Wat zijn uw rechten?

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

Toegang tot verwerkte persoonlijke gegevens.

Recht op het intrekken van uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken.

Recht op correctie van incorrecte, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering van persoonsgegevens op juridische gronden of in geval van onrechtmatige verwerking.

Recht op beperking van de gegevensverwerking.

Recht op export van uw persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat voor uzelf of een andere controleur.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking wanneer u van mening bent dat het verwerken van persoonsgegevens in strijd is met de wet.

Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor vragen over de bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens kunt u de volgende communicatiekanalen gebruiken:

Post:

Škoda AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Mocht u bij het uitoefenen van uw rechten een onredelijk of ongegrond verzoek hebben, kan Škoda AUTO een redelijke vergoeding vragen voor administratieve kosten die ontstaan door de verwerking van uw verzoek.

 Data Protection Officer (DPO)

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van Škoda AUTO.

 Klacht indienen

Als u het niet eens bent met de wijze waarop Škoda AUTO uw persoonsgegevens verwerkt of gebruikt, kunt u een klacht indienen bij de Data Protection Officer (DPO) van Škoda AUTO of de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Úřad pro ochranu osobních dat
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Czech Republic

   +420 234 665 111

   http://www.uoou.cz/en/