Õigused

MILLISED ON SINU ÕIGUSED?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldud isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine..

Sinu isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul Sinu või teise vastutava töötleja jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

KUIDAS TE SAATE OMA ÕIGUSI TEOSTADA?

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

E-maili teel:

info@auto100.ee

Postiga:

Auto 100 AS
Reg. kood: 11127264
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617
Eesti

Seoses Sinu õiguste teostamisega võib ettevõte AUTO 100 AS nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

   ANDMEKAITSEAMETNIK (DPO)

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite otse ühendust võtta ettevõtte Auto 100 AS andmekaitseametnikuga (DPO).

  KAEBUSE ESITAMINE

Juhul, kui te pole nõus viisiga, kuidas AUTO 100 AS töötleb või käitleb Sinu isikuandmeid, võite esitada kaebuse AUTO 100 AS andmekaitseametnikule (DPO) või esitada kaebuse järelevalveasutusele.

   ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Väike-Ameerika 19

Tallinn 10129

Eesti

   627 4135

   http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon