Fystester med Škoda Cycling Team

Här testas rekryterna i ett första av två fystester för att utforma ett individualiserat träningsprogram signerat tränaren Mattias Reck. Testerna innehåller både central kapacitet (syreupptagningsförmåga) samt lokal kapacitet (mjölksyretest). Utifrån dessa test får cyklisterna bra underlag för att planera och effektivisera sin träning fram till Vätternrundan.