Villkor för nyhetsbrev

Välkommen att besöka WELOVECYCLINGs hemsida på http://www.welovecycling.com som drivs av MUSTARD s.r.o., ID: 285 31 418, med huvudkontor i Prag 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, Postnummer 110 00, Tjeckien, leverantör till Škoda AUTO a.s., ID: 00177041, med huvudkontor i Mladá Boleslav, Tř. Václav Klementa 869, Postnummer 293 60, Tjeckien (WELOVECYCLING)

Genom att prenumerera på WELOVECYCLING nyhetsbrev och inbjudningar till event medger du att du läst och förstått användarvillkoren (inklusive Škoda AUTO, a.s. sekretesspolicy), att du godkänner dessa användarvillkor och godkänner att du mottar nyhetsbrevet.

WELOVECYCLING kan komma att ändra dessa användarvillkor. Din prenumeration och kvitto på nyhetsbrevet innebär att du godkänner att villkoren kan ändras. Du kan när som helst ta del av användarvillkoren.

Hantera din prenumeration

Om du vill avsluta prenumerationen på WELOVECYCLING nyhetsbrev, vänligen utför följande steg:

  • Klicka på Avregistrera på någon av nyhetsbrevets prenumerationssidor (WELOVECYCLING Nyhetsbrev) eller i den elektroniska kommunikationen (dvs. nyhetsbrev eller inbjudningar till event).
  • Fyll i formuläret för avprenumerering och bekräfta din e-postadress.
  • Klicka på Avregistrera

Sekretess

Personlig information om dig kan komma att samlas in för det primära syftet att hålla dig informerad om nytt innehåll, produktinformation, nyhetsbrev och inbjudan till event kopplat till WELOVECYCLING. Om du inte fyller i all begärd information kan det hända att vi inte kan maila nyhetsbrevet till dig.

Din e-postadress vidarebefordras till en marknadsföringsleverantör baserad i Europeiska unionen som ansvarar för all vår nyhetsbrevskommunikation. Denna leverantör har avtalat att följa European Privacy Act och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din personliga information hanteras och skyddas på lämpligt sätt.

WELOVECYCLINGs sekretesspolicy innehåller information om hur du kan lämna in klagomål om brott mot de europeiska sekretessprinciperna och hur vi ska hantera klagomål, hur du kan begära tillgång till personlig information om dig och ändra den informationen.

Du kan kontakta WELOVECYCLING på info@welovecycling.com.

Upphovsrätt

Innehållet i WELOVECYCLINGs nyhetsbrev och all annan information, design, foto, text, ljud och audiovisuellt material, dokument och annat material som ingår i nyhetsbrevet är föremål för upphovsrättslagar i Europeiska unionen och ägs eller kontrolleras av WELOVECYCLING eller WELOVECYCLINGs licensgivare.

I samband med nyhetsbrevet (inklusive delar av dem) godkänner du att du endast får använda nyhetsbrevet för personligt ändamål och inte för kommersiellt bruk.

Du får inte på annat sätt använda, kopiera, ändra eller överföra innehållet utan vårt skriftliga samtycke. Obehörig användning är förbjuden och skyddas enligt lag.

Ansvarsfriskrivning

Nyhetsbrev och dess innehåll tillhandahålls endast för informationsändamål och är inte omfattande eller rådgivande.

Även om WELOVECYCLING strävar för att säkerställa att all information i nyhetsbrevet är korrekt och aktuell kan vi inte garantera att all information är fullständig.
WELOVECYCLING lämnar inga uttalanden om innehållet och lämpligheten av den information som lämnas i nyhetsbreven (inklusive men inte begränsat till information i några länkar till webbplatser).

WELOVECYCLING garanterar inte eller ger några upplysningar om exaktheten, tillförlitligheten, valutan eller någon annan aspekt av informationen i nyhetsbrevet i den utsträckning som lagen tillåter.

Nyhetsbrevet kan innehålla länkar eller referenser till tredje parts webbplatser. WELOVECYCLING är inte ansvarig för innehållet på dessa webbplatser och ditt inträde till och användning av dessa webbplatser är på egen risk. Eventuella länkar är endast avsedda för enkelhetens skull, och anger inte något godkännande eller rekommendation från oss.

WELOVECYCLING garanterar inte att material som är tillgängligt på eller via nyhetsbrevet kommer att vara fria från fel, virus eller annan skadlig information. I den utsträckning lagen tillåter tar vi inget ansvar för förlust, skada eller skada som följer av din tillgång till eller oförmåga att få tillgång till, om du mottar några koder eller om du är beroende av någon information från eller via nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet kan innehålla varumärken som är skyddade enligt lag. Du får inte använda WELOVECYCLINGs varumärken internationellt utan vårt skriftliga samtycke, förutom att legitimt identifiera WELOVECYCLINGs produkter eller tjänster.

Du godkänner att du är ansvarig för att ge rätt och korrekt information när du prenumererar på WELOVECYCLING nyhetsbrev och att eventuella fel som gjorts vid inskrivning eller tillhandahållande av dina uppgifter kan leda till misslyckad leverans av nyhetsbrevet.

WELOVECYCLING har rätt att upphäva eller avbryta prenumerationen när som helst efter eget tycke.

Användarvillkor

Användarvillkoren styrs av Republiken Tjeckiens lagar och du överlämnar villkorslöst ditt godkännande om att respektera Republiken Tjeckiens domstolar och lagar. Även om tjeckiska nyhetsbrev kan distribueras eller på annat sätt nås utanför Tjeckien betyder det inte att innehållet överensstämmer med lagar i andra länder.

Om du tar del av nyhetsbrevet utanför Tjeckien är du själv ansvarig för att följa dina lokala lagar och att du godkänt nyhetsbrevets innehåll.

Lagring av uppgifter

Alla personuppgifter inklusive e-postadresser lagras och säkerhetskopieras i vår infrastruktur som hanteras i Amazon AWS europeiska datacenter.
Vi skyddar data på våra servrar med en kombination av administrativa, fysiska och logiska säkerhetsåtgärder. Våra servrar skyddas av brandväggar, intrångsdetektering och virusskydd. Tillgång till servrar och infrastruktur beviljas endast till administratörer.

Vi använder standardkryptering för att skydda din data. Det här brukar kallas Transport Layer Security (TLS) eller SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Internetdataöverföringar kan dock inte garanteras vara 100% säkra, och som ett resultat kan vi inte garantera säkerhet vid överföringen. Du godkänner därför att du gör det på egen risk.

Tillgång till uppgifter

Du har rätt att:

  1. Få veta om Škoda AUTO a.s. (hädanefter kallad ”Škoda AUTO”) innehar personuppgifter som rör dig och rätten till tillgång av sådana uppgifter.
  2. Kräva att Škoda AUTO korrigerar eventuella uppgifter som är felaktiga och
  3. få reda på Škoda AUTOs policy och praxis gällande personuppgifter.

Begäran om åtkomst och korrigering av information och vilken typ av information som gäller bör skriftligen skickas till: WELOVECYCLINGs kontor via e-post till info@welovecycling.com.
Du kan också begära att Škoda AUTO eller annan namngiven partner raderar information från någon aktiv post- eller distributionslista. För att göra detta vänligen kontakta oss på Škoda AUTOs adress eller e-postadress, och markera ditt meddelande med “Confidential”.
Škoda AUTO kan vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan du ger tillgång till eller tillåter ändringar av din information. I enlighet med villkoren i förordningen har Škoda AUTO rätt att ta ut en rimlig avgift för behandling av eventuell begäran till dataåtkomst.
De partners som har rätt att få tillgång till uppgifterna är:

Ägare av nyhetsbrevet

Škoda AUTO a.s.
​Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav
Czech Republic