Tag: Watt

  • kraft-til-vekt-forhold-hvordan-kalkuleres-den

    Kraft-til-vekt forhold – Hvordan kalkuleres den?

    Weight-to-power-ratio, PWR (Kraft-til-vekt-forholdet) er et vanlig begrep i sykkelverdenen. Vet du hvordan den beregnes og hva resultatet betyr? I denne artikkelen vil man lære hvordan man skal finne sitt kraft-til-vekt-forhold.