Terms And Conditions

Disse reglene regulerer vilkårene for «TDF-konkurransen for 2024» (heretter referert til som «konkurransen») og er det eneste dokumentet som fullstendig og obligatorisk regulerer reglene for denne konkurransen.

1. Vert for og arrangør av konkurransen

Verten for konkurransen er Škoda Auto a.s., et aksjeselskap med hovedkontor i tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia, Organisasjonsummer 00177041, registrert i handelsregisteret administrert av kommunedomstolen i Praha, seksjon B, filnummer 332 (heretter referert til som «verten»).

Arrangøren av konkurransen, som gir praktiske trinn i organiseringen, er MUSTARD s.r.o., registrert kontor Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjekkia, ID-nr. 28531418, registrert i handelsregisteret administrert av kommunedomstolen i Praha i seksjon C, oppføring 148383.
(heretter referert til som «arrangøren»)

2. Vilkår og sted for konkurransen, konkurranserunder

 • 1. konkurranserunde – 00:01 (CET) 29.06. 2024 til 23:59 (CET) 05.07. 2024
 • 2. konkurranserunde – 00:01 (CET) 06.07. 2024 til 23:59 (CET) 12.07. 2024
 • 3. konkurranserunde – 00:01 (CET) 13.07. 2024 til 23:59 (CET) 21.07. 2024
 • 4. konkurranserunde – 00:01 (CET) 12.08. 2024 til 23:59 (CET) 18.08. 2024

Konkurransen holdes på nettstedet www.welovecycling.com- (heretter referert til som «konkurransenettstedet») der kommunikasjonen med deltakerne primært foregår.

3. Deltakere i konkurransen

Enhver person som har fylt minst 18 år, og som er bosatt i et av landene der konkurransen avholdes, kan delta i konkurransen. Konkurransen avholdes i følgende land: ANDORRA, ØSTERRIKE, BELGIA, BOSNIA, BULGARIA, KROATIA, TSJEKKIA, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, TYSKLAND, STORBRITANNIA, HELLAS, UNGARN, ISLAND, IRLAND, ITALIA, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, NEDERLAND, NORGE, POLEN, PORTUGAL, ROMANIA, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPANIA, SVERIGE, SVEITS.

For å delta i konkurransen er det nødvendig å registrere seg på konkurransenettstedet når som helst i løpet av en konkurranseperiode, og bekrefte ubetinget aksept av disse reglene. En del av registreringen (påmeldingsskjemaet) er levering av personopplysninger – e-postadresse som kun skal brukes knyttet til denne konkurransen.

Hver deltaker kan kun registrere seg én gang og kun med sin egen e-postadresse. Konkurranseverten forbeholder seg retten til å kontrollere denne regelen både teknisk og organisatorisk.

Enhver person som har deltatt i forberedelsen av denne konkurransen, hovedsakelig personer ansatt av eller i et lignende knyttet til verten eller arrangøren, er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Det samme gjelder enhver person i et lignende forhold med den deltakende autoriserte Škoda-partneren eller med byråer som er betrodd å sikre denne konkurransen, deres familiemedlemmer og personer nær dem.

4. Konkurransemekanisme, evaluering av vinnere

Oppgaven til en deltaker er å svare på tre konkurransespørsmål. Alle deltakere som har svart riktig på alle tre spørsmålene og registrert seg på nettsiden We Love Cycling, har en sjanse til å vinne en premie.

I den første konkurranserunden vinnes premiene av deltakerne som leverte alle riktige svar plassert på 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 og 7/11 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke er delelig med 11, vil det resulterende antallet bli rundet ned til nærmeste heltall som er delelig med 11.

I den andre konkurranserunden vinnes premiene av deltakerne som leverte alle riktige svar plassert på 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 og 7/11 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke er delelig med 11, vil det resulterende antallet bli rundet ned til nærmeste heltall som er delelig med 11.

I den tredje konkurranserunden vinnes premiene av deltakerne som leverte alle riktige svar plassert på 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/ 11 og 9/11 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke er delelig med 11, vil det resulterende antallet bli rundet ned til nærmeste heltall som er delelig med 11.

I den fjerde konkurranserunden vinnes premiene av deltakerne som leverte alle riktige svar plassert på 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/ 11 og 9/11 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke er delelig med 11, vil det resulterende antallet bli rundet ned til nærmeste heltall som er delelig med 11.

Listen over deltakere sorteres kronologisk i henhold til tidspunktet for innsending av konkurransespørsmålene. De første personene som er plassert som nevnt ovenfor fra listen vil være vinnerne. For eksempel, for runde 1, i tilfelle 7183 deltakere, plasseres vinnerne på plasseringene 653., 1306., 1959. (osv.).

Konkurranseverten vil informere vinnerne via e-post gitt under registreringen innen fem dager etter at den aktuelle konkurranseperioden slutter, og vinnerne vil bli bedt om å oppgi opplysninger som er nødvendig for overlevering eller sending av premien eller for videre kommunikasjon. Hvis vinneren ikke hører fra seg, selv på en e-post sendt gjentatte ganger av konkurranseverten eller ikke gir kontaktopplysninger innen 24 timer etter at e-posten ble sendt, vil premien utløpe uten kompensasjon.

5. Beskrivelse av premier

Runde 1

 • 1x Cannondale SuperSix Evo 3
 • 2 x POC PROCEN-hjelmer
 • 5x Škoda grønn trøye

 

Runde 2

 • 1x Cannondale Topstone Carbon 2 Lefty
 • 2 x POC PROCEN-hjelmer
 • 5x Škoda grønn trøye

 

Runde 3

 • 1x Cannondale Scalpel HT Carbon 1
 • 2 x POC Ventral Air MIPS-hjelmer
 • 5x Škoda grønn trøye

 

Runde 4

 • 1x Cannondale Mavaro NEO 3
 • 1x Wahoo Elemnt Roam
 • 5x Škoda grønn trøye

 

På grunn av potensielle forsinkelser i tilgjengeligheten av deler, kan levering av sykler som premier ta opptil 8 måneder. Denne forsinkelsen er forårsaket av faktorer utenfor vår umiddelbare kontroll, for eksempel innkjøp av komponenter som kreves for montering.

6. Informasjon om behandling av personopplysninger

Verten, som behandlingsansvarlig for personopplysninger i henhold til Personvernforordningen (GDPR), EU 2016/679), gir deg herved informasjon om behandlingen av personopplysninger og dine rettigheter knyttet til behandlingen.

Behandlingen skjer innenfor rammen av følgende aktivitet:

– Organisering av konkurranser og sikring av rettferdig stemmegivning i en avstemmingskonkurranse 

Rettslig grunnlag for behandlingen: Vi har rett til å behandle personopplysningene dine på grunnlag av inngåelse av en kontrakt (disse konkurransereglene).

Kategorier av personopplysninger som vi behandler: Identifikasjonsdata, kontaktopplysninger, informasjon om gjensidig kommunikasjon og interaksjon.

Behandlingsperiode: Vi behandler personopplysningene dine i ett år etter at konkurransen er avsluttet.

Kategorier av prosessorer og mottakere som vi kan gi personopplysninger til: Behandlingsansvarlig for personopplysninger er MUSTARD s.r.o., registrert kontor Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjekkia, ID-nr. 28531418, registrert i handelsregisteret administrert av kommunedomstolen i Praha i seksjon C, oppføring 148383 (arrangør). På forespørsel kan personopplysningene dine gis til offentlige myndigheter, særlig til domstolene, det tsjekkiske politi og andre rettshåndhevende organer i den grad det er nødvendig innenfor lovens grenser.

Kilde for personopplysninger: Vi mottar personopplysninger direkte fra deg.

Overføring av personopplysninger til tredjeland og overnasjonale organisasjoner: Som en del av ovennevnte behandling vil dine personopplysninger ikke bli sendt til tredjeland og multinasjonale selskap.

Automatisert beslutningsprosess basert på personopplysninger: Under denne behandlingen av personopplysninger skjer det ingen automatisk beslutningsprosess basert på personopplysningene.

Annen informasjon: Personopplysninger kan arkiveres i offentlig interesse og brukes til vitenskapelige, historiske og statistiske forskningsformål. I velbegrunnede tilfeller kan personopplysningene også bli gjenstand for behandling i forbindelse med rettssaker, herunder oppfølging av forpliktelser overfor forvaltningsorganer og overvåking og løpende vurdering av juridiske risikoer.

Som del av behandlingen av personopplysningene, har du følgende rettigheter: Tilgang til de behandlede personopplysningene, retting av unøyaktige eller uriktige data eller komplettering av ufullstendige data, sletting av personopplysninger ved opphør av formål eller uautorisert behandling, begrensning eller blokkering av behandling av personopplysninger, oppføring av personopplysninger i en strukturert og maskinlesbart format for deg selv eller for en annen administrator, skal ikke være gjenstand for automatisk beslutningstaking.

Bruk følgende kommunikasjonskanaler for å utøve rettighetene dine: 

– Elektronisk på: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– Per post: Škoda Auto a.s., Data Protection Office, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia (på engelsk eller tsjekkisk).

I forbindelse med utøvelsen av dine rettigheter kan ŠKODA AUTO kreve en rimelig avgift med tanke på de administrative kostnadene for behandling av forespørselen, dersom forespørselen fra eieren av personopplysningene er åpenbart ubegrunnet eller overdreven.

Hvis du har spørsmål angående beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakt Škoda Autos personvernombud: 

dpo@skoda-auto.cz

Hvis du ikke er enig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Škoda Autos personvernombud eller sende inn en klage til tilsynsmyndigheten for å beskytte rettighetene dine. Kontor for Personvern, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/en

7. Andre viktige betingelser

Verten skal utelukkende bestemme de nøyaktige spesifikasjonene for gevinstene. Visningen av gevinster i reklamemateriell er illustrerende. Verten skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader påført deltakeren som følge av bruk av premien.

Deltakerne har ikke rett til å kreve penger eller andre former for oppfyllelse som erstatning for premien. Verten er ikke på annen måte herved forpliktet til å gi oppfyllelse til konkurransedeltakerne, og deltakerne skal ikke ha rett til noen oppfyllelse fra verten annet enn det som er uttrykkelig spesifisert her.

Verten er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader i forbindelse med deltakelse i konkurransen. Deltakeren godtar at verten ikke har noe ansvar for eventuelle risikoer og ansvar knyttet til premien. Resultatene av konkurransen er endelige, uten mulighet til å anke av deltakeren eller vinneren når det gjelder gjennomføringen og resultatet av konkurransen. 

En deltaker kan ekskluderes fra konkurransen dersom verten oppdager eller har rimelig mistanke om at deltakeren eller andre personer som hjelper deltakeren har drevet svindel for å motta premier eller engasjert seg i urettferdig oppførsel eller oppførsel som ikke er basert på deltakerens kunnskap iht. reglene.

Verten er ikke ansvarlig for manglende levering av meldinger eller gevinster. Verten skal ikke holdes ansvarlig for feil som oppstår som følge av tekniske eller kommunikasjonsmessige problemer. Verten skal med endelig gyldighet avgjøre eventuelle klager eller innsigelser. Verten forbeholder seg retten uten å være pålagt å gi kompensasjon for å forkorte, utsette, suspendere eller kansellere arrangementet og premiene eller å endre eller legge til noe i disse reglene ensidig under arrangementets eksistens ved å varsle om slike endringer på nettstedet spesifisert ovenfor, der den gyldige og fullstendige ordlyden av reglene også finnes.

Denne konkurransen er underlagt lovene i Tsjekkia.