Sommerkonkurranse

 

Premie

 

 

KONKURRANSEREGLER

 

Begreper

Deltaker: Alle som registrerer seg for konkurranse på welovecycling.no/xxxxx

Arrangør: Harald A Møller AS v/ Škoda avd. , PB 6671 Etterstad, N-0609 OSLO (org.­nr. 943 733 988)

 

Betingelser for å delta i konkurransen

Dette er en åpen konkurranse for alle

Deltakeren samtykker at Arrangøren kan bruke innsendte bidrag, fornavn og alder på innsender i videre markedsføring.

Deltagere med relasjon til ansatte i Harald A Møller AS, Škoda-forhandlere kan ikke delta i konkurransen.

Deltakelse i konkurransen er gratis.

 

Konkurransepremisser

Som del av deltakelsen i Tour of Norway for Kids 2021 ønsker Arrangøren å lodde ut tre sykkelstativer for frakt av sykler.

Deltaker registrerer seg med navn, e-post og mobilnummer for delta i konkurransen på welovecyling.com

Alle som registrerer seg, er med i konkurransen. Bidrag må sendes inn mellom 12.06.2021 og 06.09.2021 og tre vinnere vil vinne sykkelstativ.

 

Kåring av vinneren 

Representanter fra Harald A. Møller AS og Tour of Norway for Kids vil trekke vinnere ved loddtrekning.

 

Premien

De heldige vinnerne, totalt 3 stk, vil motta Premien som Škoda Original sykkelholder for hengerfeste, som kan hentes hos valgfri forhandler.

 

Kampanjeperiode

Kampanjen starter 12. Juni 2021 og varer til og med 06.09.2021.

 

Publisering av vinner 

Vinnerene av konkurransen vil bli publisert på welovecycling.no, og Tour of Norway for Kids

 

Juks

Dersom Arrangøren finner det godtgjort at en Deltaker jukser eller som følge av juks har vunnet premien vil vedkommende bli ekskludert og miste eventuelt tildelt premie.

 

ØVRIGE FORHOLD

 

Personopplysninger

For å administrere konkurransen har Arrangøren behov for følgende personopplysninger hos deltaker (i) For- og etternavn, (ii) e-postadresse og (iii) mobilnummer.

 

Ovennevnte personopplysninger vil bli lagret av Arrangøren, og brukt til å administrere konkurransen, og til markedsføring overfor Deltakeren i oppfølgingen av konkurransen. Opplysningene vil bli slettet når dette er gjennomført. Personopplysningene vil bli utlevert til Arrangørens samarbeidspartnere som gjennomfører konkurransen og markedsføringen.

 

Ansvarsfraskrivelse

Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil ved teknisk gjennomføring av konkurransen. Herunder men ikke begrenset til generell eller lokal svikt i telenett, forsinkelser hos Deltakerens internettjenestetilbyder eller Deltakerens tekniske utrustning eller andre uforutsette hendelser.

Ved feil på Arrangørens server vil konkurransen kunne stoppes. Når feilen er rettet vil konkurransen fortsette.

Deltakerne kan ikke fremme erstatningskrav mot Arrangøren med mindre Arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.

 

Lovvalg og verneting

Konkurransen reguleres av norsk lov. Arrangøren og Deltakeren vedtar Oslo tingrett som eksklusivt verneting.