Terms And Conditions

Disse regler regulerer vilkårene for “2024 TDF-konkurrencen” (i det følgende benævnt “konkurrencen”) og er det eneste dokument, der fuldstændigt og obligatorisk regulerer reglerne for denne konkurrence.

1. Arrangør og vært for konkurrencen

Konkurrencens vært er Škoda Auto a.s., et aktieselskab med registreret forretningssted på tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav i Tjekkiet, med virksomhedsnummer 00177041, registreret i handelsregistret forvaltet af byretten i Prag, afdeling B og med filnummer 332 (fremover betegnet som “værten”).

Arrangøren af konkurrencen, som foretager de praktiske skridt i sin organisation, er MUSTARD s.r.o. med registreret forretningssted i Prag 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tjekkiet, ID-nr. 28531418, registreret i handelsregistret administreret af byretten i Prag i afdeling C, post 148383.
(herefter benævnt “arrangøren”)

2. Konkurrencevilkår og sted – Konkurrencerunder

 • 1. konkurrencerunde – 00:01 (CET) 29.6. 2024 til 23:59 (CET) 05.07. 2024
 • 2. konkurrencerunde – 00:01 (CET) 06.07. 2024 til 23:59 (CET) 12.07. 2024
 • 3. konkurrencerunde – 00:01 (CET) 13.07. 2024 til 23:59 (CET) 21.07. 2024
 • 4. konkurrencerunde – 00:01 (CET) 12.08. 2024 til 23:59 (CET) 18.08. 2024

Konkurrencen afholdes på hjemmesiden www.welovecycling.com (i det følgende benævnt “Konkurrences hjemmeside”), hvor kommunikationen med deltagerne primært foregår.

3. Deltagere i konkurrencen

Enhver person, der er fyldt 18 år, og som bor i et af de lande, hvor konkurrencen afholdes, kan deltage i den. Konkurrencen afholdes i følgende lande: ANDORRA, ØSTRIG, BELGIEN, BOSNIEN, BULGARIEN, KROATIEN, TJEKKIET, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIG, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, GRÆKENLAND, ISLAND, IRLAND, ITALIEN, LETLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, MONTENEGRO, NEDERLANDENE, NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÆNIEN, SERBIEN, SLOVAKIET, SLOVENIEN, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ.

For at deltage i konkurrencen er det nødvendigt at foretage en registrering på konkurrencens hjemmeside på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af konkurrenceperioden og bekræfte en ubetinget accept af disse regler. En del af registreringen (indtastningsformular) består i angivelse af personoplysninger – e-mailadresse, der udelukkende vil blive brugt til formålene i denne konkurrence.

Hver deltager kan kun registrere sig én gang og kun med sin egen e-mailadresse, idet konkurrenceværten forbeholder sig retten til at kontrollere denne regel via tekniske såvel som organisatoriske midler.

Alle personer, der har deltaget i forberedelsen af denne konkurrence, hovedsageligt personer, der er ansat af eller har et lignende forhold til værten eller arrangøren, er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen, hvilket ligeledes er gældende for alle andre personer i et tilsvarende forhold til den deltagende autoriserede Škoda-partner eller med agenturer, der er betroet med at sikre denne konkurrence, deres familiemedlemmer og personer tilknyttet til dem.

4. Konkurrencemekanisme, evaluering af vindere

En deltagers opgave er at besvare tre spørgsmål i konkurrencen. Alle deltagere, der har besvaret alle tre spørgsmål korrekt og som er registreret på We Love Cycling-hjemmesiden, har en chance for at vinde en præmie.

I 1. runde af konkurrencen er vinderne af præmierne de deltagere, der indleverede alle korrekte svar, den 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 og 7/11 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke kan divideres med 11, afrundes det resulterende antal ned til det nærmeste hele tal, der kan divideres med 11.

I 2. runde af konkurrencen er vinderne af præmierne de deltagere, der indleverede alle korrekte svar den 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11 og 7/11 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke kan divideres med 11, afrundes det resulterende antal ned til det nærmeste hele tal, der kan divideres med 11.

I 3. runde af konkurrencen er vinderne af præmierne de deltagere, der indleverede alle korrekte svar den 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 og 9/11 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke kan divideres med 11, afrundes det resulterende antal ned til det nærmeste hele tal, der kan divideres med 11.

I 4. runde er vinderne af præmierne de deltagere, der indleverede alle korrekte svar den 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 og 9/11 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke kan divideres med 11, afrundes det resulterende antal ned til det nærmeste hele tal, der kan divideres med 11.

Listen over deltagere vil blive sorteret kronologisk efter tidspunktet for indsendelse af konkurrence spørgsmål. De første personer placeret som nævnt ovenfor fra listen vil være vindere. For eksempel, for runde 1, i tilfælde af 7183 deltagere, vil vindere blive placeret på 653., 1306, 1959. (etc.) sted.

Konkurrenceværten underretter vinderne via e-mail, der angives under tilmeldingen inden for fem dage efter udløbet af den relevante konkurrenceperiode, og vinderne vil blive bedt om at angive de nødvendige data til overdragelse eller afsendelse af præmien eller for yderligere kommunikation. Hvis vinderen ikke reagerer, og heller ikke på en e-mail, der sendes gentagne gange af konkurrenceværten eller ikke angiver kontaktoplysninger inden for 24 timer efter e-mailen blev sendt, udløber hans præmie uden nogen kompensation.

5. Beskrivelse af præmier

Runde 1

 • 1x Cannondale SuperSix Evo 3
 • 2x POC PROCEN-hjelme
 • 5x grøn Skoda-trøje

 

Runde 2

 • 1x Cannondale Topstone Carbon 2 Lefty
 • 2x POC PROCEN-hjelme
 • 5x grøn Skoda-trøje

 

Runde 3

 • 1x Cannondale Scalpel HT Carbon 1
 • 2x POC Ventral Air MIPS-hjelme
 • 5x grøn Skoda-trøje

 

Runde 4

 • 1x Cannondale Mavaro NEO 3
 • 1x Wahoo Elemnt Roam
 • 5x grøn Skoda-trøje

 

På grund af potentielle forsinkelser i tilgængeligheden af dele kan leveringen af cykler som præmier tage op til 8 måneder. Denne forsinkelse er forårsaget af faktorer, der ligger uden for vores umiddelbare kontrol, såsom indkøb af komponenter, der er nødvendige for montering.

6. Information om behandling af personlige oplysninger

Værten, som ansvarlig for personoplysninger, i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (EU-forordning 2016/679), giver dig hermed information om behandling af personoplysninger og om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af disse.

Behandlingen finder sted inden for rammerne af følgende aktiviteter:

– Tilrettelæggelse af konkurrencer og sikring af fair afstemning i en afstemningskonkurrence 

Det juridiske grundlag for behandlingen: Vi har ret til at behandle dine personoplysninger på grundlag af indgåelse af en kontrakt (disse konkurrenceregler).

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler: Identifikationsdata, kontaktoplysninger, information om gensidig kommunikation og interaktion.

Behandlingsperiode: Vi behandler dine personoplysninger i et år efter afslutningen af konkurrencen.

Kategorier af databehandlere eller modtagere, som vi kan give personoplysninger til: Den ansvarlige for behandling af personoplysninger er MUSTARD s.r.o., med registreret forretningssted på Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tjekkiet, ID-nr. 28531418, registreret i handelsregistret administreret af byretten i Prag i afdeling C, post 148383. (Arrangøren). Efter anmodning kan dine personoplysninger videregives til offentlige myndigheder, især domstole, Tjekkiets politi og andre retshåndhævende myndigheder i det omfang, det er nødvendigt og inden for lovens grænser.

Kilde til personoplysninger: Vi modtager personoplysninger direkte fra dig.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller multinationale virksomheder: Som en del af den ovennævnte behandling overføres dine personoplysninger ikke til noget tredjeland eller til nogen multinational virksomhed.

Automatiseret beslutningstagning på grundlag af personoplysninger: Under denne behandling af personoplysninger sker der ingen automatiseret beslutningstagning på grundlag af de personoplysninger.

Andre oplysninger: Personoplysninger kan arkiveres i offentlighedens interesse og bruges til videnskabelige, historiske eller statistiske forskningsformål. I velbegrundede tilfælde kan personoplysninger også blive behandlet med henblik på retlige anliggender, herunder opfyldelse af forpligtelser over for offentlige myndigheder og til overvågning og løbende evaluering af juridiske risici.

Du har følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger: Adgang til de behandlede personoplysninger, rettelse af unøjagtige eller ukorrekte data eller udfyldelse af ufuldstændige data, sletning af personoplysninger i tilfælde af ophør af formål eller uautoriseret behandling, begrænsning eller blokering af persondatabehandling, angivelse af personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbart format for dig selv eller for en anden administrator, må ikke være underlagt automatisk beslutningstagning.

Brug følgende kommunikationskanaler til at udøve dine rettigheder: 

– Elektronisk til: https://www.skoda-auto.com/data-privacy

– Pr. post: Skoda Auto a.s., Databeskyttelsesmyndighed, tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, CZ 293 01 Mladá Boleslav, Tjekkiet (på engelsk eller tjekkisk).

I forbindelse med udøvelsen af ​​dine rettigheder kan Škoda Auto opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger til behandlingen, når anmodninger fra en registreret person tilsyneladende er ubegrundede eller overdrevne.

Hvis du har spørgsmål vedrørende persondatabeskyttelse, kan du kontakte Škoda Autos databeskyttelsesansvarlige: 

– dpo@skoda-auto.cz

Hvis du ikke er enig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du indgive en klage til Škoda Autos databeskyttelsesansvarlige eller indgive en klage til tilsynsmyndigheden for at beskytte dine rettigheder. Kontor for beskyttelse af personoplysninger, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prag 7, +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/dk

7. Andre vigtige betingelser

Værten bestemmer udelukkende de nøjagtige specifikationer for gevinsterne. Visningen af gevinster i salgsfremmende materialer er af illustrativ karakter. Værten er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab forårsaget af deltageren som følge af brugen af præmien.

Deltagerne har ikke ret til at kræve penge eller andre former for opfyldelse som erstatning for præmien. Værten er ikke på anden måde forpligtet til at levere opfyldelse til deltagerne i konkurrencen, og deltagerne har ikke ret til nogen anden opfyldelse fra værten end den, der udtrykkeligt er angivet i betingelserne.

Værten er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab i forbindelse med deltagelse i konkurrencen. Deltageren påtager sig intet ansvar fra værten for eventuelle risici og ansvar forbundet med præmien. Resultaterne af konkurrencen er endelige, idet deltageren eller vinderen ikke har nogen mulighed for at appellere eller klage over forløbet og resultatet af konkurrencen. 

En deltager kan udelukkes fra konkurrencen, hvis værten opdager eller har en begrundet mistanke om, at deltageren eller andre personer, der hjælper deltageren, har begået svig for at modtage præmier eller udvist en urimelig adfærd eller en adfærd, der ikke er baseret på deltagerens viden i overensstemmelse med reglerne.

Værten er ikke ansvarlig for manglende levering af beskeder eller gevinster. Værten er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af tekniske eller kommunikationsmæssige problemer. Værten træffer en endelig afgørelse om eventuelle klager eller indsigelser. Værten forbeholder sig ret til, uden at være forpligtet, at yde kompensation for at forkorte, udskyde, suspendere eller annullere begivenheden og præmierne eller til ensidigt at ændre eller tilføje noget til disse regler i løbet af begivenhedens eksistens ved at meddele sådanne ændringer på den ovenfor angivne hjemmeside, hvor den gyldige og fuldstændige ordlyd af reglerne ligeledes findes.

Denne konkurrence er underlagt lovgivningen i Den Tjekkiske Republik.