TDF 2021 – Terms and conditions

Ezek a szabályok szabályozzák a “Nyerj nagyszerű nyereményeket verseny 2021” feltételeit. (a továbbiakban: “Verseny”), és ez az egyetlen olyan dokumentum, amely teljes körűen és kötelezően szabályozza a verseny szabályait.

1. A verseny házigazdája és szervezője

A verseny házigazdája a ŠKODA AUTO a.s. részvénytársaság, székhelye: tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma 00177041, bejegyezve a prágai Fővárosi Bíróság által vezetett cégjegyzék B részlegébe, 332-es iktatószámmal (a továbbiakban: a “Szervező”).

A verseny szervezője, aki a verseny szervezésének gyakorlati lépéseit biztosítja, a MUSTARD s.r.o., székhelye Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Cseh Köztársaság, azonosítószám: 28531418, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba a C részlegben, 148383-as bejegyzéssel.

2. Versenyfeltételek és hely, Versenyidőszakok

A versenyt 00:00 órától (GMT) rendezik meg 2021. 6. 26 és 2021. 7. 16. 23:59 (GTM) között zajlik, három különálló időszakra bontva. A Verseny a www.welovecycling.com weboldalon (a továbbiakban: “Verseny weboldal”) kerül megrendezésre, ahol elsősorban a résztvevőkkel való kommunikáció zajlik. A különálló Versenyidőszakok a következők:

A / a / fődíjak száma / a mellékdíjak száma /

 1. tartalmi időszak – 00:00 AM (GMT) 26. 6. 2021 /23:59PM 2.7. 2021 / 1 / 7
 2. tartalmi időszak – 00:00 AM (GMT) 3.7. 2021 /23:59PM 9.7. 2021 / 3 / 8
 3. tartalmi időszak – 00:00 AM (GMT) 10.7. 2021 /23:59PM 16.7. 2021 / 3 / 8

3. A verseny résztvevői

A Versenyen részt vehet minden olyan személy, aki betöltötte a 18. életévét, középszinten beszél angolul, és a Verseny helyszínéül szolgáló országok valamelyikében lakik. A verseny a következő országokban kerül megrendezésre: ANDORRA, AUSZTRIA, BELGIUM, BOSZNIA-HERCEGOVINA, BULGÁRIA, DÁNIA, CSEH KÖZTÁRSASÁG, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, NÉMETORSZÁG, NAGY-BRITANNIA, GÖRÖGORSZÁG, MAGYARORSZÁG, IZLAND, ÍRORSZÁG, OLASZORSZÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, LUXEMBURG, MONTENEGRÓ, HOLLANDIA, NORVÉGIA, LENGYELORSZÁG, PORTUGÁLIA, ROMÁNIA, SZERBIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA, SPANYOLORSZÁG, SVÉDORSZÁG, SVÁJC, TÖRÖKORSZÁG.

A Versenyen való részvételhez a Verseny weboldalán történő regisztrációra van szükség a Verseny bármelyik időszakában, és a jelen szabályok feltétel nélküli elfogadásának megerősítésére. A regisztráció (részvételi űrlap) része a személyes adatok – e-mail cím – megadása, amely kizárólag a Verseny céljaira használható fel.
Minden résztvevő csak egyszer és csak a saját e-mail címén regisztrálhat, és a verseny házigazdája fenntartja a jogot, hogy ezt a szabályt technikai és szervezési eszközökkel ellenőrizze.

A versenyen egyetlen olyan személy sem vehet részt, aki részt vett a verseny előkészítésében, különösen a házigazdánál vagy a szervezőnél alkalmazott vagy velük hasonló kapcsolatban álló személyek, valamint a résztvevő ŠKODA szerződéses partnerrel vagy a verseny biztosításával megbízott ügynökségekkel hasonló kapcsolatban álló személyek, családtagjaik és a hozzájuk közel álló személyek.

4. Versenymechanizmus, a nyertesek értékelése

A résztvevők feladata minden egyes időszakban öt versenykérdés minél pontosabb megválaszolása. Minden olyan résztvevő, aki az adott fordulóban/időszakban mind az öt kérdésre helyesen válaszolt, esélyt kap a nyereményre. Az egyes időszakok nyereményeinek összegét a fenti táblázat tartalmazza.

Az 1. versenyidőszakban a fődíjat az a résztvevő nyeri, aki az összes helyes választ megadta, és az összes résztvevő listájának az 1/2-énél lévő helyen áll.. Ha a résztvevők száma nem osztható 2-vel, az eredményt a legközelebbi, 2-vel osztható egész számra kerekítjük lefelé. A mellékdíjakat azok a résztvevők nyerik, akik az összes helyes választ megadták, és az összes résztvevő listájának az 1/9-énél, 2/9-énél, 3/9-énél, 4/9-énél, 5/9-énél, 6/9-énél és 7/9-énél lévő helyen állnak. Ha a résztvevők száma nem osztható 9-cel, az eredményt a legközelebbi 9-cel osztható egész számra kerekítjük lefelé.

A 2. versenyidőszakban a fődíjakat azok a résztvevők nyerik el, akik az összes helyes választ megadták, és az összes résztvevő listájának az 1/4 -énél, 2/4-énél és ¾-énél lévő helyen állnak. Ha a résztvevők száma nem osztható 4-gyel, az eredményt a legközelebbi 4-gyel osztható egész számra kerekítjük lefelé. A mellékdíjakat azok a résztvevők nyerik, akik az összes helyes választ megadták, és az összes résztvevő listájának az 1/9-énél, 2/9-énél, 3/9-énél, 4/9-énél, 5/9-énél, 6/9-énél, 7/9-énél, 8/9-énél lévő helyen állnak. Ha a résztvevők száma nem osztható 9-cel, az eredményt a legközelebbi 9-cel osztható egész számra kerekítjük lefelé.

A 3. versenyidőszakban a fődíjakat azok a résztvevők nyerik el, akik az összes helyes választ megadták, és az összes résztvevő listájának az 1/4–énél 2/4-énél és 3/4-énél lévő helyen állnak. Ha a résztvevők száma nem osztható 4-gyel, az eredményt a legközelebbi 4-gyel osztható egész számra kerekítjük lefelé. A mellékdíjakat azok a résztvevők nyerik, akik az összes helyes választ megadták, és az összes résztvevő listájának az 1/9-énél, 2/9-énél, 3/9-énél, 4/9-énél, 5/9-énél, 6/9-énél, 7/9-énél, 8/9-énél lévő helyen állnak. Ha a résztvevők száma nem osztható 9-cel, az eredményt a legközelebbi 9-cel osztható egész számra kerekítjük lefelé.

A fenti résztvevők listáját mindig a versenykérdések beküldésének időpontja szerint időrendi sorrendben rendezzük.

A verseny házigazdája a nyerteseket a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti az illető versenyidőszak végét követő öt napon belül, és a nyerteseket felkéri a nyeremény átadásához vagy elküldéséhez, illetve a további kommunikációhoz szükséges adatok megadására. Ha a nyertes nem reagál, még a Versenygazda által ismételten elküldött e-mailre sem, vagy az e-mail elküldését követő 24 órán belül nem adja meg az elérhetőségi adatait, a nyereménye mindenféle kártérítés nélkül érvényét veszti.

5. A díjak leírása

Fődíj:

 • 1x VIP vendéglátó programcsomag (18. szakasz)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x aláírt zöld mez

Második díjak:

 • 15x Zöld mez
 • 2x Garmin Edge
 • 3x Garmin Varia radar
 • 3x POC sisak
 • 1. FORDULÓ:
  • 1x VIP vendéglátó programcsomag (18. szakasz)
  • 2x Garmin EDGE
  • 5x Zöld mez
 • 2. FORDULÓ:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x Garmin Varia radar
  • 5x Zöld mez
 • 3. FORDULÓ:
  • 3x aláírt zöld mez
  • 3x POC sisak
  • 5x Zöld mez

6. A felvételek beszerzése és felhasználása

Amennyiben a résztvevő nyertes lesz, hozzájárulását adja a házigazdának ahhoz, hogy a verseny megrendezésével és a nyeremények átadásával vagy kisorsolásával kapcsolatban a házigazda által megszerzett portrékat, írásbeli nyilatkozatokat, fényképeket, valamint a résztvevővel kapcsolatos hang- és képfelvételeket és/vagy személyes jellegű kifejezéseket kereskedelmi célokra felhasználja minden kommunikációs médiumban, függetlenül azok jellegétől és specifikációjától,minden tipikus eszközzel, azok későbbi módosításával, más művekkel való esetleges összekapcsolásával és közös műbe való beillesztésével. A résztvevő ezt a hozzájárulást anyagi, időbeli, mennyiségi és területi korlátozás nélkül, ingyenesen adja meg a fogadónak, és bármikor visszavonhatja. Ez a hozzájárulás harmadik felekre is vonatkozik, akiknek a Házigazda saját belátása szerint ilyen felvételeket adhat át.

7. Egyéb fontos feltételek

A nyeremények pontos leírását kizárólag a házigazda határozza meg. A nyeremények megjelenítése a promóciós anyagokban illusztratív jellegű. A fődíj elnyeréséhez szükséges a nyertesre vonatkozó egyéb feltételek (útlevél, vízum stb.) és kötelezettségek teljesítése, valamint a megfelelő – elsősorban egészségügyi – alkalmasság figyelembe vétele a részvételhez. A fődíj felhasználása következtében a résztvevőt ért károkért a házigazda nem vállal felelősséget.

A résztvevők nem jogosultak a nyeremény helyett pénzt vagy más típusú teljesítést kérni. A Házigazda egyébként nem köteles teljesítést nyújtani a verseny résztvevői számára, és a résztvevők nem jogosultak a Házigazdától a jelen dokumentumban kifejezetten meghatározottakon kívül semmilyen más teljesítésre. A Házigazda nem felel a harmadik fél által szállított nyeremények minőségéért. Az esetleges hibákért közvetlenül ezeknél a szállítóknál kell felelősséget érvényesíteni. A Házigazda fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket saját belátása szerint megváltoztassa.

A résztvevő kizárható a versenyből, ha a házigazda felfedezi vagy alapos gyanúja merül fel, hogy a résztvevő vagy a résztvevőt segítő más személyek csalást követtek el a nyeremények megszerzése érdekében, vagy tisztességtelen, illetve a résztvevő tudtán kívüli, a szabályoknak nem megfelelő magatartást tanúsítottak.

A fogadó nem vállal felelősséget az üzenetek vagy a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért. A Fogadó nem vállal felelősséget a technikai vagy kommunikációs problémák miatt bekövetkező hibákért. A panaszok vagy benyújtott kifogások ügyében a fogadó hozza meg a végleges döntést. A Házigazda fenntartja a jogot, hogy kártérítési kötelezettség nélkül lerövidítse, elhalassza, felfüggessze vagy törölje a rendezvényt és a nyereményeket, illetve a rendezvény fennállása alatt egyoldalúan módosítsa vagy kiegészítse a jelen szabályzatot azzal, hogy az ilyen változásokról a fent megadott weboldalon értesítést küld, ahol a szabályzat érvényes és teljes szövege is megtalálható.

Ezt a Versenyt semmilyen módon nem a Facebook működteti, szponzorálja, vagy kapcsolódik hozzá, és a Facebook nem felelős érte. Az esemény során megadott információk nem kerülnek a Facebookhoz. A pályázattal kapcsolatos minden kérdést, észrevételt vagy panaszt a házigazdának kell címezni, nem a Facebooknak.

A versenyre a Cseh Köztársaság törvényei vonatkoznak, kivéve, ha a résztvevők országának hatályos jogszabályai ezt kizárják.