Terms And Conditions

Ez a szabályzat a „2024 TDF verseny” (továbbiakban: verseny) feltételeit szabályozza , és ez az egyetlen dokumentum, amely teljeskörűen és kötelező jelleggel szabályozza a versenyt.

1. Verseny házigazdája és szervezője

A verseny házigazdája a Skoda Auto a.s. részvénytársaság (székhely: Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság, 00177041. számon a Prágai Városi Bíróság B. cégjegyzékében bejegyezve, iktatószám: 332) (továbbiakban: a házigazda).

A verseny szervezője, amely gyakorlati lépéseket biztosít a szervezésben, a MUSTARD s.r.o. (székhely: Prága 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosító: 28531418, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság C. cégjegyzékében, bejegyzés: 148383),
(továbbiakban: szervező).

2. A verseny feltételei és helye; versenykörök

 • 1. versenykör – 2024. 06. 29. 00:01 (CET) és 2024. 07. 05. 23:59 (CET) között
 • 2. versenykör – 2024. 07. 06. 00:01 (CET) és 2024. 07. 12. 23:59 (CET) között
 • 3. versenykör – 2024. 07. 13. 00:01 (CET) és 2024. 07. 21 23:59 (CET) között
 • 4. versenykör – 2024. 08. 12. 00:01 (CET) és 2024. 08. 18. 23:59 (CET) között

A versenyt a www.welovecycling.com oldalon tartják (továbbiakban: verseny honlapja), ahol elsősorban a résztvevőkkel való kommunikáció zajlik.

3. Verseny résztvevői

A versenyen bármely, 18. életévét betöltött személy indulhat, aki a verseny helyszínéül szolgáló országok valamelyikében lakik. A verseny az alábbi országokban zajlik: ANDORRA, AUSZTRIA, BELGIUM, BOSZNIA, BULGÁRIA, CSEHORSZÁG, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, HOLLANDIA, HORVÁTORSZÁG, ÍRORSZÁG, IZLAND, LENGYELORSZÁG, LETTORSZÁG, LIECHTENSTEIN, LITVÁNIA, LUXEMBURG, MAGYARORSZÁG, MONTENEGRO, NAGY-BRITANNIA, NÉMETORSZÁG, NORVÉGIA, OLASZORSZÁG, PORTUGÁLIA, ROMÁNIA, SPANYOLORSZÁG, SVÁJC, SVÉDORSZÁG, SZERBIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA.

A versenyen való induláshoz a verseny ideje alatt bármikor regisztrálni kell a verseny honlapján, és meg kell erősíteni a jelen szabályzat feltétel nélküli elfogadását. A regisztráció (nevezési lap) része a személyes adatok megadása – e-mail-cím, amelyet csak e verseny céljaiból használnak.

Minden résztvevő csak egyszer és csak a saját e-mail-címével regisztrálhat, míg a verseny házigazdája fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze jelen szabályzatot technikai, valamint szervezeti célokból.

A verseny előkészítésében részt vevő összes személy, főleg a házigazda vagy a szervező által alkalmazott vagy hasonló kapcsolatban álló személyek, nem jogosultak a versenyen való részvételre, ahogy a részt vevő Škoda szerződéses partnerrel vagy a verseny biztosításával megbízott ügynökségekkel hasonló kapcsolatban álló személyek, családtagjaik és a hozzájuk közel álló személyek sem.

4. Versenymechanizmus, győztesek értékelése

A résztvevő feladata, hogy megválaszoljon három versenykérdést. Minden résztvevő esélyes a győzelemre, aki helyesen válaszolt mindhárom kérdésre, és regisztrált a We Love Cycling weboldalon.

Az első versenykörben a díjakat azon résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak, és az 1/11., 2/11., 3/11., 4/11., 5/11., 6/11. és 7/11. helyeken helyezkednek el az összes résztvevő listáján. Ha a résztvevők száma nem osztható 11-gyel, az eredményt a 11-gyel osztható legközelebbi egész számra kerekítjük.

A második versenykörben a díjakat azon résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak, és az 1/11., 2/11., 3/11., 4/11., 5/11., 6/11. és 7/11. helyeken helyezkednek el az összes résztvevő listáján. Ha a résztvevők száma nem osztható 11-gyel, az eredményt a 11-gyel osztható legközelebbi egész számra kerekítjük.

A harmadik versenykörben a díjakat azon résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak, és az 1/11., 2/11., 3/11., 4/11., 5/11., 6/11., 7/11, 8/11. és 9/11. helyeken helyezkednek el az összes résztvevő listáján. Ha a résztvevők száma nem osztható 11-gyel, az eredményt a 11-gyel osztható legközelebbi egész számra kerekítjük.

A negyedik versenykörben a díjakat azon résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyesen válaszoltak, és az 1/11., 2/11., 3/11., 4/11., 5/11., 6/11., 7/11, 8/11. és 9/11. helyeken helyezkednek el az összes résztvevő listáján. Ha a résztvevők száma nem osztható 11-gyel, az eredményt a 11-gyel osztható legközelebbi egész számra kerekítjük.

A résztvevők listáját kronológiai sorrendben rendezzük a versenykérdések benyújtásának ideje szerint. A fent említett listáról az első helyezettek lesznek a nyertesek. Például az első körben, 7183 versenyző esetében a győztesek a 653., 1306., 1959. stb. helyezést érik el.

A verseny házigazdája a regisztráció során megadott e-mailen értesíti a győzteseket az adott versenyidőszak végétől számított öt napon belül, és a győzteseknek meg kell adniuk a szükséges adatokat a díj vagy további kommunikáció átadásához vagy elküldéséhez. Ha a győztes nem reagál még a verseny házigazdája által küldött ismételt e-mailre sem, vagy nem adja meg az elérhetőségeket az e-mail kiküldése után 24 órán belül, a díja kártérítés nélkül lejár.

5. Díjak leírása

 1. kör
 • 1 db Cannondale SuperSix Evo 3
 • 2 db POC PROCEN sisak
 • 5 db Škoda zöld mez

 

 1. kör
 • 1 db Cannondale Topstone Carbon 2 Lefty
 • 2 db POC PROCEN sisak
 • 5 db Škoda zöld mez

 

 1. kör
 • 1 db Cannondale Scalpel HT Carbon 1
 • 2 db POC Ventral Air MIPS sisak
 • 5 db Škoda zöld mez

 

 1. kör
 • 1 db Cannondale Mavaro NEO 3
 • 1 db Wahoo Elemnt Roam
 • 5 db Škoda zöld mez

 

Az alkatrészek elérhetőségének esetleges késedelme miatt a kerékpárok mint díjak szállítása 8 hónapba is telhet. Ezt a késedelmet a közvetlen irányításunkon túli tényezők okozzák, például az összeszereléshez szükséges alkatrészek beszerzése.

6. Információ a személyes adatok feldolgozásáról

A házigazda mint a személyes adatok kezelője az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679) ezúton tájékoztatja Önt a személyes adatok feldolgozásáról és a feldolgozáshoz kapcsolódó jogairól.

A feldolgozás az alábbi tevékenység keretében történik:

– Versenyek szervezése és a tisztességes szavazás biztosítása a szavazóversenyen 

A feldolgozás jogalapja: Jogosultak vagyunk arra, hogy személyes adatait szerződéskötés (a jelen versenyszabályzat) alapján kezeljük.

A feldolgozott személyes adatok kategóriái: Személyazonosító adatok, elérhetőségek, a kölcsönös kommunikációra és interakcióra vonatkozó információk.

Feldolgozási időszak: Személyes adatait a verseny befejezését követő egy évig dolgozzuk fel.

Adatfeldolgozók vagy azon felek kategóriái, amelyek számára átadhatjuk a személyes adatokat: A személyes adatok feldolgozója a MUSTARD s.r.o. (székhely: Prága 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosító: 28531418, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság C. cégjegyzékében, bejegyzés: 148383),(szervező). Az Ön személyes adatai felkérésre átadhatók a hatóságoknak, különösen a bíróságoknak, a Cseh Köztársaság Rendőrségének és más bűnüldöző szerveknek, a szükséges mértékben és jogszerű keretek között.

A személyes adatok forrása: A személyes adatokat közvetlenül Öntől kapjuk.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy multinacionális cégeknek: E feldolgozás részeként az Ön személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országokba vagy multinacionális cégeknek.

Automatizált döntéshozatal a személyes adatok alapján: A személyes adatok feldolgozása során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra a személyes adatok alapján.

Egyéb információ: A személyes adatok társadalmi érdekből archiválhatók és felhasználhatók tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatási célokra. Megalapozott esetben a személyes adatok feldolgozhatók jogi eljárások céljából is, ideértve a közigazgatási szervek irányába fennálló kötelezettségeket, illetve a jogi kockázatok megfigyelését és folyamatos értékelését.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban Ön az alábbi jogokkal rendelkezik: Hozzáférés a feldolgozott személyes adatokhoz, a pontatlan vagy helytelen adatok helyesbítése vagy a hiányos adatok kiegészítése, a személyes adatok törlése a cél megszűnése vagy jogosulatlan feldolgozás esetén, a személyes adatok feldolgozásának korlátozása vagy zárolása, a személyes adatok strukturált és géppel olvasható formátumban történő listázása saját maga vagy egy másik ügyintéző számára, nem lehet automatizált döntéshozatal tárgya.

A jogainak gyakorlásához az alábbi kommunikációs csatornákat használja: 

– elektronikus úton: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– postán: Škoda Auto a.s., Adatvédelmi iroda, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság (angolul vagy csehül).

Jogainak gyakorlásával kapcsolatban a Škoda Auto észszerű mértékű díjat számíthat fel az igénylés feldolgozásának adminisztratív költségeiért, amennyiben az adattulajdonos igényei megalapozatlannak vagy túlzónak tűnnek.

Ha kérdése van a személyes adatok védelmével kapcsolatban, felveheti a kapcsolatot a Škoda Auto adatvédelmi irodájával: 

– dpo@skoda-auto.cz

Ha nem ért egyet azzal, ahogyan személyes adatait feldolgozzuk, panaszt nyújthat be a Škoda Auto adatvédelmi irodájához vagy a felügyeleti szervhez a jogai védelme érdekében. Személyes adatvédelmi hivatal, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Egyéb fontos feltételek

A házigazda kizárólag a nyeremény pontos leírását határozza meg. A nyeremények megjelenítése a promóciós anyagokban szemléltető jellegű. A házigazda nem vállal felelősséget a résztvevőnek, a díj felhasználása eredményeként okozott károkért.

A résztvevők nem jogosultak a nyeremény helyett pénzt vagy más típusú teljesítést kérni. A házigazda egyébként nem köteles a verseny résztvevői számára teljesítést nyújtani, és a résztvevők nem jogosultak a házigazdától az itt kifejezetten meghatározottakon kívül más teljesítésre.

A házigazda nem felel a versenyben való részvétellel kapcsolatos közvetlen vagy közvetett károkért. A versenyző nem vállalja a házigazda felelősségét a nyereményhez kapcsolódó kockázatokért és felelősségekért. A verseny eredményei véglegesek; a versenyző vagy a győztes nem fellebbezhet a verseny folyamata és eredménye ellen. 

A résztvevő kizárható a versenyből, ha a házigazda felfedezi vagy alapos gyanúja merül fel, hogy a résztvevő vagy a résztvevőt segítő más személyek csalást követtek el a nyeremények megszerzése érdekében, vagy tisztességtelen magatartást tanúsítottak, illetve olyan magatartást tanúsítottak, amely nem a résztvevő tudtán alapul a szabályoknak megfelelően.

A fogadó nem vállal felelősséget az üzenetek vagy a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért. A házigazda nem felelős a technikai vagy kommunikációs problémák eredményeként felmerülő hibákért. A házigazda végleges érvényességgel dönt bármely panaszról vagy bemutatott ellenvetésről. A házigazda fenntartja a jogot, hogy kártérítési kötelezettség nélkül lerövidítse, elhalassza, felfüggessze vagy törölje a rendezvényt és a nyereményeket, illetve a rendezvény fennállása alatt egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a jelen szabályzatot azzal, hogy az ilyen változásokról a fent megadott weboldalon értesítést küld, ahol a szabályzat érvényes és teljes szövege is megtalálható.

A jelen versenyre a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók.