Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door middel van cookies en andere internettechnologieën

Deze internetpagina (“de Website”) wordt beheerd door Škoda AUTO a.s., kantoorhoudende te: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjechische Republiek, postcode: 29360, identificatienummer: 001 77 041, ingeschreven in het handelsregister van de Stedelijke Rechtbank te Praag in sectie B, dossier nr. 332 ("Škoda AUTO" of "wij") met als doel, diensten aan gebruikers ("gebruiker" of "u") van de Website aan te bieden.

In deze informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door middel van cookies en andere internettechnologieën (“informatie” of “verklaring”) wordt uitgelegd, hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken met behulp van internettechnologieën. In deze verklaring staat specifiek (i) welke internettechnologieën de Website kan gebruiken, (ii) welke persoonlijke gegevens wij van u verwerken, (iii) hoe en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken en verwerken, (iv) aan wie en waarheen wij deze gegevens verzenden en (v) hoe wij deze gegevens beschermen en welke rechten u heeft in verband met de verwerking van deze gegevens.

Het is mogelijk dat wij deze verklaring periodiek bijwerken. Alle wijzigingen in deze verklaring worden op de Website gepubliceerd en in geval van grote wijzigingen wordt u hierover geïnformeerd.

Welke internettechnologieën kan de Website gebruiken:

Wij, evenals bepaalde derde partijen die content, advertenties of andere functionaliteiten voor onze Website aanleveren, kunnen verschillende technologieën gebruiken om gegevens te verkrijgen en te verwerken als u de Website bezoekt. Deze kunnen cookies en andere technologieën bevatten.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die ons helpen gegevens over uw activiteiten te verzamelen. Cookies helpen ons met name om uw instellingen en voorkeuren op te slaan, uw toegangsgegevens te onthouden, gerichte content en marketingcommunicatie aan te bieden alsmede begrijpen, welk deel van onze Website het populairst is en de werking van de Website te analyseren. Cookies kunnen van ons afkomstig zijn ("first party cookies") of van derde partijen wiens diensten wij gebruiken ("third party cookies").

U kunt uw [preference-management-link]toestemming intrekken of aanpassen door op deze link te klikken[/preference-management-link].

Elke keer als u in uw browser kunt aangeven, alle cookies te accepteren, deze uit te schakelen of aan te geven wanneer een cookie verstuurd wordt. Houd er rekening mee dat de Website is ingericht voor het gebruik met ingeschakelde cookies. Sommige functies van de Website werken dus mogelijk niet correct als de cookies zijn uitgeschakeld.

IP-adres

Een IP-adres is een unieke code, toegekend aan een computer of apparaat dat via Internet Protocol communiceert. Elke keer dat gegevens verstuurd worden, moet het IP-adres van de zender en ontvanger bekend zijn.

Pixel

Pixel is een softwarecode die helpt om gebruikers en hun gedrag op internetpagina's waarop pixel geïnstalleerd is te volgen. Het kan daarbij gaan van eenvoudig volgen of een gebruiker een internetpagina bezocht heeft tot het uitgebreid volgen van handelingen, zoals het plaatsen van een product in een winkelwagen, het selecteren van een product, het versturen van een formulier, enz.. Pixel kan verzamelde informatie versturen naar een derde partij, bv. de verstrekker van de code.

Verwerkte persoonlijke gegevens:

De Website verwerkt de volgende soorten persoonlijke gegevens en gegevens over u:

Gebruik van de Website. Wij kunnen gegevens verwerken over hoe u de Website gebruikt met uw computer, telefoon of ander apparaat waarmee u de Website bezoekt. Wij kunnen bijvoorbeeld de volgende gegevens verwerken:

 • Apparaatgegevens: hardwaremodel, unieke apparaat-identificatieparameters, MAC-adres, IP-adres, versie van het besturingssysteem en apparaatinstellingen;
 • Log: Tijdstip en duur van het gebruik van de Website, zoekgegevens en alle informatie die is opgeslagen in cookies die uw browser of account eenduidig kunnen identificeren;
 • Locatiegegevens: Gegevens over uw locatie die worden verkregen met verschillende plaatsbepalingstechnologieën, zoals GPS, wifi-access-points of andere sensoren die gegevens over apparaten in de buurt kunnen verstrekken;
 • Overige gegevens: Gegevens over uw gebruik van de Website die we kunnen verwerken als u internetpagina's of applicaties van derde partijen bezoekt of gebruikt om met ons samen te werken, en gegevens over hoe u met de inhoud van de Website omgaat.

Wij kunnen verkregen persoonlijke gegevens over u of uw activiteiten combineren met andere informatie die wij van publiekelijk toegankelijke bronnen ontvangen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Doel van de verwerking en de beschrijving ervan:

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Zekerstellen van de werking van de Website. Uw persoonlijke gegevens helpen ons om ervoor te zorgen dat basale functionaliteiten zoals navigatie, toegang to beveiligde gedeelten van de Website, het ophalen van snelle web content of gebruikersauthentificatie functioneren. De Website kan niet goed functioneren zonder de gegevens te verwerken die hiervoor nodig zijn.

Bewaren van gebruikersvoorkeuren op het domein voor de duur van de sessie of een redelijk korte periode. Persoonlijke gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak te verbeteren door gegevens op te slaan over uw instellingen, zoals taal, regio, schermresolutie, toestemming om cookies te plaatsen, enz.

Opslaan van gebruikersvoorkeuren over internetpagina's heen. Persoonlijke gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak te verbeteren door websites te associëren met instellingen voor taal, regio, schermresolutie, toestemming om cookies te plaatsen, enz.

Volgen van verkeer op de Website: Analytische first party cookies worden gebruikt om verkeer te volgen. Dergelijke cookies bevatten geen unieke gebruikersidentificatie.

Statistieken en analyseren van het gedrag van gebruikers. Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het maken van statistieken en om het gedrag van gebruikers op verschillende websites te volgen en te analyseren. Gegevens kunnen gebruikt worden voor het opstellen van geanonimiseerde rapportages. De gebruiker kan opgezocht worden d.m.v. bepaalde combinaties van gegevens die in interne databases zijn opgeslagen.

Productmarketing en koppelen met sociale netwerken. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Škoda AUTO en derde aanbieders, evenementen, wedstrijden, nieuwsbrieven, advertenties en het versturen van brochures. Een deel van de persoonlijke gegevens wordt gebruikt voor bovenstaande informatie en berichten. Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om websites te kunnen koppelen met sociale netwerken en om content te delen via deze netwerken.

Hoe wij uw gegevens verwerken:

De verwerking van persoonlijke gegevens bevat in het bijzonder het verzamelen, het opslaan op gegevensdragers, sorteren, gebruiken, opslaan en wissen van persoonlijke gegevens zowel automatisch als handmatig, om de hierboven beschreven doelen te vervullen.

Noodzaak/vrijwilligheid voor verwerking van persoonlijke gegevens:

Wij kunnen een deel van de persoonlijke gegevens verwerken gebaseerd op een legitiem belang van Škoda AUTO of een derde partij. Dit heeft met name betrekking op cookies die gebruikt worden met als doel

 1. het zekerstellen van de werking van de Website,
 2. het opslaan van gebruikersvoorkeuren op het domein gedurende de sessie en
 3. het volgen van verkeer op de Website.

Voor andere doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen op basis van uw toestemming. Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor zulke doeleinden is vrijwillig, u bent dus niet verplicht om dergelijke gegevens te verstrekken. Daarom zullen wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken als u uw toestemming daarvoor niet aan ons heeft gegeven.

Voorwaarden voor verwerking:

Met betrekking tot cookies die de werking van de Website zekerstellen stopt de verwerking nadat de sessie is beëindigd. Als het gaat om cookies die gebruikt worden om gebruikersvoorkeuren op het domein gedurende de sessie of een redelijk korte periode op te slaan, die worden verwerkt op basis van een legitiem belang, dan worden deze verwerkt tot 6 maanden na beëindiging van de laatste gebruikerssessie.

Als het gaat om de verwerking van gegevens waarvoor toestemming moet worden verleend, worden persoonlijke gegevens verwerkt gedurende de periode die is vastgelegd in de toestemmingsverklaring of tot de toestemming wordt ingetrokken.

Categorieën dataverwerkers of ontvangers aan wie we de persoonsgegevens kunnen verstrekken:

Wij kunnen de verstrekte en verkregen persoonlijke gegevens in gerechtvaardigde situaties beschikbaar stellen aan andere partijen, zoals daar zijn: marketingbedrijven, andere bedrijven van de Škoda Auto groep, verleners van analytische of statistische diensten.

Google Analytics

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, beschikbaar gesteld door Google, Inc. ("Google"), dat gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe gebruikers deze Website gebruiken. De Website maakt specifiek gebruik van de volgende modules:

 • Google Tag Manager – voor het beheren van tags en code snippets op de website.
 • Google Analytics – digitale analysetools voor de analyse van gegevens om klantenbeleving beter te kunnen begrijpen.
 • Google Analytics 360 Suite - digitaal analysetool voor het analyseren van gegevens om diep inzicht te krijgen, om zo bedrijven te helpen, de impact van marketing te meten en te verbeteren.
 • Google Adwords - Adwords is een product van het bedrijf Google waarmee online advertenties of zelfs volledige online advertentiecampagnes kunnen worden gemaakt, beheerd en geëvalueerd. Google Adwords maakt gebruik van cookies, met name daar waar het gaat om campagne-optimalisatie en de juiste targeting voor advertenties.
 • DoubleClick - DoubleClick is een commerciële dienst van het bedrijf Google, die gebruikt wordt voor het realiseren van online marketing. DoubleClick maakt gebruik van cookies, met name daar waar het gaat om campagne-optimalisatie en de juiste targeting voor advertenties.

Informatie die wordt verzameld door een cookie over het gebruik van de Website (inclusief uw IP-adres) kan verstuurd worden naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de Website te evalueren en om rapportages te maken voor de beheerder van de Website over dit gebruik en voor het verlenen van andere diensten die verband houden met de activiteiten op de Website en het gebruik van het internet in het algemeen. Google kan deze informatie ook aan derde partijen ter beschikking stellen als zij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als zulke derde partijen deze informatie voor Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies op de Website uitschakelen zoals hierboven beschreven of door de betreffende instellingen in uw browser te wijzigen, maar als u dat voor alle soorten cookies doet, kunt u niet volledig gebruik maken van alle functionaliteiten van deze Website.

Als u volgen door Google Analytics op alle internetpagina's wilt uitschakelen, ga dan naar de volgende pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Voor gedetailleerde informatie over Google Analytics en privacy van persoonlijke gegevens gaat u naar https://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html

Facebook

Deze website maakt gebruik van analytische cookies, pixels en andere technologieën van Facebook, Inc. ("Facebook"), waarmee informatie van de Website of andere internetpagina's kan worden verzameld of opgehaald, om door Facebook gebruikt te kunnen worden om advertenties op maat en gerichte diensten te kunnen aanbieden.

Door de toestemming m.b.t. het verzamelen van informatie door cookies op de Website in te trekken of door het verzamelen van cookies in de browser uit te schakelen, kunt u het verzamelen en gebruiken van informatie door Facebook stopzetten, maar als u dit voor alle soorten cookies doet, kunt u niet volledig gebruik maken van alle functionaliteiten van deze Website.

Hotjar

Deze webpagina maakt gebruik van de dienst Hotjar van het bedrijf Hotjar Ltd. Deze dienst gebruikt cookies om te kunnen analyseren, hoe deze site door bezoekers gebruikt wordt.

Hotjar is een commerciële dienst waarmee de bewegingen/kliks van een computermuis binnen een pagina gevolgd en geëvalueerd kunnen worden. Op deze wijze kan de gebruikerservaring continu verbeterd worden en de pagina gebruikersvriendelijker gemaakt worden. De dienst Hotjar maakt gebruik van cookies.

Andere partijen

Op verzoek kunnen uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan overheidsinstellingen, zoals rechtbanken, de Tsjechische politie en andere handhavende instanties, voor zover noodzakelijk en binnen de grenzen van de wet.

Bron van de persoonsgegevens:

Direct van u.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen:

In verband met de verwerking kunnen uw persoonlijke gegevens verstuurd worden naar de volgende derde landen, zijnde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

In verband met Google Analytics en/of het gebruik van analytische cookies en andere internettechnologieën, zoals hierboven beschreven door Facebook, kunnen uw persoonlijke gegevens verstuurd worden naar servers in de Verenigde Staten van Amerika. Een dergelijke overdracht is wettelijk toegestaan o.b.v. het besluit van de Europese Commissie over adequate bescherming van persoonlijke gegevens en de overeenkomstige certificering van derde partijen in het kader van de Privacy Shield, een gezamenlijk wettelijk instrument van de Europese Commissie en de Verenigde Staten van Amerika, waarmee adequate bescherming van persoonlijke gegevens wordt zekergesteld voor het versturen van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten, zoals vastgelegd in het betreffende besluit van de Europese Commissie. Voor de verwerking van gegevens op basis van een dergelijke gegevensoverdracht is het niet nodig dat aan andere wettelijke voorwaarden voldaan wordt.

Kijk voor meer informatie op http://www.skoda-auto.com/other/personal-data

Geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonlijke gegevens die van wettelijk of ander aanzienlijk belang kunnen zijn:

Bij deze verwerking vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overige informatie

Persoonsgegevens kunnen worden bewaard voor het algemeen belang en worden gebruikt voor wetenschappelijke, historische of statistische onderzoeksdoeleinden.

Wij hebben geen controle over de inhoud van de externe internetpagina's die via hyperlinks aan de Website gekoppeld zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op externe internetpagina's. Deze hyperlinks worden als service aan gebruikers aangeboden en zijn toegankelijk op eigen risico.

Om maximale bescherming te garanderen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde wijziging, publicatie of vernietiging van de gegevens die wij verzamelen en verwerken, hebben wij gepaste organisatorische en technische maatregelen genomen, waaronder fysieke, elektronische en managementprocedures om de via deze Website verkregen informatie te beschermen en beveiligen. Uw gevoelige informatie en/of persoonlijke gegevens die u op onze Website heeft ingegeven, zijn versleuteld en beschermd middels een SSL-certificaat. Niettegenstaande het bovenstaande kunnen wij niet garanderen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn als deze door u worden verstuurd of als u onveilig omgaat met uw persoonlijke gegevens.