Privacy

TODO TODO

PRIVACY STATEMENT
BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Pon’s Automobielhandel B.V. (Pon) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Pon houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pon gevestigd te Leusden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Pon legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van de Pon afneemt of anderszins contact heeft met de Pon. Pon gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Pon, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Pon rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dit melden via www.skoda.nl/afmelden.

E-MAIL ADRES
Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Škoda worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten. In ieder e-mail neemt Škoda een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken via www.skoda.nl/afmelden.

ANDERE SITES
Op de sites van Pon treft u links aan naar andere sites. Pon kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Pon, t.a.v. Klantenservice, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.

WIJZIGINGEN
Pon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacy beleid van de Pon.