TDF 2019 – terms and conditions

Jelen szabályzat ismerteti a „Verseny a nagy nyereményekért 2019” (a továbbiakban: a „Verseny”) feltételeit, és ez kizárólag ez a dokumentum határozza meg teljes körűen és kötelező jelleggel a verseny szabályait.

1. A Verseny felelőse és szervezője

A Verseny felelőse a Škoda AUTO a.s. társaság, székhely: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01, Mladá Boleslav, cégazonosító: 00177041, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság mint cégbíróság nyilvántartásában B. szekció/332. számon (a továbbiakban: „Felelős”).

A Verseny szervezője, amely a szervezéssel kapcsolatos gyakorlati feladatokat végez, a MUSTARD s.r.o. társaság, székhely: Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Csehország, cégazonosító: 28531418, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság mint cégbíróság nyilvántartásában C. szekció/148383. számon.

2. A Verseny feltételei, elérhetőségének helye és ideje

A Verseny 2019.07.06. (greenwichi középidő szerint) 00:00-tól 2019.07.28. 23:59-ig tart, ami három megkülönböztetett időszakra van felosztva. A Verseny a www.welovecycling.com weboldalon (a továbbiakban: „a Verseny weboldala”) kerül megrendezésre, és a résztvevőkkel való kommunikáció elsődleges csatornája is ez az oldal. Az egyes Versenyidőszakok a következők:

Kezdés / Befejezés / Fődíjak száma / Másodlagos díjak száma /

  • 1. versenyidőszak – 2019.07.06. (greenwichi középidő szerint) 00:00 / 2019.07.14. 23:59 / 2 / 5
  • 2. versenyidőszak – 2019.07.15. (greenwichi középidő szerint) 00:00 / 2019.07.21. 23:59 / 10 / 20
  • 3. versenyidőszak – 2019.07.22. (greenwichi középidő szerint) 00:00 / 2019.07.28. 23:59 / 3 / 5

3. A Verseny résztvevői

A Versenyben részt vehet bárki, aki betöltötte 18. életévét, legalább középfokon beszél angolul és a Versenyben részt vevő országok valamelyikében lakik. A Versenyben részt vevő országok az alábbiak: ANDORRA, AUSZTRIA, BELGIUM, BOSZNIA, BULGÁRIA, CSEHORSZÁG, DÁNIA, ÉSZTORSZÁG, FINNORSZÁG, FRANCIAORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, HOLLANDIA, HORVÁTORSZÁG, IZLAND, ÍRORSZÁG, LENGYELORSZÁG, LETTORSZÁG, LIECHTENSTEIN, LITVÁNIA, LUXEMBURG, MAGYARORSZÁG, MONTENEGRO, NAGY-BRITANNIA,  NÉMETORSZÁG, NORVÉGIA, OLASZORSZÁG, PORTUGÁLIA, ROMÁNIA, SZERBIA, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA, SPANYOLORSZÁG, SVÉDORSZÁG, SVÁJC, TÖRÖKORSZÁG.

A Versenyben való részvételhez szükséges a regisztráció a Verseny weboldalán, amit a Versenyidőszak során bármikor el lehet végezni, a jelen szabályok feltétel nélküli elfogadásával egyidejűleg. A regisztráció (a jelentkezési lap) részét képezi személyes adatok megadása is. Ebbe a körbe tartozik az e-mail-cím, ami kizárólag a Verseny céljára használható fel.
Minden résztvevő egy alkalommal regisztrálhatja saját magát, valódi e-mail-címe megadásával, és a Verseny Felelőse fenntartja a jogot az ennek való megfelelés ellenőrzésére technikai, illetve szervezési úton.

Mindazon emberek számára, akik jelen Verseny előkészítésében részt vettek, különösen a Felelőssel vagy a Szervezővel munkaviszonyban, vagy ahhoz hasonló jellegű jogviszonyban álló személyek, a Versenyen való részvétel tilos. Ugyanez vonatkozik a részt vevő feljogosított Škoda partnerrel, vagy a jelen Verseny biztosításával megbízottakkal hasonló jogviszonyban álló személyekre, azok családtagjaira és hozzátartozóira.

4. A Verseny lebonyolítása, a nyertesek kiválasztása

A résztvevők feladata minden időszakban az, hogy a Verseny hat kérdését megválaszolják, a lehető leghelyesebb válaszokat adva. Az adott fordulóban/időszakban mind a hat kérdést helyesen megválaszoló összes résztvevőnek esélye van arra, hogy nyereményt kapjon. Az egyes időszakokra vonatkozó nyeremények mennyiségét a fenti ábra mutatja be.

Az 1. Versenyidőszakban, azok a résztvevők nyerik meg a fődíjat, akik minden kérdésre helyes választ adtak, és a résztvevő listájának 1/3 és 2/3 pozícióit töltik be. Ha a listán szereplő résztvevők száma nem osztható hárommal, akkor az eredményként kapott számot lefelé kell kerekíteni a legközelebbi hárommal osztható számra. A másodlagos nyereményeket azok a résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyes választ adtak, és a résztvevők listájának 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 és 5/7 pozícióit töltik be. Ha a listán szereplő résztvevők száma nem osztható héttel, akkor az eredményként kapott számot lefelé kell kerekíteni a legközelebbi héttel osztható számra.

A 2. Versenyidőszakban, azok a résztvevők nyerik meg a fődíjat, akik minden kérdésre helyes választ adtak, és a résztvevő listájának 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11 és 10/11 pozícióit töltik be. Ha a listán szereplő résztvevők száma nem osztható néggyel, akkor az eredményként kapott számot lefelé kell kerekíteni a legközelebbi néggyel osztható számra. A másodlagos nyereményeket azok a résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyes választ adtak, és a résztvevők listájának 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21, 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21, 15/21, 16/21, 17/21, 18/21, 19/21 és 20/21 pozícióit töltik be. Ha a listán szereplő résztvevők száma nem osztható héttel, akkor az eredményként kapott számot lefelé kell kerekíteni a legközelebbi héttel osztható számra.

A 3. Versenyidőszakban, azok a résztvevők nyerik meg a fődíjat, akik minden kérdésre helyes választ adtak, és a résztvevő listájának 1/4, 2/4 és 3/4  pozícióit töltik be. Ha a listán szereplő résztvevők száma nem osztható néggyel, akkor az eredményként kapott számot lefelé kell kerekíteni a legközelebbi néggyel osztható számra. A másodlagos nyereményeket azok a résztvevők nyerik meg, akik minden kérdésre helyes választ adtak, és a résztvevők listájának 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 és 5/7 pozícióit töltik be. Ha a listán szereplő résztvevők száma nem osztható héttel, akkor az eredményként kapott számot lefelé kell kerekíteni a legközelebbi héttel osztható számra.

A résztvevők fent említett listái mindig időrendi sorrendbe vannak rendezve, a verseny kérdéseire adott válaszok beküldésének időpontja alapján.

A Verseny Felelőse a regisztráció során megadott e-mail-címen fogja értesíteni a nyerteseket, az adott Versenyidőszak végét követő öt napon belül, és megkéri a nyerteseket, hogy a nyeremények átadásához vagy kiküldéséhez, illetve a további kommunikációhoz szükséges adatokat küldjék meg. Amennyiben egy nyertes nem reagál a megkeresésre, a Verseny Felelőse által kiküldött újabb e-mailt követően sem, illetve nem adja meg kapcsolatfelvételi adatait az e-mail kiküldését követő 24 órán belül, a nyereményre való jogosultsága kompenzáció nélkül megszűnik.

5. A nyeremények ismertetése

Főnyeremény:

  • 2x VIP programcsomag (20. szakasz)
  • 10x utalvány kerékpáros felszerelésekre
  • 3x dedikált zöld trikó

Másodlagos nyeremények:

  • 20x zöld trikó
  • 10x Škoda kerékpárlámpák

6. Felvételek rögzítése és felhasználása

Ha a résztvevő kiválasztásra kerül nyertesként, akkor beleegyezését adja, hogy a Felelős megszerezze és felhasználja kereskedelmi célra a résztvevő képmását, írott nyilatkozatait, fényképeit, hang- és képfelvételeit, amelyek a résztvevővel kapcsolatosak, vagy személyes jellegű véleménykifejezést tartalmaznak, amelyet a Felelős a Verseny szervezésével, illetve a nyeremények kézbesítésével vagy sorsolásával kapcsolatban szerez meg, minden kommunikációs felületen, függetlenül azok típusától vagy jellemzőitől, minden tipikus eszköz felhasználásával, beleértve azok utólagos módosítását és esetleges összevonását más művekkel, kollektív műbe történő belefoglalását. A résztvevő ezt a beleegyezést ellenszolgáltatás nélkül, anyagbeli, időbeli, mennyiségi vagy területi korlátozás nélkül adja meg a Felelős részére, és bármikor visszavonhatja. A beleegyezés olyan harmadik felekre is vonatkozik, amelyek/akik részére a Felelős a felvételeket saját belátása szerint át kívánja adni.

7. További kiemelt feltételek

A Felelős jogosult a nyeremények pontos specifikációit saját maga meghatározni. A nyeremények ábrázolásai a promóciós anyagokban kizárólag illusztrációs jellegűek. A főnyeremény megnyeréséhez a nyertesnek további feltételeknek és kötelezettségeknek is eleget kell tennie (útlevél, vízum, stb.) és a részvételhez megfelelően figyelembe kell vennie saját teljesítőképességét is (elsősorban orvosi értelemben). A Felelős nem vállal felelősséget a nyeremény használatából adódóan a résztvevőt érő károk tekintetében.

A résztvevők az elnyert nyeremények pénzbeli kifizetését vagy más típusú teljesítését a nyeremény helyett nem kérhetik. Egyebekben a Felelős nem köteles a Verseny résztvevőinek más teljesítést biztosítani, és a résztvevők nem jogosultak a Felelőstől semmilyen teljesítésre, az itt kifejezetten leírtakon túl. A Felelős nem vállal felelősséget a harmadik felek által biztosított nyeremények minőségéért. Az esetleges hiányosságok tekintetében közvetlenül azok szállítói kötelesek helytállni. A Felelős fenntartja a nyeremények saját hatáskörben történő módosításának jogát.

A résztvevő kizárható a Versenyből, ha a Felelős észleli vagy megalapozottan feltételezi, hogy a résztvevő, vagy az őt segítő más személyek csalással igyekeztek a nyereményekhez hozzájutni, vagy tisztességtelen módon, illetve nem a résztvevő tudására alapozva vettek részt a Versenyben, a szabályoktól eltérően.

A Felelős nem vállal felelősséget az üzenetek vagy figyelmeztetések kézbesítésének meghiúsulása tekintetében. A Felelős nem vállal felelősséget a technikai vagy kommunikációs problémák miatt bekövetkező esetleges hibákért. Az esetleges panaszok vagy kifogások tekintetében a végső döntést a Felelős hozza meg. A Felelős fenntartja a jogot, hogy – kompenzációs kötelezettség nélkül – lerövidítse, elhalassza, felfüggessze vagy visszavonja az eseményt, illetve, hogy jelen szabályokat módosítsa vagy bővítse egyoldalú döntésével, az esemény időtartama során, a fent meghatározott weboldalon közölt értesítés útján, ahol a szabályzat érvényes és teljes szövege mindig megtalálható.

Jelen Versenynek semmilyen értelemben sem üzemeltetője, szponzora vagy támogatója a Facebook, és a Facebook nem tartozik érte felelősséggel. Az esemény során megadott információk nem kerülnek átadásra a Facebook részére. Az alkalmazással kapcsolatos bármely kérdést, megjegyzést vagy panaszt a Felelősnek kell címezni, nem a Facebooknak.

Erre a Versenyre a Cseh Köztársaság jogszabályai érvényesek, kivéve, ha a résztvevők országaiban hatályos jogszabályok ezt valamely mértékben kizárják.