Vinn fantastiska priser-tävlingen 2018

Dessa regler reglerar villkoren för ”Vinn fantastiska priser-tävlingen 2018” (nedan kallad ”Tävling”) och är det enda dokument som bindande och i helhet reglerar reglerna för denna tävling.

 1. Tävlingsansvarig och organisatör

Ansvarig för tävlingen är ŠKODA AUTO a.s., ett aktiebolag med huvudkontor på tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic, företagsnummer 00177041, registrerade i företagsregistret vid Prags lokala domstol, sektion B, registreringsnummer 332 (nedan kallad ”Tävlingsansvarig”). Tävlingens organisatör, som sköter praktiska aspekter i organiseringen, är MUSTARD s.r.o., huvudkontor på Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Czech Republic, företagsnummer 28531418, registrerade i företagsregistret vid Prags lokala domstol i sektion C, post 148383.

 1. Tävlingsperiod och plats, tävlingsomgångar

Tävlingen kommer att hållas från 00:00 AM (GMT) 2018- 07- 07 till 23:59 PM (GMT) 2018- 07- 29 uppdelat på tre separata omgångar. Tävlingen kommer att hållas på hemsidan www.welovecycling.com (nedan kallad ”Tävlingshemsida”) där kommunikation med deltagare primärt kommer att ske. De separata tävlingsomgångarna är uppdelade enligt följande: Från/Till/Antal förstapriser/Antal andrapriser/

 • 1:a tävlingsomgången – 00:00 AM (GMT) 2018- 07- 07/23:59 PM 2018- 07- 15 / 2 / 5
 • 2:a tävlingsomgången – 00:00 AM (GMT) 2018- 07- 07/23:59 PM 2018- 07- 22 / 3 / 5
 • 3:e tävlingsomgången – 00:00 AM (GMT) 2018- 07- 23/23:59 PM 2018- 07- 29 / 3 / 5
 1. Tävlingsdeltagare

Vem som helst som är minst 18 år gammal, talar engelska på medelnivå och som är bosatt i ett av de länder där Tävlingen hålls är behörig att delta i Tävlingen. Tävlingen hålls i följande länder: ANDORRA, BELGIEN, BOSNIEN, BULGARIEN, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, GREKLAND, IRLAND, ISLAND, ITALIEN, KROATIEN, LETTLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBURG, MONTENEGRO, NEDERLÄNDERNA, NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÄNIEN, SCHWEIZ, SERBIEN, SLOVAKIEN, SLOVENIEN, SPANIEN, STORBRITANNIEN, SVERIGE, TJECKIEN, TURKIET, TYSKLAND, UNGERN, ÖSTERRIKE. För att gå med i Tävlingen är det nödvändigt att när som helst under vilken som helst av Tävlingsomgångarna registrera sig på Tävlingshemsidan samt att bekräfta sitt ovillkorliga samtycke till dessa regler. En del av registreringen (anmälningsformulär) innebär att lämna ut personuppgifter – en e-postadress som endast kommer att användas för syften som rör denna Tävling. Varje deltagare kan registrera sig själv en och endast en gång samt endast med sin egen e-postadress. Tävlingsansvarig förbehåller sig rätten att med både tekniska och organisatoriska medel kontrollera att denna regel följs. Alla personer som varit delaktiga i att förbereda denna Tävling, huvudsakligen personer anställda av eller i en liknande relation till Tävlingsansvarig eller Organisatören, är obehöriga att delta i Tävlingen. Detta gäller även personer som befinner sig i en liknande relation till den deltagande auktoriserade ŠKODA-partnern eller till samarbetspartners som arbetar med uppgifter relaterade till Tävlingen samt deras familjemedlemmar och andra personer i deras närhet.

 1. Tävlingsmekanism, utvärdering av vinnare

Deltagarnas uppgift under varje omgång är att besvara sex tävlingsfrågor så korrekt som möjligt. Alla deltagare som har besvarat alla sex frågor i respektive omgång korrekt har chansen att vinna ett pris. Antalet priser för varje omgång anges i tabellen ovan. I den 1:a tävlingsomgången, delas förstapriserna ut till de deltagare som besvarat alla frågor korrekt och befinner sig på plats 1/3 och 2/3 i listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är jämnt delbart med 3 kommer resultatet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är jämnt delbart med 3. Andrapriser delas ut till de deltagare som besvarat alla frågor korrekt och befinner sig på plats 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 och 5/7 i listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är jämnt delbart med 7 kommer resultatet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är jämnt delbart med 7. I den 2:a tävlingsomgången, delas förstapriserna ut till de deltagare som besvarat alla frågor korrekt och befinner sig på plats 1/4, 2/4 och 3/4 i listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är jämnt delbart med 4 kommer resultatet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är jämnt delbart med 4. Andrapriser delas ut till de deltagare som besvarat alla frågor korrekt och befinner sig på plats 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 och 5/7 i listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är jämnt delbart med 7 kommer resultatet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är jämnt delbart med 7. I den 3:a tävlingsomgången, delas förstapriserna ut till de deltagare som besvarat alla frågor korrekt och befinner sig på plats 1/4, 2/4 och 3/4 i listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är jämnt delbart med 4 kommer resultatet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är jämnt delbart med 4. Andrapriser delas ut till de deltagare som besvarat alla frågor korrekt och befinner sig på plats 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 och 5/7 i listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är jämnt delbart med 7 kommer resultatet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är jämnt delbart med 7. Alla listor på deltagare enligt ovan kommer alltid att sorteras kronologiskt efter tiden då svaren på tävlingsfrågorna skickades in. Tävlingsansvarig kommer att informera vinnarna på den e-postadress som lämnades under registreringen inom fem dagar efter att den relevanta Tävlingsperioden avslutats. Vinnarna kommer att bli ombedda att lämna över de uppgifter som krävs för att lämna över eller skicka priser eller för ytterligare kommunikation. Om en vinnare inte svarar, ens på upprepade e-postmeddelanden från Tävlingsansvarig, eller underlåter att överlämna kontaktuppgifter inom 24 timmar efter att e-postmeddelandet skickats kommer priset som är avsett för vinnaren att utgå utan kompensation.

 1. Beskrivning av priser

Förstapriser:

 • 2x VIP hospitality-programpaket
 • 3x paket med POC-hjälm + cykeldator från GARMIN
 • 3x signerad grön tröja

Andrapriser:

 • 3×5 grön tröja
 1. Insamling och användning av dokumentation

Om en deltagare blir en vinnare ger han/hon sitt samtycke till Tävlingsansvarig att samla in och använda deltagarens porträtt, skrivna uttalanden, foton och ljud- eller bildupptagningar relaterade till deltagaren och/eller uttryck av personlig karaktär som hämtats in av Tävlingsansvarig i samband med Tävlingen eller leverans och dragning av vinnare. Dessa rättigheter gäller inklusive för kommersiella syften, i alla kommunikationsmedier, oberoende av karaktär eller specifikationer, under användning av alla typiska metoder, inklusive senare modifikationer, i kombination med andra verk eller infogande i ett kollektivt verk. Deltagaren ger detta samtycke till Tävlingsansvarig utan kostnad, utan begränsningar i material, tid, kvantitet eller territoriella begränsningar och kan när som helst återkalla det. Detta samtycke gäller även tredje part, till vilka Tävlingsansvarig kan tillhandahålla sådan dokumentation efter eget gottfinnande.

 1. Övriga viktiga villkor

Tävlingsansvarig äger exklusiv rätt att bestämma exakta specifikationer för vinsterna. Avbildning av vinster i marknadsföringsmaterial sker endast i illustrativt syfte. För att vinna förstapriset är det nödvändigt att uppfylla andra krav (pass, visum etc.) och skyldigheter som faller på vinnaren samt att ta hänsyn till den egna förmågan – framför allt medicinsk förmåga – att delta. Tävlingsansvarig bär inget ansvar för skador som orsakas deltagaren till följd av att priset används. Deltagare äger inte rätt att begära pengar eller andra former av kompensation som alternativ till priset. Tävlingsansvarig är inte på något annat sätt bunden att kompensera Tävlingsdeltagarna och deltagarna i Tävlingen äger heller ingen rätt till någon form av kompensation från Tävlingsansvarig utöver vad som uttryckligen specificeras i detta dokument. Tävlingsansvarig bär inget ansvar för kvaliteten på priser som levereras av tredje part. Det är nödvändigt att kontakta dessa leverantörer direkt för att hävda krav till följd av eventuella defekter. Tävlingsansvarig förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra priser. En deltagare kan uteslutas från Tävlingen om Tävlingsansvarig upptäcker eller har rimlig misstanke om att deltagaren eller andra personer som stödjer deltagaren har utfört bedrägerier i syfte att tilldelas priser eller har utövat ett otillbörligt beteende eller ett beteende som inte baseras på deltagarens förståelse av gällande regler. Tävlingsansvarig bär inget ansvar för misslyckande att leverera meddelanden eller vinster. Tävlingsansvarig bär inget ansvar för misstag som uppstår på grund av tekniska problem eller kommunikationsproblem. Tävlingsansvarig är behörig att fatta slutgiltigt beslut rörande alla klagomål eller framlagda invändningar. Tävlingsansvarig förbehåller sig rätten att utan krav på kompensation förkorta, senarelägga, stoppa eller avbryta eventet samt att ensidigt ändra eller lägga till villkor i dessa regler genom att informera om sådana ändringar på hemsidan som specificeras ovan, där även aktuella och kompletta regler går att hitta. Denna Tävling varken drivs av, sponsras av eller är associerad med Facebook och Facebook bär inget ansvar för Tävlingen. Information som lämnas ut under detta event kommer inte att lämnas ut till Facebook. Alla frågor, kommentarer och klagomål gällande tillämpningen måste riktas till Tävlingsansvarig, inte till Facebook. Tävlingen faller under Tjeckisk lag utom i den utsträckning detta inte är möjligt med hänsyn till applicerbar lagstiftning i deltagarnas länder.