Hvilke rettigheter har du?

Hvilke rettigheter har du?

I forbindelse med behandlingen av personopplysninger har du følgende rettigheter:

Rett til innsyn i personopplysninger.

Rett til å trekke tilbake samtykke til behandling av personopplysninger.

.

Rett til å få av uriktige eller ufullstendige personopplysninger rettet.

Rett til å få slettet personopplysning hvis det ikke lenger finnes et rettslige grunnlag eller hvis behandlingen er ulovlig.

Rett til begrensning av behandling.

Rett til å få utlevert personopplysningene dine i et maskinlesbart format til deg selv eller en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å protestere mot databehandling hvis du mener at behandlingen av personopplysninger er ulovlig.

Rett til ikke å underlegges automatiserte avgjørelser.

Hvordankan du utøve rettighetene dine?

I forbindelse med utøvelsen av rettighetene dine kan Škoda AUTO belaste et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene når anmodninger fra en registrert er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

Har du spørsmål om vern og behandling av personopplysninger, kan du benytte følgende kommunikasjonskanaler:

 

Post:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Tsjekkia

I forbindelse med utøvelsen av rettighetene dine kan Škoda AUTO kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnader for behandlingen av anmodningen når anmodningene fra en registrert er åpenbart grunnløse eller overdrevne.

   Personvernombud

Hvis du har spørsmål om vern av personopplysninger, kan du ta direkte kontakt med Škoda AUTOs personvernombud.

  Inngi klage

Hvis du er uenig i måten Škoda AUTO behandler eller håndterer personopplysningene dine på, kan du inngi en klage til Škoda AUTOs personvernombud eller du kan inngi en klage til en tilsynsmyndighet.

 

 

   Kontor for vern av personopplysninger

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Tsjekkia

  +420 234 665 111

   www.uoou.cz/en/