Terms and Conditions

Need reeglid reguleerivad „2024 TDF konkursi“ (edaspidi „konkurss“) tingimusi ja see on ainus dokument, mis reguleerib täielikult ja kohustuslikuna selle konkursi reegleid.

1. Konkursi võõrustaja ja korraldaja

Konkursi võõrustaja on aktsiaselts Škoda Auto a.s., mille registrijärgne asukoht on tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik, ettevõtte ID number 00177041, registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris, jaotis B, toimiku number 332 (edaspidi „võõrustaja“).

Konkursi korraldaja, kes tagab korralduse praktilised meetmed, on MUSTARD s.r.o., registrijärgne asukoht Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tšehhi Vabariik, ID number 28531418, registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris, jaotis C, kanne 148383.
(edaspidi „korraldaja“).

2. Konkursi tingimused ja koht, konkursi voorud

 • 1. konkursi voor – 00.01 (Kesk-Euroopa aja järgi) 29.6. 2024 kuni 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi) 05.07. 2024
 • 2. konkursi voor – 00.01 (Kesk-Euroopa aja järgi) 06.07. 2024 kuni 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi) 12.07. 2024
 • 3. konkursi voor – 00.01 (Kesk-Euroopa aja järgi) 13.07. 2024 kuni 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi) 21.07. 2024
 • 4. konkursi voor – 00.01 (Kesk-Euroopa aja järgi) 12.08. 2024 kuni 23.59 (Kesk-Euroopa aja järgi) 18.08. 2024

Konkurss toimub veebisaidil www.welovecycling.com (edaspidi „Konkursi veebisait“), kus toimub peamine suhtlus osalejatega.

3. Konkursil osalejad

Konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on vähemalt 18-aastased ja kes elavad riigis, kus konkurss toimub. Konkurss toimub järgmistes riikides: ANDORRA, AUSTRIA, BELGIA, BOSNIA, BULGAARIA, TŠEHHI VABARIIK, TAANI, EESTI, SOOME, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA, SUURBRITANNIA, KREEKA, UNGARI, ISLAND, IIRIMAA, ITAALIA, LÄTI, LIECHTENSTEIN, LEEDU, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, HOLLAND, NORRA, POOLA, PORTUGAL, RUMEENIA, SERBIA, SLOVAKKIA, SLOVEENIA, HISPAANIA, ŠVEITS, ROOTSI.

Konkursil osalemiseks on vaja registreeruda konkursi veebisaidil konkursi mistahes vooru jooksul ja kinnitada käesolevate reeglite tingimusteta aktsepteerimist. Registreerimise (osalemisvormi) osaks on isikuandmete (e-posti aadressi) esitamine, mida kasutatakse ainult käesoleva konkursi eesmärgil.

Iga osaleja võib registreeruda ainult üks kord ja ainult iseenda e-posti aadressiga, kusjuures konkursi võõrustaja jätab endale õiguse seda reeglit kontrollida nii tehniliste kui ka korralduslike vahendite abil.

Kõik isikud, kes on osalenud käesoleva konkursi ettevalmistamises, peamiselt isikud, kes töötavad võõrustaja või korraldaja heaks või on nendega sarnastes suhetes, ei saa konkursil osaleda. Samuti ei saa konkursil osaleda isikud, kes on sarnastes suhetes osaleva volitatud Škoda partneri või käesoleva konkursi korraldamisega tegelevate agentuuridega, nende pereliikmed ja nende lähedased.

4. Konkursi mehhanism, võitjate hindamine

Osaleja ülesanne on vastata kolmele konkursi küsimusele. Kõigil osalejatel, kes vastavad õigesti kõigile kolmele küsimusele ja on registreerunud veebisaidil We Love Cycling, on võimalus võita auhind.

Konkursi 1. voorus võidavad auhinna kõik need õiged vastused esitanud osalejad, kes asuvad kõigi osalejate nimekirjas kohtadel 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 ja 7/11. Kui osalejate arvu ei saa 11-ga jagada, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mida saab 11-ga jagada.

Konkursi 2. voorus võidavad auhinna kõik need õiged vastused esitanud osalejad, kes asuvad kõigi osalejate nimekirjas kohtadel 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 ja 7/11. Kui osalejate arvu ei saa 11-ga jagada, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mida saab 11-ga jagada.

Konkursi 3. voorus võidavad auhinna need kõik õiged vastused esitanud osalejad, kes asuvad kõigi osalejate nimekirjas kohtadel 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 ja 9/11. Kui osalejate arvu ei saa 11-ga jagada, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mida saab 11-ga jagada.

Konkursi 4. voorus võidavad auhinna kõik need õiged vastused esitanud osalejad, kes asuvad kõigi osalejate nimekirjas kohtadel 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 ja 9/11. Kui osalejate arvu ei saa 11-ga jagada, ümardatakse saadud arv allapoole lähima täisarvuni, mida saab 11-ga jagada.

Osalejate nimekiri järjestatakse kronoloogiliselt vastavalt konkursi küsimuste esitamise ajale. Võitjateks on need, kes on nimekirjas paigutunud esimestena ülalmainitud viisil. Näiteks 1. voorus paigutuvad 7183 osaleja puhul võitjad 653., 1306., 1959. (jne) kohale.

Konkursi võõrustaja teavitab võitjaid registreerimise käigus antud e-posti teel viie päeva jooksul pärast vastava konkursiperioodi lõppu ning võitjatel palutakse esitada auhinna üleandmiseks või saatmiseks või edasiseks suhtlemiseks vajalikud andmed. Kui võitja ei reageeri ka konkursi võõrustaja poolt korduvalt saadetud e-kirjale või ei esita kontaktandmeid 24 tunni jooksul pärast e-kirja saatmist, kaotab tema auhind kehtivuse ilma hüvitiseta.

5. Auhindade kirjeldus

 1. voor
 • 1x Cannondale SuperSix Evo 3
 • 2x POC PROCEN kiivrid
 • 5x Škoda Green Jersey

 

 1. voor
 • 1x Cannondale Topstone Carbon 2 Lefty
 • 2x POC PROCEN kiivrid
 • 5x Škoda Green Jersey

 

 1. voor
 • 1x Cannondale Scalpel HT Carbon 1
 • 2x POC Ventral Air MIPS kiivrid
 • 5x Škoda Green Jersey

 

 1. voor
 • 1x Cannondale Mavaro NEO 3
 • 1x Wahoo Elemnt Roam
 • 5x Škoda Green Jersey

 

Osade võimaliku viibimise tõttu võib jalgrataste tarnimine auhindadena võtta kuni 8 kuud. Viivituse põhjuseks on tegurid, mis ei ole meie otsese kontrolli all. Näiteks kokkupanekuks vajalike osade hankimine.

6. Teave isikuandmete töötlemise kohta

Võõrustaja kui isikuandmete vastutav töötleja vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (määrus (EL) 2016/679) annab teile käesolevaga teavet isikuandmete töötlemise ja teie õiguste kohta seoses töötlemisega.

Töötlemine toimub järgmise tegevuse raames:

– võistluste korraldamine ja õiglase hääletamise tagamine hääletusvõistlusel. 

Töötlemise õiguslik alus: meil on õigus töödelda teie isikuandmeid lepingu sõlmimise alusel (käesoleva konkursi reeglid).

Isikuandmete liigid, mida me töötleme: tuvastamisandmed, kontaktandmed, teave vastastikuse side ja suhtlemise kohta.

Töötlemisaeg: me töötleme teie isikuandmeid üks aasta pärast konkursi lõpetamist.

Volitatud töötlejate või saajate kategooriad, kellele me võime isikuandmeid edastada: isikuandmete töötleja on MUSTARD s.r.o., registrijärgne asukoht Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tšehhi Vabariik, ID number 28531418, registreeritud Praha linnakohtu poolt hallatavas äriregistris, jaotis C, kanne 148383 (korraldaja). Taotluse korral võib teie isikuandmeid edastada riigiasutustele, eelkõige kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikul määral ja seadusega sätestatud piirides.

Isikuandmete allikas: me saame isikuandmeid vahetult teie käest.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele ettevõtetele: selle töötlemise osana ei edastada teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Isikuandmetel põhinev automaatne otsuste tegemine: selle isikuandmete töötlemise ajal ei toimu automaatset otsustamist isikuandmete põhjal.

Muu teave: isikuandmeid võib arhiveerida avalikes huvides ning neid võib kasutada teaduslikel, ajaloolistel või statistilistel eesmärkidel. Hästi põhjendatud juhtudel võib isikuandmeid töödelda ka õigusküsimuste lahendamise eesmärgil, sealhulgas kohustuste täitmiseks avalike halduseorganite ees ning õigusriskide jälgimiseks ja pidevaks hindamiseks.

Osana isikuandmete töötlemisest on teil järgmised õigused: juurdepääs töödeldavatele isikuandmetele, ebatäpsete või ebaõigete andmete parandamine või puudulike andmete täiendamine, isikuandmete kustutamine eesmärgi lõppemise või volitamata töötlemise korral, isikuandmete töötlemise piiramine või blokeerimine, isikuandmete loetlemine struktureeritud ja masinloetaval kujul enda või teise halduri jaoks, mitte kasutamine automatiseeritud otsuste tegemisel.

Oma õiguste kasutamiseks kasutage järgmisi sidekanaleid: 

– elektrooniliselt aadressil: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– posti teel: Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav, Tšehhi Vabariik (inglise või tšehhi keeles).

Seoses teie õiguste kasutamisega võib Škoda Auto nõuda mõistlikku tasu, võttes arvesse töötlemise halduskulusid, kui andmesubjekti taotlused on ilmselt põhjendamatud või ülemäärased.

Kui teil on küsimusi isikuandmete kaitse kohta, võite pöörduda Škoda Auto andmekaitseametniku poole: 

– dpo@skoda-auto.cz

Kui te ei ole nõus sellega, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, võite oma õiguste kaitseks esitada kaebuse Škoda Auto andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele. Office for Personal Data Protection, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Muud olulised tingimused

Võitude täpsed andmed määrab ainuisikuliselt võõrustaja. Võitude näitamine reklaammaterjalides on illustratiivne. Konkursi võõrustaja ei vastuta osalejale auhinna kasutamisega tekkinud kahju eest.

Osalejatel ei ole õigust nõuda auhinna asemel raha või muud liiki asendust. Konkursi võõrustaja ei ole muul viisil kohustatud pakkuma konkursil osalejatele teenuseid ja osalejatel ei ole õigust saada võõrustajalt muid teenuseid, kui on käesolevas dokumendis sõnaselgelt sätestatud.

Konkursi võõrustaja ei vastuta konkursil osalemisega seotud otseste või kaudsete kahjude eest. Võistleja nõustub, et võõrustaja ei vastuta auhinnaga seotud riskide ja kohustuste eest. Konkursi tulemused on lõplikud, ilma et võistleja või võitja saaks konkursi kulgu ja tulemust vaidlustada. 

Osaleja võib konkursist välja arvata, kui võõrustaja avastab või tal on põhjendatud kahtlus, et osaleja või teised osalejat abistavad isikud on auhindade saamiseks toime pannud pettuse või osalenud ebaausas või reeglitele mittevastavas käitumises, millest osaleja on teadlik.

Võõrustaja ei vastuta sõnumite või võitude edastamata jäämise eest. Võõrustaja ei vastuta tehniliste või sideprobleemide tõttu tekkinud vigade eest. Võõrustaja teeb lõpliku otsuse kõigi kaebuste või esitatud vastuväidete kohta. Võõrustaja jätab endale õiguse, ilma hüvitise maksmise kohustuseta, üritust lühendada ja auhindu vähendada, edasi lükata, peatada või tühistada või muuta või lisada midagi käesolevatesse reeglitesse ühepoolselt ürituse toimumise ajal, teatades sellistest muudatustest eespool nimetatud veebisaidil, kus on ka reeglite kehtiv ja täielik sõnastus.

Käesolevat konkurssi reguleerivad Tšehhi Vabariigi seadused.