Check

Systém bodovania série a celkový rebríček

Počet bodov, ktoré jazdci za jednotlivé preteky získajú, sa vypočítava podľa vzorca.
O finálnom poradí rozhoduje celkový počet bodov za 4 najlepšie odjazdené preteky.

Na každých pretekoch sú rôzne náročné trasy s vlastným koeficientom náročnosti, vďaka čomu môžete jednoducho nahnať body navyše.
Stačí si len vybrať trasu s najvyšším bodovaním.

Zoznam kategórií podľa veku

Muži
Kadeti
15 - 16 r.
Muži
19 - 39 r.
Muži
50 - 59 r.
Juniori
17 - 18 r.
Muži
40 - 49 r.
Muži
60 r. a viac
Ženy
Kadetky
15 - 16 r.
Ženy
19 - 39 r.
Ženy
50 r. a viac
Juniorky
17 - 18 r.
Ženy
40 - 49 r.

Vzorec na výpočet bodov

Bn = yyy x (3 – Tn/T1) / 2

Skratky

YYY
koeficient pre trasu maratónu
Bn
body n-tého
Tn
čas n-tého
T1
čas víťaza

Koeficienty náročnosti trás YYY

Extra dlhá trať
1 600 bodov
nad 100 km
Dlhá trať
1 300 bodov
od 57 do 100 km
Stredná trať
1 000 bodov
od 35 do 57 km
Krátka trať
700 bodov
do 34 km