2019
Výsledky
Celkové poradie
2019
2018
Pravidlá
SYSTÉM BODOVANIA
A CELKOVÝ REBRÍČEK
Počet bodov, ktoré jazdci za jednotlivé preteky získajú, sa
vypočítava podľa vzorca. O finálnom poradí rozhoduje celkový počet bodov za 4 najlepšie odjazdené preteky.
Na každých pretekoch sú rôzne náročné trasy s vlastným koeficientom náročnosti, vďaka čomu môžete jednoducho nahnať body navyše. Stačí si len vybrať trasu s najvyšším bodovaním.
ZOZNAM KATEGÓRIÍ
PODĽA VEKU
Muži
Kadeti
15 - 16 r.
Muži
19 - 30 r.
Muži
50 - 59 r.

Kadeti
17 - 18 r.
Muži
40 - 49 r.
Muži
60 r. a viac
Ženy
Kadetky
15 - 16 r.
Ženy
19 - 39 r.
Ženy
50 r. a viac

Juniorky
15 - 16 r.
Ženy
40 - 49 r.
Ženy
60 r. a viac
VZOREC
PRE VÝPOČET BODOV
Bn = YYY x (3 – Tn/T1) / 2


SKRATKY
YYY
koeficient pre trasu maratónu
Bn
body n-tého
Tn
čas n-tého
T1
čas víťaza
KOEFECIENTY OBTIAŽNOSTI TRÁS
Extra dlhá trať
1600 bodov
Dlhá trať
1300 bodov
Stredná trať
1000 bodov
Krátka trať
700 bodov
Kalendár
Pravidlá a výsledky
Články a fotky
Ceny
Škoda family trať