TDF 2021 – Terms and conditions

Dessa regler reglerar villkoren för ”tävlingen där du kan vinna fina priser 2021”. (härefter kallad ”tävlingen”) och är det enda dokument som helt och hållet reglerar reglerna för denna tävling.

1. Värd och arrangör för tävlingen

Värd för tävlingen är Škoda AUTO a.s., ett aktiebolag med säte i tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tjeckien, med organisationsnummer 00177041, registrerat i handelsregistret som förvaltas av Metropolitan Court i Prag, sektion B, aktnummer 332 (härefter kallad ”värd”).

Tävlingen organiseras av MUSTARD s.r.o., med säte i Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř, som tillhandahåller praktiska åtgärder för att organisera tävlingen. 246, 110 00, Tjeckien, ID-nummer 28531418, registrerad i handelsregistret som förvaltas av kommunala domstolen i Prag i sektion C, post 148383.

2. Villkor och plats för tävlingen, tävlingsperioder

Tävlingen kommer att hållas från 00:00 (GMT) 26. 6. 2021 till 23.59 (GTM) 16 7. 2021, uppdelat i tre separata perioder. Tävlingen kommer att hållas på webbplatsen www.welovecycling.com (härefter kallad ” tävlingens webbplats”) där kommunikationen med deltagarna huvudsakligen sker. De separata tävlingsperioderna är följande:

Från / Till / Antal huvudpriser / Antal andrapriser /

Första innehållsperioden – 00:00 (GMT) 26. 6. 2021 /23.59 2.7. 2021 / 1 / 7

Andra innehållsperioden – 00:00 (GMT) 3.7. 2021 /23.59 9.7. 2021 / 3 / 8

Tredje innehållsperioden – 00:00 (GMT) 10.7. 2021 /23.59 16.7. 2021 / 3 / 8

3. Deltagare i tävlingen

Alla personer som har fyllt 18 år kan delta i tävlingen, talar engelska på en medelnivå och som är bosatta i ett av de länder där tävlingen äger rum. Tävlingen äger rum i följande länder: ANDORRA, ÖSTERRIKE, BELGIEN, BOSNIEN, BULGARIEN, KROATIEN, TJECKIEN, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIKE, TYSKLAND, STORBRITANNIEN, GREKLAND, UNGERN, ISLAND, IRLAND, ITALIEN, LETTLAND, LIECHTEN , NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÄNIEN, SERBIEN, SLOVAKIEN, SLOVENIEN, SPANIEN, SVERIGE, SCHWEIZ, TURKIET.

För att delta i tävlingen måste du registrera dig på tävlingens webbplats när som helst under tävlingsperioden och bekräfta att du villkorslöst godkänner dessa regler. En del av registreringen (anmälningsformuläret) är att lämna personuppgifter – e-postadress – som endast ska användas i samband med denna tävling.
Varje deltagare kan registrera sig endast en gång och endast under sin egen e-postadress. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att kontrollera denna regel med tekniska och organisatoriska medel.

Alla personer som har deltagit i förberedelserna av denna tävling, främst personer som är anställda av eller står i ett liknande förhållande till värdföretaget eller arrangören, får inte delta i tävlingen, liksom personer som står i ett liknande förhållande till den deltagande auktoriserade Škoda-partnern eller till byråer som har fått i uppdrag att genomföra denna tävling, deras familjemedlemmar och personer i deras närhet.

4. Tävlingsmekanism, utvärdering av vinnare

Deltagarna ska under varje period besvara fem tävlingsfrågor så korrekt som möjligt. Alla deltagare som har svarat rätt på alla fem frågorna i den aktuella omgången/perioden har chans att vinna ett pris. Antalet priser för varje period anges i tabellen ovan.

Under den första tävlingsperioden, huvudpris vinner de deltagare som har lämnat alla korrekta svar som ligger på plats 1/2 på listan över alla deltagare . Om antalet deltagare är inte delbart med 2, avrundas det resulterande antalet nedåt till närmaste heltal som är delbart med 2. Andrapris vinns av de deltagare som har lämnat alla korrekta svar på plats 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 och 7/9 på listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är delbart med 9 kommer det resulterande antalet att avrundas nedåt till närmaste heltal som är delbart med 9.

Under den andra tävlingsperioden, huvudpris vinner de deltagare som har lämnat alla korrekta svar som ligger på plats 1/4, 2/4 och 3/4 på listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är delbart med 4, avrundas det resulterande antalet nedåt till det närmaste hela tal som är delbart med 4. Andrapris vinns av de deltagare som har lämnat alla korrekta svar på platserna 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 och 8/9 på listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är delbart med 9 kommer det resulterande antalet att avrundas nedåt till närmaste hela tal som är delbart med 9.

Under den tredje tävlingsperioden, huvudpris vinner de deltagare som har lämnat alla korrekta svar som ligger på plats 1/4, 2/4 och 3/4 på listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är delbart med 4, avrundas det resulterande antalet nedåt till det närmaste hela tal som är delbart med 4. Andrapris vinns av de deltagare som har lämnat alla korrekta svar på platserna 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 och 8/9 på listan över alla deltagare. Om antalet deltagare inte är delbart med 9 kommer det resulterande antalet att avrundas nedåt till närmaste hela tal som är delbart med 9.

Alla listor över deltagarna ovan kommer alltid att vara sorterade kronologiskt enligt den tidpunkt då tävlingsfrågorna lämnades in.

Tävlingsarrangören kommer att informera vinnarna via det e-postmeddelande som de uppgav vid registreringen inom fem dagar efter det att tävlingsperioden har avslutats och vinnarna kommer att uppmanas att lämna de uppgifter som krävs för att överlåta eller skicka priset eller för ytterligare kommunikation. Om vinnaren inte reagerar, även på ett e-postmeddelande som skickats upprepade gånger av tävlingsarrangören, eller om han eller hon inte tillhandahåller kontaktuppgifter inom 24 timmar efter det att e-postmeddelandet skickades, kommer hans eller hennes pris att upphöra att gälla utan någon ersättning.

5. Beskrivning av priserna

Huvudpris:

 • 1x VIP-programmpaket för gästfrihet (Skede 18)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x Signerad grön sportströja

Andrapris:

 • 15x Grön sportströja
 • 2x Garmin Edge
 • 3x Garmin Varia radar
 • 3x POC-hjälm
 • OMGÅNG 1:
  • 1x VIP-programmpaket för gästfrihet (Skede 18)
  • 2x Garmin EDGE
  • 5x Grön sportströja
 • OMGÅNG 2:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x Garmin Varia radar
  • 5x Grön sportströja
 • OMGÅNG 3:
  • 3x signerad grön sportströja
  • 3x POC-hjälm
  • 5x Grön sportströja

6. Förvärv och användning av inspelningar

Om en deltagare blir vinnare ger han/hon värdföretaget tillstånd att få och använda deltagarens porträtt, skriftliga uttalanden, foton och ljud- och bildupptagningar med anknytning till deltagaren och/eller uttryck av personlig karaktär som värdföretaget erhållit i samband med att tävlingen anordnas och att vinsterna levereras eller dras ut i kommersiellt syfte i alla kommunikationsmedier, oavsett karaktär och specifikationer, med alla typiska medel, med efterföljande ändringar och med möjlighet att kombinera dem med andra verk och att inkludera dem i ett kollektivt verk. Deltagaren ger värdföretaget detta samtycke gratis utan materiella, tidsmässiga, kvantitativa eller territoriella begränsningar och kan när som helst återkalla det. Detta samtycke ska även gälla för tredje part som värdföretaget kan tillhandahålla sådana inspelningar efter värdföretagets eget gottfinnande.

7. Andra viktiga villkor

Värden ska uteslutande bestämma de exakta specifikationerna för vinsterna. Visningen av vinster i reklammaterial är illustrativ. För att vinna huvudpriset är det nödvändigt att uppfylla andra villkor (pass, visum osv.) och skyldigheter för vinnaren och att överväga lämplig kapacitet, främst medicinsk, för deltagande. Värdföretaget är inte ansvarigt för eventuella skador som deltagaren orsakas till följd av användningen av priset.

Deltagarna har inte rätt att kräva pengar eller andra typer av ersättning som ersättning för priset. Värdföretaget är inte på annat sätt bundet att tillhandahålla tjänster till deltagarna i tävlingen, och deltagarna ska inte ha rätt till några andra tjänster från värdföretaget än de som uttryckligen anges här. Värdföretaget är inte ansvarigt för kvaliteten på priser som levereras av tredje part. Det är nödvändigt att utöva ansvar för eventuella fel direkt hos dessa leverantörer. Värdföretaget förbehåller sig rätten att ändra priserna efter eget gottfinnande.

En deltagare kan uteslutas från tävlingen om värden upptäcker eller har rimlig misstanke om att deltagaren eller andra personer som hjälper deltagaren har deltagit i bedrägeri för att få priser eller har deltagit i orättvist beteende eller beteende som inte grundar sig på deltagarens kännedom i enlighet med reglerna.

Värdföretaget är inte ansvarigt för att meddelanden eller vinster inte kan levereras. Värdföretaget ska inte vara ansvarigt för misstag som uppstår till följd av tekniska problem eller kommunikationsproblem. Värdföretaget ska fatta slutgiltigt beslut om eventuella klagomål eller invändningar. Värden förbehåller sig rätten att utan att behöva betala ersättning förkorta, skjuta upp, avbryta eller ställa in evenemanget och vinsterna eller att ensidigt ändra eller lägga till något i dessa regler under evenemangets gång genom att meddela sådana ändringar på den webbplats som anges ovan, där den giltiga och fullständiga ordalydelsen av reglerna också finns.

Den här tävlingen drivs inte på något sätt, sponsras inte av eller har något samband med Facebook och Facebook ansvarar inte för den. Den information som lämnas under evenemanget kommer inte att lämnas till Facebook. Alla frågor, kommentarer eller klagomål om ansökan måste riktas till värden, inte till Facebook.

Tävlingen regleras av lagstiftningen i Tjeckien, utom i den mån som den tillämpliga lagstiftningen i deltagarnas länder inte tillåter det.