Lenen zelfrijdende auto’s zich voor gebruik in de wielersport?

Door Jiri Kaloc

Zelfrijdende auto’s zijn binnen afzienbare tijd hoogstwaarschijnlijk heel normaal op de openbare weg. Maar wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van deze autonome voertuigen in de wielersport? We maken een sprong naar de toekomst, naar het jaar 2030 waarin zelfrijdende auto’s onderdeel zijn van het verkeer. We schetsen daarbij een beeld van hoe het gebruik van deze voertuigen in de wielrennerij eruit zou kunnen zien.

Zijn ze veilig?

Zelfrijdende auto’s komen geleidelijk aan steeds meer in het verkeer voor. In sommige Amerikaanse staten worden ze al volledig toegelaten. En veel Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, nemen wetten aan om het gebruik van deze voertuigen te reguleren. China geeft sinds 2018 rijbewijzen af aan mensen die een zelfrijdende auto willen besturen.

Voor wielrenners die op de openbare weg rijden en zich voorspelbaar gedragen, lijkt het erop dat zelfrijdende auto’s geen groot gevaar vormen. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het voor de automatische piloot nog niet altijd eenvoudig om veilig om te gaan met fietsers en kinderen die zich minder voorspelbaar op straat bewegen. Zeker niet als ze in een drukke stadsomgeving rijden.

Voordelen van zelfrijdende auto’s

Werp in gedachten eens een blik op de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het jaar 2030 waarin autonome, zelfrijdende auto’s zich regelmatig mengen tussen de voetgangers en fietsers en menselijke bestuurders eerder uitzondering dan regel zijn. De zelfsturende hardware en software zijn beter dan alles wat we nu hebben. Welke voordelen kunnen dergelijke auto’s bieden voor fietsers op de weg?

  • Niet meer sms’en tijdens het rijden – Het is aannemelijk dat Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media mensen in auto’s in 2030 nog meer zullen afleiden dan nu het geval is. Met auto’s die zelf rijden is dit niet langer een probleem.
  • Infrastructuur die veiliger is – Zelfrijdende auto’s maken voor navigatie gebruik van fysieke objecten langs de weg. Hier liggen mogelijkheden voor de aanleg van infrastructuur die veiliger is. Betonnen afscheidingen tussen fietspaden en wegen zijn voordelig voor zowel auto’s als fietsen.
  • Meer en betere ogen op de weg – Zelfrijdende auto’s hebben 360° graden zicht en benutten de combinatie van camera’s, lichtdetectie en -bereik en een radar om steeds op de hoogte te zijn van wat er in de omgeving gebeurt. Ze hoeven niet als een mens de omgeving te scannen en raken niet afgeleid. Hun ogen kunnen niet dichtvallen.
  • Geen verkeerde inschatting van de snelheid van een fietser – Zelfrijdende auto’s zullen de snelheid van een fietser nooit verkeerd inschatten. Ze beschikken over hard- en software waarmee de berekende cijfers zeer nauwkeurig zijn.
  • Bestuurders met grotere discipline – Zelfrijdende auto’s worden zodanig geprogrammeerd dat ze hun gedrag automatisch aanpassen aan de weersomstandigheden en de omgeving. Laat remmen en abnormaal hoge snelheden behoren tot het verleden.
  • Geen boze bestuurders meer – Zelfrijdende auto’s hebben geen dagen waarop ze slecht gehumeurd en geprikkeld zijn. Ze raken in tegenstelling tot mensen niet gefrustreerd.

Nadelen van zelfrijdende auto’s

Het lijkt erop dat 2030 een prima jaar wordt voor wielrennen op de weg. De veiligheid krijgt een boost en het wordt misschien wel een prettige ervaring om als fietser tussen het andere verkeer te rijden. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Laten we ook kort kijken naar de nadelen.

  • Meer fileleed – Met zelfrijdende auto’s zal het aantal voertuigen op de weg niet langer beperkt worden door het aantal mensen dat in staat is om ze te besturen. Vooral vrachtwagen- en taxibedrijven sturen naar verwachting meer wagens de weg op, aangezien het goedkoper wordt om ze te gebruiken.
  • Geen menselijke empathie meer – Fietsers komen liever zelf ten val dan dat ze een andere persoon of een dier aanrijden. Ook menselijke bestuurders wijken liever uit voor een aanrijding. Met zelfrijdende auto’s komt het allemaal aan op programmeren. Hoeveel waarde wordt er bij een probleemsituatie nog gehecht aan fietsers?

Wat is het verdict

Misschien moeten we zelfs langer dan 2030 wachten om de infrastructuur, hardware en software op orde te brengen en het voor fietsers echt veiliger op de weg te maken. Maar met de toenemende vraag naar elektrische fietsen, elektrische auto’s en zelfrijdend vervoer in het algemeen, zijn alle facetten aanwezig om hierin een stap te zetten. De overgang zal niet eenvoudig zijn, maar de toekomst voor wielrennen is rooskleurig.