingsansvarlig for personopplysninger er MUSTARD s.r.o., registrert kontor Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjekkia, ID-nr. 28531418, registrert i handelsregisteret administrert av kommunedomstolen i Praha i seksjon C, oppføring 148383 (arrangør). På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Kilde for personopplysninger: Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland og overnasjonale organisasjoner: Som en del av ovennevnte behandling vil dine personopplysninger ikke bli sendt til tredjeland og multinasjonale selskap.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger: Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon: Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.

Som del av behandlingen av personopplysningene, har du følgende rettigheter: Tilgang til de behandlede personopplysningene, retting av unøyaktige eller uriktige data eller komplettering av ufullstendige data, sletting av personopplysninger ved opphør av formål eller uautorisert behandling, begrensning eller blokkering av behandling av personopplysninger, oppføring av personopplysninger i en strukturert og maskinlesbart format for deg selv eller for en annen administrator, skal ikke være gjenstand for automatisk beslutningstaking.

Bruk følgende kommunikasjonskanaler for å utøve rettighetene dine:

– Elektronisk på: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– Per post: Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia (på engelsk eller tsjekkisk).

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan ŠKODA AUTO kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative kostnadene for behandling av forespørselen, dersom forespørselen fra eieren av personopplysningene er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.

Hvis du har spørsmål angående beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakt Škoda Autos personvernombud:

dpo@skoda-auto.cz

Hvis du ikke er enig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Škoda Autos personvernombud eller sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for å beskytte rettighetene dine. Kontor for Personvern, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Anskaffelse og bruk av opptak

Om en deltaker blir en vinner, gir deltakeren verten samtykke til å innhente og bruke deres portrettbilder, skriftlige uttalelser, bilder og lyd- og visuelle opptak relatert til deltakeren og/eller uttrykk av personlig karakter for kommersielle formål i alle kommunikasjonsmedier, uten begrensninger på materiale, tid, mengde eller territorium. Dette samtykket gis til verten vederlagsfritt og kan tilbakekalles når som helst. Det gjelder også for tredjeparter som verten kan gi slike opptak til.

 

8. Andre viktige betingelser

Verten skal utelukkende bestemme de nøyaktige spesifikasjonene for gevinstene. Visningen av gevinster i reklamemateriell er illustrerende. Verten skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader påført deltakeren som følge av bruk av premien.

Deltakerne har ikke rett til å kreve penger eller andre former for oppfyllelse som erstatning for premien. Verten er ikke på annen måte herved forpliktet til å gi oppfyllelse til konkurransedeltakerne, og deltakerne skal ikke ha rett til noen oppfyllelse fra verten annet enn det som er uttrykkelig spesifisert her.

Verten er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader i forbindelse med deltakelse i konkurransen. Deltakeren godtar at verten ikke har noe ansvar for eventuelle risikoer og ansvar knyttet til premien. Resultatene av konkurransen er endelige, uten mulighet til å anke av deltakeren eller vinneren når det gjelder gjennomføringen og resultatet av konkurransen.

En deltaker kan ekskluderes fra konkurransen dersom verten oppdager eller har rimelig mistanke om at deltakeren eller andre personer som hjelper deltakeren har drevet svindel for å motta premier eller engasjert seg i urettferdig oppførsel eller oppførsel som ikke er basert på deltakerens kunnskap iht. reglene.

Verten er ikke ansvarlig for manglende levering av meldinger eller gevinster. Verten skal ikke holdes ansvarlig for feil som oppstår som følge av tekniske eller kommunikasjonsmessige problemer. Verten skal med endelig gyldighet avgjøre eventuelle klager eller innsigelser. Verten forbeholder seg retten uten å være pålagt å gi kompensasjon for å forkorte, utsette, suspendere eller kansellere arrangementet og premiene eller å endre eller legge til noe i disse reglene ensidig under arrangementets eksistens ved å varsle om slike endringer på nettstedet spesifisert ovenfor, der den gyldige og fullstendige ordlyden av reglene også finnes.

Denne konkurransen driftes ikke, sponses ikke av eller kan knyttes til Meta eller Google. Meta og Google er ikke ansvarlige for konkurransen. Spørsmål, kommentarer eller klager om applikasjonen må rettes til verten, ikke Meta eller Google.

Denne konkurransen er underlagt lovene i Tsjekkia.