TDF 2021 – Terms and conditions

Disse reglene regulerer vilkårene for “Vinn flotte premiekonkurranse 2021” (her inn etter referert til som «konkurranse») og er det eneste dokumentet som regulerer reglene for denne konkurransen fullstendig og obligatorisk.

1. Konkurransevert og arrangør

Verten til konkurransen er Škoda AUTO a.s., et aksjeselskap med hovedkontor i tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tsjekkia, firma-ID 00177041, registrert i handelsregisteret administrert av Metropolitan Court i Praha, seksjon B, filnummer 332 (heretter kalt “verten”).

Arrangøren av konkurransen, som gir praktiske trinn i organisasjonen, er MUSTARD s.r.o., hovedkontor Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tsjekkia, ID-nr. 28531418, registrert i handelsregisteret administrert av byretten i Praha i seksjon C, post 148383.

2. Konkurranse vilkår og sted, Konkurranse perioder

Konkurransen arrangeres fra kl 00:00 AM (GMT) 26. 6. 2021 to 23:59 PM (GTM) 16 7. 2021, delt inn i tre separate perioder. Konkurransen vil bli avholdt på www.welovecycling.com nettside (heretter kalt “konkurransens nettsted”) der kommunikasjonen med deltakerne primært foregår. De separate konkurranse periodene er som følger:

Fra / Til / Antall hovedpremier / Antall sekundærpremier /

 • 1st innholdsperiode – 00:00 AM (GMT) 26. 6. 2021 /23:59PM 2.7. 2021 / 1 / 7
 • 2nd innholdsperiode – 00:00 AM (GMT) 3.7. 2021 /23:59PM 9.7. 2021 / 3 / 8
 • 3rd innholdsperiode – 00:00 AM (GMT) 10.7. 2021 /23:59PM 16.7. 2021 / 3 / 8

3. Konkurransedeltakere

Konkurransen kan inngås av enhver person som har fylt minst 18 år, snakker engelsk på mellomnivå, og som er bosatt i et av landene der konkurransen holdes. Konkurransen avholdes i følgende land: ANDORRA, ØSTERRIKE, BELGIA, BOSNIA, BULGARIA, KROATIA, TSJECHISKE REPUBLIK, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, TYSKLAND, STORBRITANNIA, HELLAS, UNGARN, ISLAND, IRLAND, ITALIA, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, NEDERLANDENE, NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÆNIA, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPANIA, SWEDEN.

For å delta i konkurransen er det nødvendig å registrere seg på konkurransesiden når som helst i løpet av konkurranseperioden, bekreft ubetinget aksept av disse reglene. En del av registreringen (påmeldingsskjema) er levering av personopplysninger – e-postadresse som kun skal brukes til denne konkurransen.

Hver deltaker kan registrere seg selv bare en gang og bare under sin egen e-post, mens konkurranseverten forbeholder seg retten til å sjekke denne regelen via tekniske og organisatoriske måter..

Alle personer som har deltatt i utarbeidelsen av denne konkurransen, hovedsakelig personer som er ansatt av eller i et lignende forhold til verten eller arrangøren, er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen, og det samme gjelder alle personer i et lignende forhold til den deltakende autoriserte Škoda-partneren eller med byråer som er betrodd å sikre denne konkurransen, deres familiemedlemmer og personer nær dem.

4. Konkurransemekanisme, evaluering av vinnere

Oppgaven til en deltaker i hver periode er å svare på fem konkurransespørsmål, så riktig som mulig. Alle deltakerne som har svart riktig på alle fem spørsmålene i den aktuelle runden/periode, har sjansen til å vinne en premie. Mengden premier for hver periode er gitt i diagrammet ovenfor.

I den første konkurranseperioden, hovedpremien blir vunnet av den deltakeren som leverte alle riktige svar plassert på 1/2 på listen over alle deltakerne. Hvis antall deltakere ikke kan deles med 2, det resulterende tallet blir avrundet ned til nærmeste hele tall som kan deles med 2. Sekundære premier blir vunnet av deltakerne som leverte alle riktige svar plassert på 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 og 7/9 på listen over alle deltakerne. Hvis antall deltakere ikke kan deles med 9, vil antallet resulterende bli avrundet til nærmeste hele antall som kan deles med 9.

I den andre konkurranseperioden, hovedpremiene blir vunnet av deltakerne som leverte alle riktige svar plassert på 1/4, 2/4 og 3/4 på listen over alle deltakerne. Hvis antall deltakere ikke kan deles med 4, blir det resulterende antallet avrundet ned til nærmeste hele antall som kan deles med 4. Sekundære premier blir vunnet av de deltakerne som leverte alle riktige svarene plassert på 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke kan deles med 9, blir det resulterende antallet avrundet ned til nærmeste hele antall som kan deles med 9.

I den tredje konkurranseperioden, hovedpremiene blir vunnet av de deltakerne som leverte alle riktige svarene plassert på 1/4, 2/4 og 3/4 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke kan deles med 4, blir det resulterende antallet avrundet ned til nærmeste hele tall som kan deles med 4. Sekundære premier blir vunnet av de deltakerne som leverte alle riktige svarene plassert på 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 på listen over alle deltakere. Hvis antall deltakere ikke kan deles med 9, avrundes det resulterende antallet ned til nærmeste hele antall som kan deles med 9.

Alle lister over deltakerne ovenfor vil alltid bli sortert kronologisk i henhold til tidspunktet for innsending av spørsmål om konkurransen.

Konkurranseverten vil informere vinnerne via e-post gitt under registreringen innen fem dager etter at den aktuelle konkurranseperioden avsluttes, og vinnerne vil bli bedt om å oppgi data som er nødvendige for overlevering eller sending av premien eller for videre kommunikasjon. Hvis vinneren ikke reagerer, til og med på en e-post som er sendt gjentatte ganger av Contest Host eller ikke gir kontaktdata innen 24 timer etter at e-posten ble sendt, vil premien hans utløpe uten kompensasjon.

5. Beskrivelse av premier

Hovedpremie:

 • 1x VIP gjestfrihetsprogram pakke (trinn 18)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x Signert grønn trøye

Andre premier:

 • 15x Grønn trøye
 • 2x Garmin Edge
 • 3x Garmin Varia radar
 • 3x POC hjelm
 • RUND 1:
  • 1x VIP-gjesteprogrampakke (trinn 18)
  • 2x Garmin EDGE
  • 5x Grønn Jersey
 • RUND 2:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x Garmin Varia radar
  • 5x Grønn Jersey
 • RUND 3:
  • 3x signert grønn trøye
  • 3x POC hjelm
  • 5x Grønn Jersey

6. Anskaffelse og bruk av opptak

Hvis en deltaker blir en vinner, gir han / hun verten tillatelse til å skaffe seg og bruke deltakerens portretter, skriftlige uttalelser, bilder og lyd- og visuelle opptak relatert til deltakeren og / eller uttrykk av personlig karakter innhentet av verten i forbindelse med med arrangering av konkurransen og levering eller trekking av gevinster til kommersielle formål i alle kommunikasjonsmedier, uavhengig av karakter og spesifikasjoner, ved bruk av alle typiske midler, med den påfølgende modifikasjonen og med potensiell kombinasjon med andre verk og inkludering i et kollektivverk. Deltakeren gir verten dette samtykke gratis uten materiell, tid, mengde eller territoriale begrensninger og kan tilbakekalle det når som helst. Dette samtykke skal også gjelde for tredjeparter som Verten kan gi slike opptak til etter eget skjønn.

7. Andre viktige forhold

Verten skal utelukkende bestemme de nøyaktige spesifikasjonene for gevinstene. Visningen av gevinster i reklamemateriell er illustrerende. For å vinne hovedprisen er det nødvendig å oppfylle andre betingelser (pass, visum osv.) Og forpliktelser fra vinneren og å vurdere riktig evne, hovedsakelig den medisinske, for deltakelse. Verten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som deltakeren har forårsaket som følge av bruk av premien.

Deltakerne har ikke rett til å kreve penger eller andre typer oppfyllelse som erstatning for prisen. Verten er ellers ikke bundet til å gi oppfyllelse til konkurransedeltakerne, og deltakerne skal ikke ha rett til annen oppfyllelse fra verten enn den som er uttrykkelig spesifisert her. Verten er ikke ansvarlig for kvaliteten på premier levert av tredjepart. Det er nødvendig å utøve ansvar for mulige mangler direkte hos disse leverandørene. Verten forbeholder seg retten til å endre premier etter eget skjønn.

En deltaker kan ekskluderes fra konkurransen hvis verten oppdager eller har rimelig mistanke om at deltakeren eller andre personer som hjelper deltakeren har begått svindel for å motta premier eller engasjert i urettferdig oppførsel eller oppførsel som ikke er basert på deltakerens kunnskap i samsvar med reglene.

Verten er ikke ansvarlig for manglende levering av meldinger eller gevinster. Verten er ikke ansvarlig for feil som oppstår som et resultat av tekniske problemer eller kommunikasjonsproblemer. Verten skal avgjøre med endelig gyldighet angående klager eller innvendinger. Verten forbeholder seg retten uten å være pålagt å gi kompensasjon for å forkorte, utsette, suspendere eller avbryte arrangementet og premiene eller å endre eller legge til noe i disse reglene ensidig under arrangementets eksistens ved å varsle om slike endringer på nettstedet spesifisert ovenfor, der den gyldige og komplette ordlyden av reglene finner du også.

Denne konkurransen drives på ingen måte, sponses av eller assosieres med Facebook, og Facebook er ikke ansvarlig for den. Informasjonen gitt under arrangementet vil ikke bli gitt til Facebook. Alle spørsmål, kommentarer eller klager angående søknaden må rettes til verten, ikke til Facebook.

Denne konkurransen er underlagt lovene i Tsjekkia, bortsett fra i den grad det er utelukket av gjeldende lovgivning i deltakernes land.