TDF 2021 – Terms and conditions

Disse regler regulerer betingelserne for “Vind flotte præmier 2021” (i det følgende benævnt “konkurrencen”) og er det eneste dokument, der fuldstændigt og bindende regulerer reglerne for denne konkurrence.

1. Vært og arrangør af konkurrencen

Vært for konkurrencen er Škoda AUTO a.s., et aktieselskab med hjemsted i tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, Tjekkiet, virksomhedsnummer 00177041, registreret i handelsregistret, der føres af Metropolitan Court i Prag, afdeling B, sagsnummer 332 (i det følgende benævnt “værten”).

Tilrettelæggeren af konkurrencen, som står for den praktiske tilrettelæggelse af konkurrencen, er MUSTARD s.r.o., med hjemsted i Praha 1 – Nové Město, Masarykovo nábř. 246, 110 00, Tjekkiet, ID nr. 28531418, registreret i handelsregistret, der administreres af byretten i Prag i afdeling C, opslag 148383.

2. Konkurrencebetingelser og sted, Konkurrenceperioder

Konkurrencen afholdes fra kl. 00:00 AM (GMT) 26. 6. 2021 til 23:59 PM (GTM) 16 7. 2021, opdelt i tre separate perioder. Konkurrencen vil blive afholdt på webstedet www.welovecycling.com (i det følgende benævnt “Konkurrencewebstedet”), hvor kommunikationen med deltagerne primært foregår. De separate konkurrenceperioder er som følger:

Fra / Til / Antal hovedpræmier / Antal sekundære præmier / Antal sekundære præmier /

 • 1. indholdsperiode – 00:00 AM (GMT) 26. 6. 2021 /23:59PM 2.7. 2021 / 1 / 7
 • 2. indholdsperiode – 00:00 AM (GMT) 3.7. 2021 /23:59PM 9.7. 2021 / 3 / 8
 • 3. indholdsperiode – 00:00 AM (GMT) 10.7. 2021 /23:59PM 16.7. 2021 / 3 / 8

 

3. Deltagere i konkurrencen

Alle personer, der er fyldt 18 år, taler engelsk på et mellemniveau og er bosiddende i et af de lande, hvor konkurrencen afholdes, kan deltage i konkurrencen. Konkurrencen afholdes i følgende lande: KONKURRENCEN AFHOLDES I FØLGENDE LANDE: ANDORRA, BELGIEN, BOSNIEN, BULGARIEN, DANMARK, ESTLAND, FINLAND, FRANKRIG, STORBRITANNIEN, FINLAND, FRANKRIG, GRÆKENLAND, GRÆKENLAND, ISLAND, IRLAND, ITALIEN, KROATIEN, LETLAND, LIECHTENSTEIN, LITAUEN, LUXEMBOURG, KROATIEN, MONTENEGRO, NEDERLANDENE, NORGE, POLEN, PORTUGAL, RUMÆNIEN, SERBIEN, SLOVAKIET, SLOVAKIET, SLOVENIEN, SLOVAKIET, SPANIEN, SCHWEIZ, SVERIGE, TYRKIET, TJEKKIET, TYSKLAND, UNGARN, UNGARN, TYRKIET, ØSTRIG.

Det er nødvendigt at foretage en registrering på konkurrencen websted på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af konkurrenceperioden for at deltage i konkurrencen og bekræfte, at man ubetinget accepterer disse regler. En del af registreringen (tilmeldingsformularen) består i at opgive personlige oplysninger – en e-mail-adresse, som kun skal bruges i forbindelse med denne konkurrence.

Hver deltager kan kun registrere sig selv én gang og kun under sin egen e-mailadresse, mens konkurrencens vært forbeholder sig ret til at kontrollere denne regel ved hjælp af tekniske og organisatoriske midler.

Alle personer, der har deltaget i forberedelsen af denne konkurrence, især personer, der er ansat hos eller har et lignende forhold til værten eller arrangøren, er ikke berettiget til at deltage i konkurrencen, og det samme gælder personer, der har et lignende forhold til den deltagende autoriserede Škoda-partner eller til agenturer, der har fået til opgave at gennemføre denne konkurrence, samt deres familiemedlemmer og personer i deres nærhed.

4. Konkurrencemekanisme, evaluering af vinderne

I hver periode skal deltageren i hver periode besvare fem konkurrencespørgsmål så korrekt som muligt. Alle deltagere, der har svaret korrekt på alle fem spørgsmål i den pågældende runde/periode, har mulighed for at vinde en præmie. Antallet af præmier for hver periode er angivet i skemaet ovenfor.

I den første konkurrenceperiode vinder den deltager, der har afgivet alle de rigtige svar, som ligger på plads 1/2 på listen over alle deltagere, hovedpræmien. Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 2, vil det resulterende antal blive afrundet nedad til det nærmeste hele tal, der er deleligt med 2. De sekundære præmier vindes af de deltagere, der har afgivet alle de rigtige svar på 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9 og 7/9 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 9, vil det resulterende tal blive afrundet nedad til det nærmeste hele tal, der kan deles med 9.

I den 2. konkurrenceperiode vindes hovedpræmierne af de deltagere, der har givet alle de rigtige svar på 1/4, 2/4 og 3/4 af listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 4, vil det resulterende antal blive afrundet nedad til det nærmeste hele tal, der er deleligt med 4. De sekundære præmier vindes af de deltagere, der har afgivet alle de rigtige svar på 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 og 8/9 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 9, afrundes det resulterende tal nedad til det nærmeste hele tal, der er deleligt med 9.

I den3. konkurrenceperiode vindes hovedpræmierne af de deltagere, der har afgivet alle de rigtige svar på 1/4, 2/4 og 3/4 af listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 4, vil det resulterende antal blive afrundet nedad til det nærmeste hele tal, der er deleligt med 4. De sekundære præmier vindes af de deltagere, der har afgivet alle de rigtige svar på 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9 og 8/9 på listen over alle deltagere. Hvis antallet af deltagere ikke er deleligt med 9, afrundes det resulterende tal nedad til det nærmeste hele tal, der er deleligt med 9.

Alle ovenstående deltagerlister vil altid være sorteret kronologisk efter tidspunktet for indsendelse af konkurrencespørgsmålene.

Vært af konkurrencen vil informerer vinderne via den e-mail, som de har fået ved registreringen, inden for fem dage efter, at den pågældende konkurrenceperiode er afsluttet, og de vil blive bedt om at give de oplysninger, der er nødvendige for overdragelse eller afsendelse af præmien eller for yderligere kommunikation. Hvis vinderen ikke reagerer, selv på en e-mail, der er sendt gentagne gange af konkurrencens vært, eller ikke giver kontaktoplysninger inden for 24 timer efter, at e-mailen er sendt, bortfalder præmien uden nogen form for kompensation.

5. Beskrivelse af præmier

Hovedpræmie:

 • 1x VIP-gæstfrihedsprogrampakke (etape 18)
 • 3x Garmin EDGE
 • 3x Signeret grøn trøje

 

Andenpræmier:

 • 15x grøn trøje
 • 2x Garmin Edge
 • 3x Garmin Varia radar
 • 3x POC-hjelm
 • 1. RUNDE:
  • 1x VIP-gæstfrihedsprogrampakke (etape 18)
  • 2x Garmin EDGE
  • 5x grøn trøje
 • 2. RUNDE:
  • 3x Garmin EDGE
  • 3x Garmin Varia radar
  • 5x grøn trøje
 • 3. RUNDE:
  • 3x signeret grøn trøje
  • 3x POC-hjelm
  • 5x grøn trøje

6. Erhvervelse og anvendelse af optagelser

Hvis en deltager bliver vinder, giver han/hun værten samtykke til at få og bruge deltagerens portrætter, skriftlige udtalelser, fotos og lyd- og billedoptagelser vedrørende deltageren og/eller udtryk af personlig karakter, som værten har fået i forbindelse med afholdelse af konkurrencen og udlevering eller udtrækning af gevinster til kommercielle formål i alle kommunikationsmedier, uanset deres karakter og specifikationer, med alle typiske midler, med efterfølgende ændring og med mulighed for sammenstilling med andre værker og inddragelse i et kollektivt værk. Deltageren giver værten dette samtykke gratis og uden materielle, tidsmæssige, kvantitative eller territoriale begrænsninger og kan til enhver tid tilbagekalde det. Dette samtykke gælder også for tredjeparter, som værten efter værtens eget skøn kan stille sådanne optagelser til rådighed for.

7. Andre vigtige betingelser

Værten bestemmer udelukkende de nøjagtige specifikationer for gevinsterne. Visningen af gevinster i reklamemateriale er illustrativ. For at vinde hovedpræmien er det nødvendigt at opfylde andre betingelser (pas, visa osv.) og forpligtelser for vinderen og at overveje, om han/hun er i stand til at deltage, især med hensyn til helbredsforhold. Værten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, som deltageren påføres som følge af brugen af præmien.

Deltagerne har ikke ret til at kræve penge eller andre former for opfyldelse som erstatning for præmien. Værten er ikke på anden måde bundet til at yde deltagerne i konkurrencen en tilfredsstillelse, og deltagerne har ikke ret til nogen anden tilfredsstillelse fra værten end den, der udtrykkeligt er angivet heri. Værten er ikke ansvarlig for kvaliteten af præmier, der leveres af tredjeparter. Det er nødvendigt at udøve ansvaret for eventuelle mangler direkte hos disse leverandører. Værten forbeholder sig ret til at ændre præmier efter eget skøn.

En deltager kan udelukkes fra konkurrencen, hvis værten opdager eller har begrundet mistanke om, at deltageren eller andre personer, der hjælper deltageren, har begået svindel for at modtage præmier eller har udvist uretfærdig adfærd eller adfærd, der ikke er baseret på deltagerens viden i overensstemmelse med reglerne.

Værten er ikke ansvarlig for manglende levering af meddelelser eller gevinster. Værten er ikke ansvarlig for fejl, der opstår som følge af tekniske problemer eller kommunikationsproblemer. Værten træffer endelig afgørelse om eventuelle klager eller indvendinger. Værten forbeholder sig ret til uden at være forpligtet til at yde erstatning at forkorte, udsætte, suspendere eller annullere arrangementet og præmierne eller ensidigt at ændre eller tilføje noget til disse regler under arrangementets eksistens ved at give meddelelse om sådanne ændringer på ovennævnte websted, hvor den gyldige og fuldstændige ordlyd af reglerne også kan findes.

Denne konkurrence drives ikke på nogen måde af, sponsoreres ikke af eller er ikke forbundet med Facebook, og Facebook er ikke ansvarlig for den. De oplysninger, der gives under arrangementet, vil ikke blive videregivet til Facebook. Alle spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende ansøgningen skal rettes til værten og ikke til Facebook.

Denne konkurrence er underlagt lovgivningen i Tjekkiet, undtagen i det omfang, det er udelukket i henhold til den gældende lovgivning i deltagernes lande.